Bài tập mạo từ lớp 6

     

Mạo trường đoản cú (Article) là chủ đề ngữ pháp vô cùng đặc biệt trong giờ đồng hồ Anh. Nếu thiếu mạo từ, chúng ta khó hoàn toàn có thể biết được kia là nhiều loại danh trường đoản cú nào. Hiểu được tầm quan trọng đặc biệt của mạo từ, shop chúng tôi đã tóm tắt triết lý và các dạng bài tập a an the (mạo từ) bao gồm kèm đáp án. Chúng ta có thể tham khảo sau đây nhé!

*

LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP A AN THE

LÝ THUYẾT VỀ MẠO TỪ

I.A cùng An

– A với An chỉ một, là mạo từ ko xác định

+ A được sử dụng để ban đầu bằng một phụ âm. Mặc dù nhiên, a cũng có thể đứng trước những từ bằng một nguyên âm gồm phát âm như phụ âm.+ An được dùng làm đứng trước nguyên âm hoặc những từ ban đầu bằng âm h câm.

Bạn đang xem: Bài tập mạo từ lớp 6

– giải pháp dùng: A và An dùng làm đứng trước những danh tự đếm được số ít, các từ chỉ nghề nghiệp, các từ được nói tới lần thứ nhất hoặc chỉ một loại.

II. The

– The rất khác với A cùng An. The là mạo trường đoản cú xác định.

– phương pháp dùng: The được dùng làm chỉ các danh từ đếm được số ít. Thông thường, The đứng trước các từ đã làm được nhắc trước đó hoặc đứng cùng với các từ sẽ được xác minh hay dẫn đầu trong ngữ đồng vị.

The + N + Giới từ + N

The + N + Đại từ quan hệ nam nữ + mệnh đề phụ

The + Adj_so sánh nhất

The + Adjđại điện cho 1 tập thể fan nhất định

BÀI TẬP A AN THE (MẠO TỪ)

Bài tập 1: Điền những mạo từ bỏ A/An/The vào nơi trống

1.__________ house

2. __________ box

3. __________ unbrella

4. __________ utensil

5. __________ boy in red

6. __________ second week

7. __________ disabled

8. __________ hour

9. __________ honor

10. _________ South

Bài tập 2: Điền những mạo từ bỏ A/An/The vào khu vực trống trong những câu sau đây

1._________ place where my boyfriend met me.

2. Does nam giới bring ___________ umbrella?

3. I am _______ teacher. I am teaching in primary school.

4. Such ________ long queue! What _______ beautiful girl!

5. How about aspirin for ________ aches?

6. Are they looking for________key?

7. Minh missed _______ film on T.V at 8 p.m yesterday.

8. Susan read ________ book which she really enjoy very much.

9. Wind’ll spend ______ month in the mountains tomorrow.

10. This is _______ more wonderful song he has ever listened.

Xem thêm: Nữ Diễn Viên Truyền Hình Park Se-Young Chương Trình Truyền Hình

Bài tập 3: Chọn giải đáp đúng nhất trong các câu bên dưới đây

1. Hoang would live khổng lồ live by _____ river.

A.the B.an C.a

2. Huy is a busy doctor. He spends most of his life at ______ see.

A.a B.an C.the D.không phải mạo từ

3. My family had ______ meal in a Korea’s restaurant.

A. A B. An C. The D. Không nên mạo từ

4. Can you turn on _________ fans, please?

A.a B.an C.the

5. Mai changed ________ new red car last month.

A.a B.an C.the

Bài tập 4: Tìm và sửa lỗi không đúng (nếu có)

1. This is more territable book Jim has ever read.

2. Oanh had a hour to vì her homework yesterday.

3. According khổng lồ a weather forecast, it is going lớn rain this week.

4. Kim didn’t lot of money lớn buy a new house for her parents.

5. They can’t clean the polluted rivers overnight.


ĐÁP ÁN

Bài tập 1:

1._____A_____ house (danh từ bỏ đếm được số ít/ một phụ âm)

2. _____A_____ box (danh từ đếm được số ít/ một phụ âm)

3. _____An_____ unbrella (danh từ đếm được số ít/ một nguyên âm)

4. _____A_____ utensil (danh tự đếm được số ít/ một nguyên âm mà lại phát âm như 1 phụ âm)