Bài tập vẽ biểu đồ đường

     

Cách nhận xét biểu đồ đường

*Trường hợp thể hiện một đối tượng

- đối chiếu số liệu năm đầu cùng năm cuối bao gồm trong bảng số liệu.

Bạn đang xem: Bài tập vẽ biểu đồ đường

- xem đường biểu diễn đi lên (tăng) tất cả liên tục xuất xắc không?

+ Nếu liên tục thì cho biết giai đoạn làm sao tăng nhanh, giai đoạn như thế nào tăng chậm.

+ Nếu không liên tục: Thì năm nào không hề liên tục.

- Một vài giải thích cho đối tượng, giải mê say những năm không liên tục.

*Trường hợp cột tất cả hai đường trở lên

- Nhận xét từng đường một giống như bên trên theo đúng trình tự bảng số liệu cho: đường a trước, rồi đến đường b, rồi đến c, d.

- Tiến hành so sánh (cao, thấp,…), search mỗi liên hệ giữa các đường biểu diễn.

- Kết luận và giải thích.

Một số dạng bài xích tập nhận xét biểu đồ đường tốc độ tăng trưởng

Bài tập 1: bài xích 3 Trang 77 SGK Địa lý 11

Dựa vào bảng 9.3, vẽ biểu đồ đường thể hiện tốc độ tăng GDP của Nhật Bản giai đoạn 1990 – 2005. Kết hợp với bảng 9.2, đối chiếu tốc độ phân phát triển kinh tế Nhật Bản giai đoạn 1950 – 1973 cùng 1990 – 2005.

Lời giải

*

* Nhận xét:

So sánh tốc độ phạt triển kinh tế Nhật Bản giai đoạn 1950 – 1973 cùng 1990 – 2005.

- Giai đoạn 1950 -1973: tốc độ tăng trưởng gớm tế thần kì, đạt mức 2 nhỏ số (trừ giai đoạn 1970 - 1973).

- Giai đoạn 1990 -2005: tốc độ tăng trưởng ghê tế chậm lại cùng không ổn định, chỉ còn mức 1 nhỏ số, thấp dưới 6%.

Bài tập 2:Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH mang đến SẢN PHẨM MỘT SỐ CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2016

(Đơn vị: ngàn ha)

Năm

2010

2013

2014

2015

2016

Điều

339,8

300,9

285,8

280,3

288,3

Cao su

429,1

548,8

570,0

593,8

600,1

Cà phê

518,2

581,3

588,8

604,3

622,2

(Nguồn: Tổng cục thống kê)

a) Vẽ biểu đồ thích hợp hợp nhất thể hiện sự vạc triển của một số sản phẩm cây công nghiệp thọ năm ở nước ta, giai đoạn 2010 - 2016?

b) Nhận xét với giải ham mê tốc độ tăng trưởng một số sản phẩm cây công nghiệp thọ năm ở nước ta, giai đoạn 2010 - 2016?

Lời giải

a) Vẽ biểu đồ

*

DIỆN TÍCH đến SẢN PHẨM MỘT SỐ CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2016

b) Nhận xét và giải thích

*Nhận xét

- những sản phẩm cây công nghiệp ở nước ta bao gồm sự nuốm đổi theo thời gian.

+ Cây điều có diện tích nhỏ nhất (288,3 nghìn ha) và tất cả xu hướng giảm (51,5 nghìn ha) nhưng không ổn định.

+ Cây cao su thiên nhiên tăng lên liên tục và tăng thêm 171 ngàn ha.

+ Cây cafe có diện tích lớn nhất (622,3 ngàn ha), tăng lên liên tục qua các năm và tăng thêm 104 ngàn ha.

- Tốc độ tăng của những cây công nghiệp cũng không giống nhau. Cây cao su thiên nhiên tăng cấp tốc nhất (139,9%), tiếp đến là cây cà phê (120,1%) cùng cây điều giảm (84,8%).

*Giải thích

Sự tăng, giảm không ổn định của những sản phẩm cây công nghiệp là vì ảnh hưởng của sự ko ổn định thị trường vào nước cùng quốc tế. Sự ưu chuộng về một sản phẩm sẽ kích ham mê việc mở rộng sản xuất, mở rộng diện tích cây trồng với ngược lại. Ngoài ra còn bởi một số yếu tố tự nhiên (khí hậu, đất đai,…) cùng yếu tố ghê tế (cơ sở chế biến, bảo quản, vận chuyển,…).

Bài tập 3:Cho bảng số liệu sau:

TỔNG SỐ DÂN, SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC VÀ BÌNH QUÂN LƯƠNG THỰC

THEO ĐẦU NGƯỜI CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1990 - 2015

Năm

Tổng số dân(nghìn người)

Sản lượng lương thực(nghìn tấn)

Bình quân lương thực theo đầu người(kg / người)

1990

66016

19879,7

301,1

2000

77635

34538,9

444,9

2005

82392

39621,6

480,9

2010

86947

44632,2

513,4

2015

91731

50498,3

550,6

(Nguồn: Tổng cục thống kê)

a) Vẽ biểu đồ yêu thích hợp nhất để thể hiện tốc độ phát triển của tổng dân số, sản lượng lương thực và trung bình lương thực theo đầu người của nước ta, giai đoạn 1990 - 2015?

b) Nhận xét cùng giải thích.

Lời giải

a) Vẽ biểu đồ

*Xử lí số liệu

- Công thức: Tốc độ tăng trưởng = giá bán trị năm trước / giá chỉ trị năm gốc x 100%.

- Lấy năm 1990 là 100%, áp dụng công thức trên. Ta tính được bảng sau:

TỔNG SỐ DÂN, SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC VÀ BÌNH QUÂN LƯƠNG THỰC

THEO ĐẦU NGƯỜI CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1990 - 2015

(Đơn vị: %)

Năm

Tổng số dân

Sản lượng lương thực

Bình quân lương thực theo đầu người

1990

100,0

100,0

100,0

2000

117,6

173,7

148,7

2005

124,8

199,3

159,7

2010

131,7

224,5

170,5

2015

138,9

254,0

182,9

(Nguồn: Tổng cục thống kê)

Vẽ biểu đồ

*

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG TỔNG SỐ DÂN, SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC VÀ BÌNH QUÂN LƯƠNG THỰC THEO ĐẦU NGƯỜI CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1990 - 2015

b) Nhận xét với giải thích

*Nhận xét

- Dân số, sản lượng lương thực và trung bình lương thực theo đầu người đều có xu hướng tăng liên tục qua các năm.

Xem thêm: Rengar Rừng Mùa 12: Bảng Ngọc Và Cách Lên Đồ Rengar Rung, Bảng Ngọc Rengar Mùa 12 Và Cách Lên Đồ Mạnh Nhất

- Sản lượng lương thực tất cả tốc độ tăng trưởng nhanh nhất (254%), tiếp đến là bình quân lương thực theo đầu người (182,9%) cùng dân số gồm tốc độ tăng trưởng chậm nhất (138,9%).

- Giai đoạn 1990 - 2015, sản lượng lương thực tăng nhanh và tăng thêm 30618,6 ngàn tấn; dân số tăng thêm 25715 nghìn người và bình quân lương thực đầu người tăng 249,5 kh/người.

*Giải thích

- Sản lượng lương thực tăng nhanh là do sự phân phát triển của cơ giới hóa vào nông nghiệp, việc đẩy mạnh thâm canh, tăng vụ vào sản xuất; sử dụng những loại thuốc bảo vệ thực vật, giống lúa có chất lượng cao,… sản lượng lương thực tăng nhanh đã làm cho bình quân lương thực tăng theo.

- Dân số tăng vị qui tế bào dân số ở nước ta lớn, tỉ lệ gia tăng tự nhiên vẫn ở mức cao so với nhiều nước trên thế giới.

Bài tập 4:Cho bảng số liệu sau:

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

(Đơn vị: %)

Năm

2011

2012

2013

2014

2015

Việt Nam

100,0

138,8

152,1

165,5

173,4

Thái Lan

100,0

102,7

129,4

142,7

151,5

Bru-nây

100,0

120,5

127,4

121,8

118,8

Cam-pu-chia

100,0

105,0

102,4

101,8

100,1

(Nguồn: Tổng cục thống kê)

a) Vẽ biểu đồ thích hợp hợp nhất thể hiện tốc độ tăng trưởng GDP của một số quốc gia khu vực Đông phái nam Á, giai đoạn 2011 - 2015?

b) Nhận xét tốc độ tăng trưởng GDP với giải mê say tại sao Việt Nam gồm tốc độ tăng trưởng tương đối nhanh?

Lời giải

a) Vẽ biểu đồ

*

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

b) Nhận xét và giải thích

*Nhận xét

- các quốc gia có tốc độ tăng trưởng GDP khác nhau.

- Việt Nam tất cả tốc độ tăng liên tục và tăng cấp tốc nhất (173,4%).

- đất nước xinh đẹp thái lan có tốc độ tăng liên tục cùng tăng nhanh thứ hai (151,5%).

- Bru-nây bao gồm tốc độ tăng (118,8%) nhưng không ổn định (2011 - 2013 tăng; 2013 - 2015 giảm).

- Cam-pu-chia gồm tốc độ tăng chậm nhất (100,1%) nhưng không ổn định (2011 - 2012 tăng; 2012 - 2015 giảm).

*Giải thích

- những quốc gia bao gồm tốc độ tăng trưởng không giống nhau là vì mỗi quốc giá bán có chính sách thương mại riêng biệt và những điều kiện về tự nhiên, kinh tế - xóm hội không giống nhau.

- Việt nam giới và thailand là hai quốc gia có tốc độ tăng trưởng khá nhanh, bền vững vày những cơ chế hội nhập, đa phương hóa với nhiều thị trường. Đầu tư và thu hút vốn đầu tư mạnh từ các nước vạc triển để phạt triển kinh tế - xã hội,…

Bài tập 5:Cho bảng số liệu sau:

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP/NGƯỜI CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG nam giới Á,GIAI ĐOẠN 2010 - 2015

(Đơn vị: %)

Năm

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Ma-lai-xi-a

100,0

115,0

119,5

121,0

124,7

107,7

Phi-lip-pin

100,0

110,6

121,4

129,9

133,9

135,4

Việt Nam

100,0

123,4

137,3

149,8

161,2

165,7

(Nguồn: Tổng cục thống kê)

a) Vẽ biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng GDP/người của một số quốc gia Đông nam giới Á, giai đoạn 2010 - 2015?

b) Nhận xét với giải thích tốc độ tăng trưởng GDP/người của một số quốc gia.

Lời giải

a) Vẽ biểu đồ

*

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP/NGƯỜI CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA QUA CÁC NĂM

b) Nhận xét và giải thích

*Nhận xét

- GDP/người của các quốc gia đều gồm xu hướng tăng nhưng có sự khác nhau.

- GDP/người của Việt Nam có tốc độ tăng liên tục với tăng cấp tốc nhất (165,7%).

- GDP/người của Phi-lip-pin tăng liên tục với tăng cấp tốc thứ hai (135,4%).

- GDP/người của Ma-lai-xi-a tăng (107,7%) nhưng không ổn định.

+ Giai đoạn 2010 - 2014 tăng và tăng thêm 24,7%.

+ Giai đoạn năm trước - 2015 giảm cùng giảm 17%.

*Giải thích

- GDP/người của những quốc gia đều tăng là vì hầu hết những quốc gia trong khu vực vực Đông phái nam Á đang tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hội nhập gớm tế quốc tế càng ngày sâu, rộng.

- Việt Nam bao gồm tốc độ tăng trưởng cấp tốc nhất là do nhờ những thiết yếu sách, chiến lược đúng đắn của bên nước; thực hiện phương châm đa phương hóa, đa dạng hóa và những sản phẩm của Việt phái nam thâm nhập vào nhiều thị trường khó chịu (Bắc Mĩ, EU, Nhật,…).