Bảng công thức lượng giác sin cos, cơ bản, nâng cao đầy đủ lớp 9,10,11

     

Việc học thuộc bảng tỉ số lượng giác những góc đặc biệt bao gồm ý nghĩa cực kì quan trọng đối với các em học sinh lớp 9.

Dựa vào quan tiền hệ giữa những tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau (tổng bằng 90 độ) ta bao gồm bảng lượng giác dưới đây:

Bảng lượng giác lớp 9 các góc đặc biệt:

*

Nhìn vào bảng trên, ta thấy:

*
*
*
*
*
*

– lúc biết sin với cos ta tính được tg với cotg qua công thức:

Công thức lượng giác lớp 9 cần nhớ

*
*
*
*