Bình nước tiếng anh là gì

     

Học tiếng Anh từ mọi sự trang bị quanh mình là một trong cách học vui vẻ, sinh động. Những từ này cũng vì vậy trở yêu cầu dễ nhớ rộng so với phần lớn từ vựng trừu tượng khác bởi vì bạn luôn luôn được nhìn thấy chúng và bao gồm sự liên tưởng. Thuộc điểm qua tên gọi của 24 đồ vật thường xuất hiện thêm trong nhà bếp bằng tiếng Anh với mọi hình hình ảnh dưới đây.


Bạn đang xem: Bình nước tiếng anh là gì

*

kettle/ˈket.l̩/ấm đun nước
toaster/ˈtəʊ.stər/lò nướng bánh
microwave oven/ˈmaɪ.krə.weɪv//ˈʌv.ən/lò vi sóng
refrigerator = fridge/rɪˈfrɪdʒ.ər.eɪ.tər/tủ lạnh

*

dishwasher/ˈdɪʃˌwɒʃ.ər/máy rửa bát
breadbox/ˈbred.bɒks/thùng bánh mỳ
pitcher/ˈpɪtʃ.ər/bình nước (có tay cầm, miệng dong dỏng để rót đồ dùng uống)
blender/ˈblen.dər/máy xay sinh tố

*

Xem thêm: 'Bộ Tứ 10A8' Sau 9 Năm Lên Sóng: Người Đằm Thắm, Kẻ Sexy

colander/ˈkɒl.ən.dər/cái chao
tureen/tjʊˈriːn/liễn (đựng súp)
cookware/ ˈkʊkˌwɛə/đồ nấu phòng bếp (thường bằng kim loại, không trở nên nung chảy)
frying pan/fraɪŋ / /pæn/chảo rán

*

teapot/ˈtiː.pɒt/ấm trà
grater/ˈɡreɪ.tər/dụng núm bào sợi
egg sliver/eɡ/ /ˈslaɪ.sər/dụng thay cắt láttrứng luộc
potato peeler/pəˈteɪ.təʊ/ /ˈpiː.lər/dụng nuốm gọt vỏ khoai tây

*

meat mallet/miːt/ /ˈmæl.ɪt/búadần thịt
plate/pleɪt/đĩa
glass/ɡlɑːscốc thủy tinh, không tồn tại quai
cup/kʌp/tách, ly tất cả quai