Các bài toán về tổng tỉ hiệu tỉ

     

Toán tổng tỉ lớp 4 là bài toán gây ít nhiều khó khăn cho các em, đòi hỏi các em cần có tư duy tốt. Các em cùng readandgetrich.com khám phá bài toán này nhé!Sau đó là 5 dạng toántổng tỉ lớp 4được readandgetrich.com tổng hợp. Cha mẹ cùng các em tham gia học tập, rèn luyện cùng củng cố kỉnh thêm kỹ năng về việc này.

Bạn đang xem: Các bài toán về tổng tỉ hiệu tỉ

1. 5 dạng toán tổng tỉ lớp 4 thường xuyên gặp

Cách làm bình thường của dạng toán này:

*

1.1. Dạng toán tổng tỉ lớp 4 cơ bản

1.1.1. Bài xích toán

Cho dữ kiện biết tổng, tỉ số của nhì số. Tìm quý giá của từng số.

1.1.2 bài tập

Bài 1: chị em và An trong năm này 45 tuổi, biết tuổi An bởi (Largedfrac14)tuổi của mẹ. Hỏi chị em bao nhiêu tuổi ? con từng nào tuổi ?

Bài 2: Huy và Hưng gồm 235 viên bi, biết số bi của Huy bởi (Largedfrac23) số bi của Hưng. Tra cứu số bi của Hưng và Huy.

Bài 3: Khối 4 cùng 5 bao gồm 396 học sinh, biết số học sinh lớp 5 bởi (Largedfrac45) số học sinh lớp 4. Hỏi từng khối tất cả bao nhiêu học sinh?

1.1.3. Cách giải

Bài 1:

Sơ đồ gia dụng số phần bằng nhau:

*

Tổng số phần bằng nhau :

1 + 4 = 5 (phần)

Giá trị một trong những phần :

45 : 5 = 9 (tuổi)

Số tuổi của An là :

1 x 9 = 9 (tuổi)

Số tuổi của bà bầu là :

4 x 9 = 36 (tuổi)

Vậy tuổi của chị em là 36 (tuổi), tuổi của bé là 9 (tuổi)

Bài 2:

Sơ đồ dùng số phần bởi nhau:

*

Tổng số phần cân nhau là:

2 + 3 = 5 (phần)

Gía trị của một phần là:

235 : 5 = 47 (viên)

Số viên bi của Huy là:

47 x 2 = 94 (viên)

Số viên bi của Hưng là:

47 x 3 = 141 (viên)

Vậy số bi của Hưng là 141 viên bi, số bi của Huy là 94 viên.

Bài 3:

Sơ thiết bị số phần bằng nhau:

*

Tổng số phần cân nhau là:

5 + 4 = 9 (phần)

Giátrị của một phần là:

396 : 9 = 44 (học sinh)

Số học viên của khối 5 là:

44 x 4 = 176 (học sinh)

Số học viên của khối 4 là:

44 x 5 = 220 (học sinh)

Vậy số học sinh khối 4 là 220 học sinh, số học sinh của khối 5 là 176 học tập sinh.

1.2. Dạng toán tổng (ẩn) – tỉ

1.2.1. Bài toán

Bài toán cho thấy thêm các dữ kiện phụ, tỉ số. Yêu mong tìm tổng.

1.2.2. Bài tập

Bài 1: mang lại hình chữ nhật bao gồm chu vi 150m. Biết chiều dài bằng (Largedfrac23) chiều rộng. Tính diện tích s hình chữ nhật

Bài 2: tất cả 2 kho cất thóc, biết kho thứ nhất chỉ chứa được 76 tấn thóc. Số thóc làm việc kho máy hai bằng (Largedfrac32) số thóc làm việc kho lắp thêm nhất. Hỏi cả 2 kho chứa từng nào tấn thóc?

1.2.3. Cách giải

Bài 1:

Sơ vật dụng số phần bởi nhau:

*

Tổng số phần đều nhau là: 2 + 3 = 5 (phần)

Tổng chiều dài cùng chiều rộng lớn hình nhật là: 150 : 2 = 75 (m)

Gía trị của một trong những phần là: 75 : 5 = 15 (m)

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là: 15 x 2 = 30 m

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là: 15 x 3 = 45 m

Diện tích hình chữ nhật là: 30 x 45 = 1350 ((m^2))

Vậy diện tích s hình chữ nhật là 1350 (m^2)

Bài 2:

Sơ vật số phần bởi nhau:

*

Số thóc sinh hoạt kho đồ vật hai là (76 x 3) : 2 = 114 tấn

Số thóc ở 2 kho là 76 + 114 = 190 tấn

Vậy cả nhị kho bao gồm 190 tấn

1.3. Dạng toán tổng – tỉ (ẩn)

1.3.1. Bài xích toán

Cho biết tổng, tỉ số sinh sống dạng ẩn. Yêu ước tìm quý giá của từng thành phần

1.3.2. Bài bác tập

Bài 1: hai xe chở 35 tấn gạo. 3lần xe thứ nhất bằng 4lần xe sản phẩm hai. Hỏi từng xe chở được từng nào tấn gạo?

Bài 2: chưng An và bác bỏ Bình làm được toàn bộ 108 sản phẩm. Trong số đó bác An thao tác trong 5 giờ, bác Bình làm việc trong 7 giờ cùng mức làm việc của mọi người như nhau. Hỏi mỗi bác bỏ làm được bao nhiêu sản phẩm?

Bài 3: Chu vi hình chữ nhật là 630 cm, chiều nhiều năm gấp rưỡi chiều rộng. Tìm chiều dài, chiều rộng của hình đó.

1.3.3. Bài bác giải

Bài 1:

Sơ thiết bị số phần bởi nhau:

*

Ta gồm 3lần xe thứ nhất bằng 4lần xe thứ hai. Giỏi xe thứ nhất bằng (Largedfrac43) xe máy hai

Tổng số phần cân nhau là: 4 + 3 = 7 (phần)

Gía trị của một phần là 35 : 7 = 5 (tấn)

Xe đầu tiên chở được số tấn gạo là 5 x 4= 20tấn

Xe lắp thêm hai chở được số tấn gạo là 5x 3= 15tấn

Vậy xe đầu tiên chở được 15tấn gạo, xe lắp thêm hai chở được 15tấn gạo.

Bài 2:

Sơ đồ dùng số phần bởi nhau:

*

Vì năng suất có tác dụng việc đồng nhất nên thời gian bác An có tác dụng gấp (Largedfrac57) thời gian bác Bình làm. Nên tổng những phần đều nhau là: 5 + 7 = 12 (phần)

Gía trị của một phần là: 108 : 12 = 9 (sản phẩm)

Trong 5 giờ chưng An có tác dụng được số thành phầm là: 5 x 9 = 45 (sản phẩm)

Trong 7 giờ chưng Bình có tác dụng được số sản phẩm là: 7 x 9 = 63 (sản phẩm)

Vậy chưng An là được 45 sản phẩm, bác bỏ Bình làm được 63 sản phẩm.

Bài 3:

Sơ đồ vật số phần bởi nhau:

*

Chiều lâu năm gấp rưỡi chiều rộng xuất xắc chiều lâu năm bằng(Largedfrac32) chiều rộng

Tổng số phần bằng nhau là: 3 + 2 = 5 (phần)

Tổng chiều dài cùng chiều rộng hình chữ nhật là: 630 : 2 = 315 (m)

Gía trị của 1 phần là: 315 : 5 = 63 (m)

Chiều dài hình chữ nhật là: 63 x 3 = 189 (m)

Chiều rộng hình chữ nhật là: 63 x 2 = 126 (m)

Vậy chiều nhiều năm là 189 m, chiều rộng lớn là 126 m.

1.4. Dạng toán tổng (ẩn) – tỉ (ẩn)

1.4.1. Bài bác toán

Cho bài toán ẩn cả tổng với tỉ, biết dữ liệu phụ đi kèm. Yêu mong tìm từng thành phần tiếp nối tìm tổng

1.4.2. Bài xích tập

Bài 1: Tìm hai số tự nhiên. Biết trung bình cộng của nhì số bởi 143 cùng (Largedfrac16) số trước tiên bằng (Largedfrac17) số trang bị hai.

Bài 2: tía hơn bé 30 tuổi, biết (Largedfrac12) tuổi con bằng (Largedfrac18) tuổi tía và bởi (Largedfrac114) tuổi ông. Tính tuổi mọi người hiện nay.

Bài 3: nhị số có tổng là (Largedfrac14) cùng thương cũng là (Largedfrac14). Search 2 số đó.

1.4.3. Phương pháp giải

Bài 1:

Sơ thứ số phần bằng nhau:

*

Tổng của 2 số là: 143 x 2 = 286

Tổng các phần đều bằng nhau là: 6 + 7 = 13 (phần)

Gía trị của một phần là: 286 : 13 = 22

Số trước tiên là: 22 x 6 = 132

Số máy hai là: 22 x 7 = 154

Vậy số thứ nhất là 132, số máy hai là 154.

Xem thêm: Top 5 Điện Thoại Dưới 3 Triệu Chơi Game Tốt Dưới 3 Triệu Đồng

Bài 2:

(Largedfrac12) tuổi con bằng (Largedfrac18) tuổi bố nghĩa là tuổi tía gấp 4 lần tuổi bé hay tuổi con bằng (Largedfrac14) tuổi của bố

Hiệu các phần đều bằng nhau của bố và bé là: 4 - 1 = 3 (phần)

Gía trị của 1 phần là: 30 : 3 = 10 (tuổi)

Tuổi của bé là 10 tuổi

Tuổi của tía là 10 x 4 = 40 (tuổi)

Tuổi của ông là 10 : 2x 14 = 70 (tuổi)

Vậy tuổi của con là 10 tuổi, tuổi của ba là 40 tuổi , tuổi của ông là 70 tuổi.

Bài 3:

Thương là (Largedfrac14) hay số trước tiên bằng (Largedfrac14) số vật dụng hai

Tổng số phần cân nhau là: 1 + 4 = 5 (phần)

Gía trị của một phần là: (Largedfrac14) : 5 = (Largedfrac120)

Số trước tiên là: (Largedfrac120)

Số trang bị hai là: (Largedfrac120) x 4 = (Largedfrac15)

Vậy số trước tiên là (Largedfrac120), số sản phẩm công nghệ hai là (Largedfrac15)

1.5. Dạng ẩn mọt liên hệ

1.5.1. Bài bác tập

Bài 1: Một vỏ hộp bi tất cả 48 viên bi có 3 color xanh, đỏ, vàng. Biết số bi xanh bằng tổng số bi đỏ và vàng, số bi xanh cùng số bi đỏ cấp 5 lần số bi vàng. Hỏi từng loại có bao nhiêu viên bi?

Bài 2: Hình chữ nhật tất cả chu vi 64cm. Nếu bớt chiều rộng lớn 2cm, thêm chiều lâu năm 2cm thì được hình chữ nhật mới bao gồm chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính chiều dài với chiều rộng lớn hình chữ nhật ban đầu.

Bài 3: Một trường tiểu học có tất cả 567 học sinh. Biết rằng với 5 học viên nam thì tất cả 2 học sinh nữ. Hỏi trường tiểu học tập đó bao gồm bao nhiêu học viên nam? Bao nhiêu học viên nữ?

1.5.2. Bài giải

Bài 1:

Gọi số bi xanh là a

số bi đỏ là b

số bi kim cương là c

Theo bài bác cho:

Số bi xanh bởi tổng số bi đỏ cùng vàng: a = b +c (1)

Số bi xanh cộng bi đỏ vội vàng 5 lần số bi vàng: a + b = 5 x c (2)

Thay (1) vào (2) ta có:

b + c + b = 5 x c

2b = 4c

b = 2c (3)

Thay (3) vào 1 ta có: a = 2c + c = 3 x c (4)

Ta bao gồm tổng số bi là a + b + c = 48

Thay (3), (4) vào biểu thức bên trên ta có:

3 x c + 2 x c + c = 48

6 x c = 48

c = 8 (bi vàng)

Số bi xanh là 8 x 3 = 24 viên

Số bi đỏ là 8 x 2 = 16 viên

Vậy số bi xanh là 24 viên, số bi đỏ là 16 viên, số bi đá quý là 8 viên

Bài 2:

Gọi chiều nhiều năm hình chữ nhật là a

Gọi chiều rộng lớn hình chữ nhật là b

Tổng chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật là: a + b = 32 (cm) (1)

Nếu giảm chiều rộng đi 2cm ta được chiều rộng bắt đầu là: b - 2 (cm)

Nếu tăng chiều dài thêm 2cm ta được chiều dài new là: a + 2 (cm)

Chiều dài gấp 3 lần chiều rộng nên: a + 2 = 3x (b - 2) (2)

Thay (2) vào (1) ta có

3b - 8 + b = 32

4b = 40

b = 10

Chiều dài hình chữ nhật là 32 - 10 = 22 cm

Vậy chiều dài, chiều rộng lớn hình chữ nhật ban đầu lần lượt là 22cm, 10cm

Bài 3:

Theo đề đến 5 học viên nam thì bao gồm 2 học sinh nữ tức là số học sinh nam bằng (Largedfrac52) số học viên nữ

Tổng số phần cân nhau là: 5 + 2 = 7 (phần)

Gía trị của 1 phần là: 567 : 7 = 81 (học sinh)

Số học viên nam là: 81 x 5 = 405 học sinh

Số học viên nữ là: 81 x 2 = 162 học tập sinh

Vậy số học viên nam là 405, số học viên nữ là 162.

2. Bài tập từ bỏ luyện toán tổng tỉ lớp 4 (có đáp án)

2.1. Bài tập

Bài 1: Trung bình cộng của 2 số là 440. Nếu như ta thêm 1 chữ số 0 vào bên cần số nhỏ nhắn thì ta được số lớn. Tìm kiếm 2 số đó.

Bài 2: Tìm số trường đoản cú nhiên. Hiểu được nếu ta phân phối bên buộc phải của số kia một chữ số 2 thì ta được số mới. Tổng của số bắt đầu và số cũ là 519.

Bài 3: Tìm nhì số tất cả tổng là 128. Hiểu được nếu xoá đi chữ số 6ở hàng đơn vị của số bự ta được số bé.

Bài 4:Tổng số tuổi hiện nay của hai ông cháulà 62tuổi. Năm năm sau tuổi ôngsẽ cấp 7lần tuổi cháu. Tính tuổi mọi người hiện nay?

Bài 5: Trung bình cùng của 3 số là 195. Nếu thêm 1 chữ số 0 vào bên yêu cầu số lắp thêm hai thì được số trang bị nhất, nếu vội 4 lần số trang bị hai thì được số trang bị ba. Tra cứu 3 số đó.

2.2. Đáp án tham khảo

Bài 1

Số béo là 800, số bé là 80.

Bài 2

Đáp án: 173.

Bài 3

Số to là 67, số nhỏ bé là 61.

Bài 4

Tuổi ông là 59 tuổi, tuổi con cháu là 4 tuổi.

Bài 5

Số thứ nhất là 130, số lắp thêm hai là 13, số thứ cha là 52.

Như vậy bài học toán tổng tỉ lớp 4 hôm nay readandgetrich.com đã cũng cấp hồ hết kiến thức, cách giải và bài tập để học sinh luyện tập củng cầm chắc loài kiến thức. Hình như phụ huynh và những em tìm hiểu thêm các khóa học toán trực con đường tại readandgetrich.com để học tập tập xuất sắc hơn.