Các cụm từ trong tiếng anh

     

Cụm rượu cồn từ trong giờ Anh (phrasal verbs) trong bài viết này bao gồm 1 000 nhiều động từ giờ Anh được thiết kế với song ngữ Anh-Việt tiện dụng để tra cứu vãn nhanh, với mục đích giúp fan học vận dụng vào thực tiễn và ghi nhớ dai những phrasal verb trong giờ đồng hồ Anh. Nhiều động tự được người bản xứ dùng rất thường xuyên trong văn nói với xuất hiện không ít trong những đề thi TOEFL xuất xắc TOEIC. Bài toán hiểu và cần sử dụng đúng nhiều động trường đoản cú giúp bọn họ hiểu người bạn dạng xứ các hơn.

Bạn đang xem: Các cụm từ trong tiếng anh


Cách tra cứu vớt nhanh cụm động tự trong giờ Anh

Để tra cứu vãn nhanh tất cả các phrasal verb trong giờ đồng hồ Anh, chúng ta dùng cú pháp Ctrl + F, sau đó, gõ tự khóa vào hộp thoại vừa hiện tại lên, tiếp đến gõ enter. Chú ý: nên làm gõ động từ bao gồm và enter. Xem hình minh họa bên dưới về tra cứu giúp nhanh

*

Danh sách từ bỏ vựng tra cứu nhanh nhiều động từ trong tiếng Anh

Đây là danh sách tra cứu vớt nhanh toàn bộ cụm cồn từ (phrasal verbs) trong giờ đồng hồ Anh để sắp xếp song ngữ ANH-VIỆT rất dễ tra cứu, quan trọng đặc biệt theo sản phẩm công nghệ tự A, B,C…

Giải ham mê từ viết tắt: st = s.th = something (điều, thứ gì đó); sb = somebody (ai, tín đồ nào)

A

account for: Chiếm, giải thích

allow for: Tính đến, chăm chú đến

all along = all the time, from the beginning (without change): xuyên suốt thời gian, ngay từ trên đầu (vẫn không nạm đổi)

ask after: Hỏi thăm mức độ khỏe

ask so for sth: Hỏi xin ai cái gì

to ask for: đòi hỏi, yêu cầu, hỏi xin ai mẫu gì

ask sb in/ out: cho ai vào/ra

advance in: Tấn tới

advance on: Trình bày

advance to: Tiến tới

agree on something: Đồng ý với điều gì

agree with: Đồng ý với ai, thích hợp với, giỏi cho

answer to: phù hợp với

answer for: chịu trách nhiệm về

attend on (upon): Hầu hạ

attend to: Chú ý

To aim at: nhắm vào

A true friend to s.o: một người chúng ta tốt đối với ai

to a place: cho một chỗ nào đó

to accuse s.o of s.th: tố giác ai về tội gì

to adapt oneself khổng lồ (a situation): ưa thích nghi vào một hoàn cảnh

to địa chỉ s.th lớn another: thêm 1 vật vào một trong những vật khác

to adhere to: đính thêm vào, bám vào

to agree with s.o: gật đầu đồng ý với ai

to aim at: nhắm vào

all of a sudden = suddenly, without warning (also: all at once): bất thình lình, hốt nhiên ngột, không báo trước

to argue with s.o about s.th: tranh cãi xung đột với ai về điều gì

to arrange for: sắp xếp cho

to arrive in: đến (một thành phố hay là 1 đất nước)

as for: regarding, concerning (also: as to): về việc gì, tương quan đến việc gì (có thể dùng: as to)

Ví dụ: There is no doubt as to her intelligence; she’s the smartest one in the class. Không có điều gì nghi hoặc về trí thông minh của cô ấy, cô ấy là người người thông minh tuyệt nhất lớp.

as soon as = just after, when : tức thì sau khi, khi

Ví dụ: As soon as it started lớn snow, the children ran outside with big smiles on their faces. Khi trời bắt đầu có tuyết rơi, anh em trẻ chạy ùa ra với nét khía cạnh hớn hở nụ cười.

as usual = as is the general case, as is typical = như thường xuyên lệ, tức thị như ngôi trường hợp tầm thường chung, tiêu biểu

at all = to lớn any degree (also: in the least): một mức độ như thế nào đó, một một chút nào đó

to attend to: chú ý đến

At first = in the beginning, originally: new đầu, ngay lập tức từ đầu, thoạt tiên

I thought at first that it was Sheila calling, but then I realized that it was Betty.

at last = finally, after a long time: sau cùng, cuối cùng, sau một khoảng thời gian dài

at least = a minimum of, no fewer (or less) than: một số nhỏ tuổi nhất, buổi tối thiểu, ít nhất

all right = acceptable, fine; yes, okay: được rồi, có thể đồng ý được, tốt lắm, ổn thôi, ô kê

B

Back and forth: in a backward và forward motion: vận động tới lui, di chuyển hẳn qua lại

Ví dụ: The restless lion kept pacing back and forth along the front of its cage. Bé sư tự có vẻ nóng nảy đi tới đi lui liên tiếp dọc theo phần trước chuồng của nó.

to be about to: to be at the moment of doing something, khổng lồ be ready: vào tầm sắp thao tác làm việc gì, đang chuẩn bị

to be over: Qua rồi

to be up to sb to lớn V: Ai đó có nhiệm vụ phải có tác dụng gì

to be up to: to be responsible for deciding; khổng lồ be doing as a regular activity: chịu trách nhiệm về ra quyết định điều gì, tùy ý; thao tác làm việc gì như là một chuyển động thường lệ;

Ví dụ: I don’t care whether you go to the reception or not. It’s up khổng lồ you. Em không cân nhắc việc bọn họ có đi dự buổi lễ tiếp tân kia hay không. Bài toán này là tùy anh quyết định.

Hi, George. I haven’t seen you in a while. What have you been up to? Chào, George. Lâu này không gặp gỡ anh. Các bước của Anh vẫn như thường xuyên chứ?

to be up = khổng lồ expire, khổng lồ be finished: không còn giờ, kết thúc, hết thời hạn

to bear up= lớn confirm: Xác nhận

to bear out: chịu đựng đựng

Cụm cồn từ phrasal verb với break

to break away= lớn run away: Chạy trốn, thừa khỏi, thoát

break down: hư hóc, suy nhược, òa khóc, hỏng, không chạy được (máy móc, xe pháo cộ), phá sập xuống

break in (into+ O): Đột nhập, giảm ngang

Break up (with sb): phân chia tay, giải tán

to break up: bẻ nhỏ, vụn ra

break off: tung võ một mọt quan hệ, bẻ gãy, đập vỡ

to break out: xẩy ra thình lình, bộc phát

to break through: phá thủng, vỡ

Cụm rượu cồn từ phrasal verb với bring

to bring about = result in: với đến, sở hữu lại

bring down = lớn land: Hạ xuống

to bring on: dẫn đến, khiến ra, làm mang lại phải bàn cãi

bring out: Xuất bản

Bring up (danh từ là upbringing): dạy dỗ dỗ, nuôi mang đến trưởng thành

bring off: Thành công, ẵm giải

to bring to: tỉnh, hồi tỉnh

to brush up on: to nhận xét something in order to lớn refresh one’s memory: ôn lại mô ngì để ký kết ức về môn đó được phục hồi trở lại

to burn away: Tắt dần

burn out: Cháy trụi

to burn out: khổng lồ stop functioning because of overuse; lớn make tired from too much work (S): ngưng vận động vì áp dụng quá mức; mệt mỏi vì làm việc quá sức

Ví dụ: This light bulb has burned out. Could you get another one? đèn điện này đứt bóng rồi. Anh gắng dùm dòng khác được không?

back up: Ủng hộ, nâng đỡ

bear on: Có ảnh hưởng, liên lạc tới

become of: xẩy ra cho

begin with: bắt đầu bằng

begin at: cử sự từ

believe in: Tin cẩn, tin có

belong to: ở trong về

bet on: Đánh cuộc vào

To be relate to: có bà nhỏ với ai

To belong to: của nằm trong về ai

To be wounded in the leg: bị thương sinh sống chân

To be released from prison: ra tù

To be apposed to: làm phản đối, phòng lại

To be expect in: trình độ chuyên môn về

to be satisfied with: thỏa mãn với, bằng lòng với

to be above s.o in the examination list: thi đậu cao hơn ai

to be accustomed to: quen với

to be accustomed lớn doing s.th: quen làm việc gì

to be acquainted with s.o: quen biết ai

to be afraid of: sợ

to be against s.o: ngăn chặn lại ai

to be anxious about s.th: ói nóng, lo ngại về điều gì

to be appropriate for: thích hợp cho

to be astonished at s.th: kinh ngạc về điều gì

to be at war with (a country): gây chiến với (một khu đất nước)

to be available to: bao gồm sẵn, sẵn sàng

to be aware of: biết, thừa nhận biết

to be bad at ( a subject): dở về môn gì

to be beneficent lớn s.o: tự thiện với ai

to be beside the point: xung quanh đề, lạc đề

to be brought before the judge: bị đưa ra tòa

to be capable of doing s.th: có tác dụng làm bài toán gì

to be carried away: lớn be greatly affected by a strong feeling (S): cảm xúc mạnh do công việc gì đó gân nên

Ví dụ: Paula and Leanne were carried away by the sad movie that they saw together. Chăm phim bi thiết mà Paula với Leanne cùng xem đã làm cải hai cực kỳ xúc động.

to be conscious of: ý thức về

to be considerate of: ân cần, chú ý tới

to be contempt for s.o: coi thường miệt ai

to be nội dung with: thích hợp với

to be contrary to: tương phản, trái ngược cùng với ai

to be courteous khổng lồ s.o: định kỳ sự đối với ai

to be critical of: tuyệt phê bình, xuất xắc chỉ trích về

to be destined for: được nói riêng (để làm cho điều gì)

to be different from: không giống với

to be dressed in white: mặc trang bị trắng, mặc áo xống trắng

to be eligible for: đủ điều kiện, đầy đủ tiêu chuẩn

to be engaged in doing s.th: mắc về điều gì

to be engaged to lớn s.o: đính hôn với ai

to be enthusiastic about: hăng hái, say mê

to be equal to: ngang, bằng

to be essential for: cần thiết cho

to be experienced in s.th: có kinh nghiệm tay nghề về vấn đề gì

to be expert in (a subject): trình độ chuyên môn về chiếc gì

to be expressive of: diễn đat, biểu lộ

to be faithful to: trung thành với

to be false khổng lồ s.o: đưa dối đối với ai

to be familiar to: rành rẽ, thân quen thuộc

to be familiar with s.o: thân mật, là người tình của ai

to be famous for: danh tiếng về

to be fatal to lớn s.o: nguy nan đến tính mạng con người ai

to be favourable for doing s.th: dễ dãi để có tác dụng gì

to be filled with tears: đầy nước mắt

to be forgetful of s.th: lamg giảm bớt trí nhớ về

to be miễn phí from: thoát khỏi

to be full of: đầy, tràn ngập

to be gallant to lớn ladies: lịch sự với phụ nữ, nịnh đầm

to be good at (subject): tốt về môn gì

to be good for one’s health: tốt cho sức khỏe của ai

to be guilty of: bao gồm tội

to be happy about: hoan lạc vì, niềm hạnh phúc vì

to be hopeful of: hi vọng về

to be hungry for s.th: thèm khát điều gì

to be identical to: giống, kiểu như nhau

to be ignorant of s.th: lần chần điều gì

to be important khổng lồ s.o: đặc biệt đối với ai

to be in: đã thịnh hành, đang là mốt

to be in bad temper: cáu kỉnh

to be in business: đi làm ăn

to be in danger: nguy hiểm

to be in debt: mắc nợ

to be in favor of: cỗ vũ tán thành

to be in fond of: thích

to be in for a storm: chạm chán bão

to be in port: vào cảng

to be in sight: trông thây, trong tầm mắt rất có thể nhìn thấy

to be in want of money: thiếu hụt tiền

to be indebted lớn s.o: nhớ ơn ai, mắc nợ ai

to be independent of: độc lập với, không chịu ảnh hưởng vào

to be indifferent to: thờ ơ, lãnh đạm, không nhiệt tình đến

to be indifferent to: thờ ơ, xao lãng

to be innocent of: vô tội

to be intended for s.o: giành riêng cho ai

to be interested in: nhiệt tình tới

to be involve in: gồm liên quan, bám líu tới

to be jealous of: ganh tỵ về

to be kind lớn s.o: khoan thai với ai

to be looking forward khổng lồ s.t = lớn look forward lớn s.t: ước ao mỏi

to be loyal lớn s.o: trung thành với ai

to be mad about: đam mê, say mê

to be made from: làm từ (vật được thiết kế ra không thể giữ nguyên làm từ chất liệu ban đầu)

to be made of: làm bằng (vật được thiết kế ra còn giữ gia công bằng chất liệu ban đầu)

to be named after: được lấy tên theo (tên một bạn khác)

to be negligent of: xao lãng

to be new to s.o: new lạ so với ai

to be offended at (by) s.th: giận dữ, bực bản thân về bài toán gì

to be offended with (by) s.o: bị xúc phạm vày ai, giận ai

to be on fire: sẽ cháy

to be on holiday: đi nghỉ lễ

to be on the committee: là member ủy ban

to be opposed to: phản nghịch đối, chống lại

to be out of order: hư, ko hoạt động

to be over: xong xong chấm dứt

to be patient with s.o: kiên nhẫn đối với ai

to be perfect for doing s.th: tuyệt vời để thao tác làm việc gì

to be pleasing lớn s.o: có tác dụng vừa ý ai, có tác dụng ai dễ dàng chịu

to be popular with: phổ thông đối với ai

to be positive about s.th: cả quyết về điều gì

to be preferable to: thích hợp hơn

to be prepared for: sẵn sàng, chuẩn bị

to be proud of: hãnh diện về

to be put in prison: bị tống giam

to be qualified for doing s.th: đầy đủ tiêu chuẩn, đủ trình độ đề thao tác gì

to be ready for: sẵn sàng

to be related to: tất cả bà bé thân ở trong với

to be responsible for: chiu trách nhiêm về

to be satisfactory to lớn s.o: thỏa mãn đối với ai, có tác dụng ai hài lòng

to be sawn into small logs: cưa thành những khúc nhỏ

to be secured from (a disaster): an toàn, ko bi tai nạn

to be shocked at s.th: xúc động về điều gì

to be stolen from: bị trộm

to be stuck – get stuck: bị lừa gạt

to be suitable for: tương thích với

to be superior to: thừa hơn

to be sure of: chắc chắn

to be tired from: nhọc mệt vì

to be tired of: chán ngấy vì

to be tired of: chán

to be tired out: mệt mỏi lử, mệt lả người

to be to one’s liking: hợp với sở thích hợp của ai

to be lớn one’s taste: hợp với khẩu vị của ai

to be tolerant of: nhân nhượng, nhượng bộ

to be under age: bên dưới tuổi thành niên

to be under repair: đang được sửa chữa

to be unfit for: không tương thích với

to be up: hết kết thúc (dùng mang lại thời gian)

to be up to s.o: tùy nằm trong vào sự quyết định của ai, tùy từng ai

to be used lớn doing s.th: quen thao tác làm việc gì

to be useful for: hữu ích

to be welcome to: được đón tiếp, được chào đón

to be well- off: nhiều (to be rich)

to be wounded in the leg: bị thưong ngơi nghỉ chân

to become of: ra sao, xảy ra, xảy cho (cho bạn hay thứ bị thiếu hụt vắng)

to believe in: tin tưởng vào, tin, tin tưởng

to belong to: ở trong về, của

to bite off: giảm đứt ra

to blow away: thổi cất cánh đi

blow sb away = PLEASE ; mainly US (informal) to lớn surprise or please someone very much : làm cho ai ngạc nhiên hay ăn nhập lắm

ví dụ: The ending will blow you away. Phần cuối đang làm các bạn hài lòng

to blow down: thổi ngã rạp xuống

to blow off: cuốn bay đi

blow over: Thổi qua

to blow up: khổng lồ explode, khổng lồ destroy (or be destroyed) by explosion (S): nổ, phá huy (hoặc bị phá hủy) bằng phương pháp cho nổ; nổ tung, làm cho nổ

to blow up: to lớn inflate, to lớn fill with air (S): thổi cất cánh hay bơm hơi

to boast about s.th khổng lồ s.o: khoe khoang, nói điêu với ai về điều gì

to burden (an animal) with s.th: chất cái gì lên một nhỏ vật

to burn down: bị thiêu hủy, cháy rụi, thổi đổ

to burn out: đứt (bóng đèn, mong chì), không thể dùng được, thổi tắt

to burn up: cháy rụi hết, cháy ra tro, đốt hết, cháy hết, cháy tiêu

to burn up: to lớn destroy completely by fire (S); to make angry or very annoyed (S): (also: to tick off): thiêu hủy hoàn toàn do lửa; khó chịu hay bực bản thân (có thể dùng: khổng lồ tick off)

ví dụ: She didn’t want anyone khổng lồ see the letter, so she burned it up & threw the ashes away. Nàng không thích ai coi lá thư đó buộc phải đốt lá thư và ném mớ tro tàn đi.

It really burns me up that he borrowed my oto without asking my first. Tôi đích thực tức giận lúc anh ấy mượn xe hơi tôi nhưng mà không hỏi tôi trước.

to burst into tear: bật khóc

to burst out crying: phát khóc, nhảy khóc, òa lên khóc

to burst out laughing: phát cười, bật cười, phá cười cợt lên

to be of royal blood: thuộc chiếc dõi quý tộc

to be out of the question: không tính vấn đề, ko thành vấn đề, không thể

by heart = by memorizing: nằm trong lòng

Ví dụ: He knows many passages from Shakespeare by heart. Anh thấy thuộc lòng nhiều đoạn thơ của Shakespeare.

by oneself = alone, without assistance: một mình, không một ai trợ giúp

C

Cụm đụng từ phrasal verb với call

call for: Mời gọi, yêu cầu, thích, săn sóc

call for sth : to lớn need or deserve a particular action, remark or chất lượng : cần hoặc xứng đáng một hành động, ghi chú hay chất lượng cụ thể

ví dụ: This calls for a celebration! bài toán này xứng đáng phải ăn uống mừng!

It’s the sort of work that calls for a high màn chơi of concentration. Đây là loại công việc cần phải tập trung cao độ

He told you that you were an idiot? Well, I don’t think that was called for (= I think it was rude & not deserved) !

call up: call đi lính, điện thoại tư vấn điện thoại, kể lại kỉ niệm

to gọi up = khổng lồ telephone (also: khổng lồ give someone a call) (S – separable: tách bóc ra được): hotline điện thoại

call sb back (call back): to telephone someone again, or to telephone someone who called you earlier : gọi điện thoại thông minh lại tín đồ đã điện thoại tư vấn trước đó

Ví dụ: I’m a bit busy – can I gọi you back later? Tôi tương đối bận, anh có thể gọi lại tôi không?

call on/ điện thoại tư vấn in at sb’s house: lép thăm công ty ai

to gọi on = to ask for a response from; visit (also: to lớn drop in on): gọi ai trả lời, mời ai (đọc diễn văn, phạt biểu): viếng thăm

Call off = put off = cancel: bỏ bỏ

to điện thoại tư vấn it a day/night = to lớn stop working for the rest of the day/night: ngưng thao tác làm việc để sinh hoạt trong ngày/đêm

Call in/on at sb ‘ house: ghẹ thăm đơn vị ai

Call at: xẹp thăm

Call up: call đi lính, hotline điện thoại, nói lại kỉ niệm

to gọi down: rày la, khiển trách, trách mắng

to điện thoại tư vấn off: kho bãi bỏ, hủy bỏ,bác quăng quật thủ tiêu

to call on: Viếng thăm

to call s.o’s attention khổng lồ s.th: chú ý ai về điều gì

to catch cold = to lớn become sick with a cold of the nose or throat: bị cảm lạnh

to catch fire: khổng lồ begin lớn burn: bắt cháy

Ví dụ: Don’t stand too close to the gas stove. Your clothes may catch fire. Đừng đứng vượt gần nhà bếp gas. Áo quần của anh hoàn toàn có thể bắt cháy.

catch up with: Bắt kịp

chance upon: Tình tờ gặp

to change one’s mind = to lớn alter one’s decision or opinion: biến hóa quyết định xuất xắc ý kiến

close with: cho tới gần

close about: Vây lấy

consign to: giao phó cho

cry for: Khóc đòi

cry for something: Kêu đói

cry for the moon: Đòi loại không thể

cry with joy: Khóc bởi vui

cut down on: to lớn reduce, khổng lồ lessen (also: lớn cut back on): sút bớt, làm giảm sút (có thể dùng: lớn cut back on)

cut something into: giảm vật gì thành

cut into: Nói vào, xen vào

Cụm đụng từ phrasal verb cùng với care

Care about: đon đả đến

Care for = would like: Muốn, thích

Care for = take care of: quan tiền tâm, siêng sóc

to care about: thân mật tới

to care for: chuyên sóc, chăm chú tới, thích

Carry away: với đi, phân phát

Carry on = go on: Tiếp túc

Carry out: Tiến hành, thực hiện

Carry off = bring off: đoạt giải, chiếm đoạt

Catch on: trở nên phổ biến, nắm bắt kịp

Catch up with = keep up with= keep pace with: Theo kịp ai, mẫu gì

Chew over = think over: suy nghĩ kĩ

Check in / out: Làm giấy tờ thủ tục ra/vào

Check up: kiểm soát sức khỏe

Clean out: Dọn sạch, mang đi hết

Clean up: Dọn gọn gàng

Clear away: mang đi, với đi

Clear up: làm sáng tỏ

Close down: Phá sản, tạm dừng hoạt động nhà máy

close (sth) down : If a business or organization closes down or someone closes it down, it stops operating: phá sản

Close in: Tiến tới

Close up: Xích lại gần nhau

Cụm hễ từ phrasal verb với come

Come over/ round = visit: Viếng thăm, xịt chơi

Come round: Hồi tỉnh

Come down =collapse: Sụp đổ

Come down = reduce: Giảm

Come down to: Là do

Come up: Đề cập đến, nhô lên, nhú lên

Come up with: Nảy ra, lóe lên

Come up against: Đương đầu, đối mặt

Come out: Xuất bản

Come out with: Tung ra sản phẩm

Come about = happen: Xảy ra

Come across: vô tình gặp

Come apart: đổ vỡ vụn, lài ra

Come along / on with: Hòa hợp, tiến triển

come in for sth : khổng lồ receive blame or criticism : bị khiển trách / phê bình

Ví dụ: The director has come in for a lot of criticism over his handling of the affair.

Come into: quá kế

Come off: Thành công, long, bong ra

Count on sb for sth: Trông cậy vào ai

to come about: xảy ra

to come across: tự dưng thấy, hốt nhiên thấy, chạm chán (bất ngờ)

come across sth : to lớn find something by chance : chạm chán ngẫu nhiên

Ví dụ: He came across some of his old love letters in his wife’s drawer. Anh ta bất ngờ tìm được những lá thư tình cũ trong chống kéo của vợ.

to come across: tình cờ, vô tình tìm ra, nhấn thấy, trông thấy

to come to: hồi tỉnh, hồi sinh, thức giấc lại, lên tới

to come to lớn the point: vào trực tiếp vấn đề

to come under my umbrella: hãy mang lại che dù cho tôi

to count on = khổng lồ trust someone in time of need (also: khổng lồ depend on): trông ao ước vào ai vào lúc quan trọng hay trong khi khốn khó

Cut back on / cut down on: Cắt giảm (chi tiêu)

Cut in = interrupt: cắt ngang

Cut ST out off ST: Cắt đồ vật gi ra (rời) khỏi dòng gì

Cut off: Cô lập, phương pháp li, dứt phục vụ

Cut up: phân tách nhỏ

Cross out: gạch men đi, xóa đi

cross sth out : to draw a line through something you have written, usually because it is wrong :

Ví dụ: If you think it’s wrong, cross it out & write it again. Nếu như bạn nghĩ nó sai, hãy gạch vứt và viết lại vậy.

To complain of sth: phàn nàn về điều gì

Catch sight of: bắt gặp

to choose s.o for (a post): chọn ai vào một chức vụ gì

to carry out: trả thành, thực hiện, thi hành

to catch cold: mến yêu lạnh

to catch fire: bắt lửa, vạc cháy

to check on: kiểm soát

to check up: xét nghiệm xét

to kiểm tra up on: kiểm tra, xem xét

to check up on: phối kiểm

to chew up: nhai nhỏ dại ra, gặm nát

to chop up: chăt nhỏ dại ra, bẻ vụn ra

to clean up: vệ sinh sạch

to clear up: khích lệ, tạo cho vui, phấn khởi

to compare with: so sánh với

to complain of s.th: kêu ca, phàn nàn về chuyện gì

to condemn s.o for doing s.th: kết án ai về điều gì

to condemn s.o to lớn death: phán quyết tử hình ai

to congratulate s.o on s.th: khen ngợi, chúc mừng ai về điều gì

to consent lớn a proposal: đồng tình một lời đề nghị

to count on: mong muốn ở, trông muốn ở

to count on: tin tưởng vào

to cross out: xóa bỏ, gạch ốp bỏ

to cure s.o of an illness: trị khỏi căn bệnh cho ai

to cut off: giảm lìa ra, cắt bỏ

to cut up: giảm nhỏ, vụn ra

D

delight in: thích thú về

depart from: Bỏ, sửa đổi

to determine (formal): khổng lồ discover the fact or truth about something= to lớn find out

Cụm cồn từ phrasal verb cùng với do

do with: chịu đựng, có tác dụng được gì nhờ vào có

to vày it over: to lớn revise, to vị again (S): đọc lại, sửa lại, làm lại

Ví dụ: You’d better bởi the letter over because it is writeen so poorly. Anh nên sửa lại lá thư này do viết kém quá.

do for a thing: kiếm ra một vật

Do away with: bến bãi bỏ, bãi miễn

Do up = decorate: Trang trí

Do without: có tác dụng được gì cơ mà không cần

to bởi vì over: lặp lại, làm cho lại

to vày s.th under orders: có tác dụng điều gì theo mệnh lệnh

Cụm hễ từ phrasal verb cùng với die

Die away / die down: bớt đi, vơi đi

Die out / die off: tuyệt chủng

to die out: từ từ tan phát triển thành hẳn

Die for: Thèm gì đến chết

Die of: Chết do (bệnh gì)

to die away: lắng dịu, dần tắt, yên bặt, tan biến hóa ở xa (dùng cho âm thanh)

to die down: sút bớt, hạ nhiệt, suy giảm

Draw back: Rút lui

Drive at: Ngụ ý, ám chỉ

Cụm rượu cồn từ phrasal verb với drop

Drop in at Sb’s house: ghé thăm bên ai

Drop off: bi quan ngủ

Drop out of school: vứt học

to drop in on: ghé thăm, rẽ vào thăm, xịt chơi

to drop in on s.o: gạnh vào thăm ai, tạt vào thăm ai

to drop out: thôi, bỏ, rút (chân) ra khỏi

to drop s.o a line: viết mang lại ai vài ba dòng, viết vài hàng

to decide upon s.th: ra quyết định chọn điều gì

to depend on s.o: chịu ràng buộc vào ai

to deprive s.o of s.th: tước đi đồ vật gi của ai

to draw up: thảo, soạn (văn kiện)

to dream of: mơ tới, mơ về

to dress up: trang điểm, chải chuốt

to drink lớn s.th: uống mừng về điều gì

drink (sth) up: to lớn finish your drink completely : uống hết

Ví dụ: Drink up! It’s time to go. Hãy uống hết! Đến giờ đồng hồ đi rồi.

to drive up to: lại tới

E

to end = lớn be through, to lớn be finished: kế thúc, chấm dứt

End up: Kết thúc

Eat up: Ăn hết

Eat out: Ăn ngoài

to ear one’s living by doing s.th: làm nào đấy để tìm sống

to eat up: ăn hết

every other (one) = every second (one), alternate (ones): bí quyết nhau luân phiên

Ví dụ: I play tennis with my father every other Saturday, so I usually play twice a month. Tôi tennis với phụ vương tôi mỗi vật dụng 7 giải pháp tuần, vậy nghĩa là từng tháng tôi chơi hai lần.

to excuse s.o for doing s.th: tha thứ đến ai vì làm điều gì

to exempt s.o from doing s.th: miễn mang lại ai khỏi làm việc gì

F

Face up: Đương đầu, đối mặt

Cụm đụng từ phrasal verb cùng với fall

Fall back on: Trông cậy, dựa vào

Fall in with: Mê chiếc gì

fall in love with SB: yêu thương ai kia sây đắm

Fall behind: chậm rì rì hơn so với dự đinh, rớt lại phía sau

Fall through = put off, cancel: Thất bại

Fall off: sút dần

Fall down: Thất bại

to fall down the stairs: ngã cầu thang

to fall off: rơi, rớt xuống – giảm, sa sút

to fall onto s.th: rơi lên trên đồ vật gì, ngã đè lên trên thứ gì

to fall over s.th: vấp yêu cầu vật gì (mà ngã)

to fall through: thất bại, hỏng

Fell up to: cảm thấy đủ sức có tác dụng gì

to figure out: to solve, to find a solution (S – tách bóc rời được): to lớn understand (S): tính ra, tìm kiếm ra giải mã đáp; đọc được

to figure out = lớn solve, khổng lồ find a solution (S): tính ra, đưa ra giải pháp

Cụm đụng từ phrasal verb với fill

Fill up with: Đổ đầy, đổ đầy xăng (cho xe…)

Fill out: Điền hết, điền sạch, mở rộng ra, làm rộng ra

Fill in for: Đại diện, núm thế

to fill in: điền vào, ghi vào điền vào, ghi vào đến đầy đủ, xẻ túc cho rất đầy đủ (đơn từ)

Cụm cồn từ phrasal verb cùng với find

Find out: tìm kiếm ra

to find out = get information about, khổng lồ determine (S – separable): nắm tin tức về chiếc gì, xác định khám phá ra

to find fault with: phê bình, chỉ trích

to find fault with s.th: chỉ trích điều gì

Cụm cồn từ phrasal verb cùng với feel

Feel pity for: mến xót

Feel regret for: ân hận

Feel sympathy for: thông cảm

few & far between: not frequent, unusual, rare: không hay xuyên, khác thường, hãn hữu khi

Feel shame at: xấu hổ

to feel lượt thích + V ing: ước ao (làm gì)

to feel lượt thích + gerund ( V + ing): thích dòng gì

to feel sorry for: khổng lồ pity, to lớn feel compassion for (also: to take pity on): yêu thương hại, yêu đương cảm, tội nghiệp cho ai (có thể dùng: to take pity on)

Ví dụ: Don’t you feel sorry for some who has khổng lồ work the night shift? Anh có cảm thấy tội nghiệp cho ai phải đi làm ca đêm không?

to feel up to lớn s.th: cảm giác khỏe khoắn, thích hợp với việc gì

to fail in an examination: thi rớt

to fasten one’s eyes on: nhìn chằm chặp vào

to fix for: ấn định thời gian cho

to force one’s way through: chèn lối đi qua

to forget s.o for s.th: quên ai về chuyện gì

for good = permanently, forever: mãi mãi, thọ bền, vĩnh cửu

for the time being: temporarily (also: for now): tạm thời (có thể dùng ” for now”

G

Cụm cồn từ phrasal verb cùng với get

Get through khổng lồ sb: Liên lac với ai

Get through = accomplish: trả tất

Get through = get over: vượt qua

Get into: Đi vào, lên (xe)

Get in: Đến, trúng cử

to get on: khổng lồ continue doing something, especially work

Ex. A) I suppose I could get on with the ironing while I’m waiting.

b) I’ll leave you khổng lồ get on then, shall I?

LÊN XE

to get in –> chỉ cần sử dụng cho car

to get on –> tất cả phương nhân thể còn lại

XUỐNG XE

to get out of –> chỉ sử dụng cho car

to get off –> tất cả phương nhân thể còn lại

Get off: toá bỏ, xuống xe, ngoài hành

Get out of = avoid: Ra khỏi, tránh

Get down: Đi xuống, ghi lại

Get sb down: làm ai thất vọng

Get down khổng lồ doing: bắt đầu nghiêm túc thao tác làm việc gì

Get to lớn doing: bắt tay vào thao tác làm việc gì

to get khổng lồ = to lớn be able to vì chưng something special; to lớn arrive at a place, such as home, work, etc: hoàn toàn có thể (được phép) có tác dụng việc nào đó đặc biệt; đến nơi nào đó, chẳng hạn như về nhà, nơi thao tác làm việc …

to get to lớn = to be able to bởi something special: rất có thể (được phép) làm cho việc gì đấy đặc biệt

Get round…(to doing): chuyển phiên xở, trả tất

Get along / on with = come along / on with: hòa thuận, đi cùng

to get along with: to lớn associate or work well with; lớn succeed or manage in doing (also: to get on with): hòa hợp, thuận thảo, đồng bộ, cùng tác tốt với ai; thành công xuất sắc hay tiến triển giỏi đẹp trong công việc

Get St across: tạo cho cái gì được hiểu

Get at = drive at: thiệt sự ý ao ước gì (đạt điều gì)

Get back: Trở lại

to get back = to return (S): trở lại

to get up = to lớn arise, lớn rise from a bed; lớn make someone arise: ngủ dậy (dậy ngoài giường sau thời điểm ngủ); đánh thức ai dậy

Get ahead: vượt trước ai

Get away with: Cuỗm theo mẫu gì

Get over: quá qua

to get over = khổng lồ recover from an illness; lớn accept a loss or sorrow: bình phục sau cơn bệnh, vơi đi nổi bi thảm hay vơi sầu vị mất mát

Get on one’s nerves: làm cho ai phạt điên, trêu tức ai

to get + (sick, well, tired, wet, busy…..): bị ốm, thấy khá, mệt, độ ẩm ướt, bận rộn…

to get along: tiến bộ, thành tựu, chạy (nói về công việc)

to get along with s.o: hòa thuân cùng với ai

to get away: trốn thoát, lìa bỏ

to get away with: ra khỏi sự trừng phạt, hình phát tội

to get away with s.th: tránh không bị khiển trách vị điều gì

to get back: trở lại, trỏ về

to get better (worse): trở đề nghị khá rộng (kém hơn)

to get in cảm ứng with: to lớn communicate with, lớn contact: liên hệ với, tiếp xúc với

Ví dụ: You can get in cảm ứng with him by calling the Burma Hotel. Anh có thể liên lạc với ông ấy bằng phương pháp gọi smartphone về hotel Burma.

to get into: vào, bước đầu (cãi nhau, tấn công nhau), xả thân vào

to get into difficulties: gặp gỡ khó khăn, trở ngại

to get lost: đi lạc

to get married: cưới ai (lấy ai)

to get off: xuống xe, xuống bến

to get on: lên xe, đón xe bus

to get on one’s nerves: tạo nên ai bực mình, tức giận, nặng nề chịu

to get out of doing s.th: tránh khỏi đề xuất làm điều gì

to get over: quá qua, phục hồi, mang lại

to get rid of: xua đuổi đi, loại trừ, bỏ đi

to get rid of = to eliminate, lớn remove; khổng lồ discard, khổng lồ throw away: các loại ra, xóa tẩy, bỏ đi, ném đi

Ví dụ: Jerry tried hard lớn get rid of the stain on his shirt, but he never succeeded. Jerry đã vắt tẩy saạch vết phiên bản trên loại áo sơ ngươi của anh, tuy thế không thành công.

to get through: xong, làm cho xong, dứt việc

to get to (a place): tới, mang đến nơi

to get up: thức dậy

to get used lớn (+Ving): lớn become used to, to lớn become adjusted to: trở nên quen với, trở yêu cầu thích nghi với.

Thành ngữ này mô tả quy trình của sự biến hóa kiến cho những người nào kia quen với cùng một tình huống, hành động, hay trở nên thói quen.

Cụm rượu cồn từ phrasal verb với give

Give away: mang đến đi, tống đi, bật mý bí mật

Give st back: Trả lại

Give in: quăng quật cuộc

Give way to: Nhượng bộ, đầu hàng

Give way to = give oneself up to: dường chỗ đến ai

Give up: tự bỏ

Give out: Phân phát, cạn kiệt

Give off: lan ra, phân phát ra (mùi hương, hương vị)

To give advice on: Đưa ra lời khuyên răn về

Give birth to: sanh con

Give place to: nhịn nhường chỗ

Give way to: nhương bộ, chịu đựng thua

Get victory over: chiến thắng

give s.o a ring: call dây nối, năng lượng điện thoại

Cụm hễ từ phrasal verb cùng với go

Go after somebody/something: đuổi theo, theo sau ai kia / đồ vật gi đó.

VD: David went after the robber. David chạy đuổi theo thương hiệu cướp.

Go out: Đi ra ngoài, lỗi thời

to go out: to stop functioning; lớn stop burning; to lớn leave trang chủ or work (also: to lớn step out): ngưng hoạt động; dập tắt; rời khỏi nhà hay khỏi nơi làm việc (có thể dùng: to step out)

VD: Go out of class few minutes, please. Làm ơn đi ra bên ngoài lớp vài ba phút.

Go out with someone: gặp gỡ và hẹn hò với ai

VD: He often goes out with his girlfriend at the weekend. Anh ấy thường hẹn hò với bạn nữ vào cuối tuần

Go through: trải qua, kiểm tra, thực hiện công việc

VD: The country is going through a period of economic instability. Đất nước sẽ trải qua thời kỳ bất ổn kinh tế

Go through with (something): kiên trì, bền bỉ, chịu đựng đựng, trải qua cái nào đó khó khăn/ không dễ chịu.

VD: I can’t really imagine what she’s going through. Tôi cấp thiết tưởng tượng nổi mọi gì cô ấy đang yêu cầu chịu đựng

Go for: cố gắng giành được

Go in for: = take part in: Tham gia

VD: He went in for the Italian course. Anh ấy tham gia khóa học tiếng Ý

Go together: đi cùng rất nhau, tồn tại cùng rất nhau.

VD: Too often greed & politics seem khổng lồ go together. Lòng tham và bao gồm trị trong khi luôn đi cùng với nhau.

Go with = i) to lớn match, lớn compare well in color or design: câu kết với, hợp lý về màu sắc hay vẻ bên ngoài dáng; ii) lớn date, to lớn accompany (also: khổng lồ go out with) hứa hẹn hò, đi cùng với ai (có thể cần sử dụng to go out with)

Go without: kiêng nhịn

Go off: Nổi giận, nổ tung, thối thân (thức ăn)

VD: Milk went off so quickly in hot weather. Sữa cấp tốc hỏng trong thời tiết nóng

Go off with (someone/something) = Give away with: mang đi theo, cuỗm theo

VD: Someone’s gone off with my coffee cup. Ai đó đã lấy đi tách bóc cà phê của tôi rồi.

to go on date with = to go out with: gồm hẹn cùng với ai

Go ahead: Tiến lên, đi về phía trước

VD: The project will go ahead. Dự án công trình sẽ tiếp tục.

Xem thêm: Lưu Diệc Phi: "Thần Tiên Tỷ Tỷ" Của Làng Điện Ảnh Hoa Ngữ, Lưu Diệc Phi

Go along (with somebody) (to somewhere): đi thuộc ai kia đến ở đâu đó.

VD: I think I will go along with him lớn New York. Tôi nghĩ về tôi cũng trở thành đi theo anh ấy cho New York.

Go back on one’s word: Không giữ lại lời

VD: Going back on your promise makes you a liar. Không giữ lời hứa sẽ biến đổi bạn thành kẻ nói dối.

Go down: giảm, hạ (giá cả).

VD: The crime rate shows no signs of going down. Tỷ lệ tội phạm không tồn tại dấu hiệu sút nào.

Go down with: Mắc bệnh

VD: I went down with an attack of bronchitis. Tôi mắc bệnh viêm phế quản rồi.

Go over something: Kiểm tra, để ý kỹ lưỡng

VD: Could you go over this report and correct any mistakes? Câu đánh giá kỹ lại bạn dạng báo cáo này và sửa lỗi nhé?

Go up: Tăng, đi lên, vào đại học

Go into: Lâm vào, điều tra, hỏi thông tin, kiểm tra

VD: I think there’s no need to go into it now. Tôi nghĩ không nhất thiết phải điều tra điều này ngay lúc này

Go away: cun cút đi, đi khỏi, đi khu vực khác, đi khỏi, tránh (nơi nào).

VD: If he’s bothering you, tell him to lớn go away. Giả dụ hắn ta đang có tác dụng phiền cậu, hãy bảo hắn biến hóa đi.

Go beyond something: quá quá, vượt kế bên (cái gì).

VD: The cost of the new machine should not go beyond $5 million. Giá trị của cái máy mới không nên vượt thừa 5 triệu đô la Mỹ.

Go round: Đủ chia, xoay, luân chuyển quanh, tất cả đủ thức ăn

VD: The wheels were going round. Số đông bánh xe pháo cứ chuyển phiên vòng

Go by: đi qua, trôi qua (thời gian).

VD: Time went by so fast. Thời hạn trôi qua cấp tốc thật.

to go on = lớn happen; lớn resume, to continue (also: to keep on): diễn tiến, liên tiếp trở lại, tiếp tục

VD: It goes on raining so heavily with strong wind that I cannot walk to lớn school. Trời mưa khổng lồ gió lớn khiến tôi ko thể quốc bộ đến trường.

to go for something: cố kỉnh gắng, chọn, giành được

VD: I think I’ll go for iphone 10 plus. Em nghĩ về em sẽ nỗ lực có được iphone 10 plus.

to go for a walk: đi bộ, bách bộ, dạo bước bộ

to go for (on) a picnic: mời đi

to go in for: đùa ham mê

to go in for: hâm mộ

to go through: kiểm soát, xem xét

to go up to: đi tới

Go up: tăng

VD: The baby’s weight going steadily up. Đứa bé tăng cân phần nhiều đều.

Go under: chìm

VD: The crowd watched as the ship went slowly under. Đám đông bắt gặp cảnh dòng thuyền chìm dần dần xuống nước.

to go with: xứng phù hợp với (đúng mốt)

to go without: nhịn, chịu thiếu thốn, tình trạng không tồn tại thứ gì đó mà bạn thường có.

VD: The city has gone without electricity for two days. Tp đã sống trong cảnh mất năng lượng điện hai ngày rồi.

to go wrong: hư hỏng, trục trặc, không lành

Grow out of: to vượt khỏi

Grow up: Trưởng thành

to give advice to s.o: lí giải ai

to give birth to: sinh, đẻ ra

give into s.o: nhượng bộ ai

to give s.o s.th: cho ai cái gì

to give s.th away: cho cái gì đi làm việc quà tặng

to give up: đầu hàng, tự bỏ, chối bỏ

H

Cụm đụng từ phrasal verb cùng với hand

Hand down khổng lồ = pass on to: để lại (cho thế hệ sau…)

Hand in: giao nộp (bài, tội phạm)

Hand back: giao lại

Hand over: trao trả quyền lực

Hand out = give out: phân phát

Cụm hễ từ phrasal verb với hang

Hang round: lảng vảng

Hang on = hold on = hold off: thế máy (điện thoại)

Hang up (off): hớt tóc máy

to hang up = to place clothes on a hook or hanger (S); khổng lồ replace the receiver on the phone at the kết thúc of a conversation (S): máng quần áo vào móc tuyệt móc treo; để lại ống nghe lên điện thoại thông minh sau khi hoàn thành cuộc nói chuyên

Hang out: treo ra ngoài

to hang on khổng lồ s.th: vắt chặt mẫu gì

to hang up: treo, móc, nhấc lên

Hold on off = put off: Chò đợi, trì hoãn

Hold back: kiểm chế

Hold up: cản trở / trấn lột

To hear of: Nghe nói tới

To happen to: xẩy ra với

Cụm đụng từ phrasal verb cùng với have

Have faith in: tin tưởng

Have a look at: nhìn

had better: xuất sắc hơn (thường dùng ở dạng rút gọn)

to have a craving for s.th: ước mơ điều gì

to have a demand for: mong muốn về

to have a dexterity in doing s.th: khéo làm việc gì

to have on: mặc, bận, đội, mang

to have s.th in one’s hand: tay nạm vật gì

to have to do with: khổng lồ have some connection with or relationship to: có tương quan đến hay có quan hệ đến

to have time off: có thời gian rảnh, nghỉ vấn đề ở không

to have (time) off = lớn have không tính phí time, not lớn have lớn work (also: khổng lồ take time off) (S) rãnh rỗi, không hẳn làm việc

to hear of: nghe nói tới

to hit below the belt: tấn công dưới thắt lưng

to hold good: giữ hiệu lực, giá bán trị, duy trì

to hold s.th lớn the fire: hơ cái gì vào lửa

to hold still: ngồi yên, đứng yên, giữ lại yên

to hold up: ngăn cướp, cướp, hoãn lại, trở ngại, bế tắc

to hope for s.th: hy vọng điều gì

I

In no time: very quickly, rapidly: cực kỳ nhanh, mau lẹ

Thành ngữ này rất có thể được cần sử dụng với thành ngữ at all để nhấn mạnh vấn đề thêm tính chắc chắn của lời khẳng định.

Ví dụ: We thought that the meeting would take two hours, but it was over in no time at all. Chúng tôi nghĩ rằng cuộc họp sẽ phải mất nhì tiếng, tuy thế ngờ đâu nó lại chấm dứt rất nhanh.

in connection with: liên kết với, phối kết hợp với

in time: kịp giờ

in time khổng lồ = before the time necessary to vì sth: kịp giờ để…, trước thời gian cần thiết để làm một vấn đề gì đó

it comes to doing s.th: cho tới lúc thao tác làm việc gì

It is kind of you: bạn thật tử tế

It is thoughtful of you: chúng ta thật cẩn thận, chu đáo

Ill at ease: uncomfortable or worried in a situation : cảm giác không thoải mái hay lo lắng về một trường hợp nào đó.

Ví dụ: Speaking in front of a large audience makes many people feel ill at ease. Rỉ tai trước đáp đông thính mang thường khiến cho nhiều người cảm thấy ko thoải mái.

to introduce s.o to lớn another: ra mắt ai với một người khác

J

Cụm cồn từ phrasal verb cùng với jump

Jump at a chance /an opportunity: chộp lấy cơ hội

Jump at a conclusion: cấp kết luận

Jump at an order: gấp rút nhận lời

Jump for joy: nhảy lên bởi sung suóng

Jump into (out of): lao vào (ra)

To jump over sth: nhảy qua mẫu gì

to jump over s.th: khiêu vũ qua thứ gì

to judge s.o by one’s appearance: xét bạn nào về bề ngoài

K

Cụm hễ từ phrasal verb với keep

Keep away from = keep off: kị xa

To keep out: not lớn enter, not allow to enter (S): ko vào được, không được phép vào

Ví dụ: There were a large sign outside the door that said, “Danger! Keep out!” bao gồm một tấm biển phệ ở phía bên ngoài cửa ghi, “Nguy hiểm! ko vào được!”

Keep out of: chống cản

Keep sb back from: ngăn cản ai không làm gì

Keep sb from = stop sb from: duy trì ai kia khỏi, ngăn ai kia khỏi

Keep sb together: đính thêm bó

Keep up: giữ lại, duy trì

Keep up with: theo kip ai

Keep on = keep ving: cứ liên tục làm gì

Keep pace with: theo kịp

Keep correspondence with: liên hệ thư từ

to keep away from: kị xa khỏi

to keep good time: chạy bao gồm xác, chạy đúng giờ (đồng hồ)

to keep house: có tác dụng viêc nhà, làm cho nôi trợ

to keep in cảm biến with: liên lạc, giao thiệp

to keep on: tiếp tục

to keep on doing s.th: tiếp tục thao tác gì

to keep out, off, away, from: kiêng ra xa, ngơi nghỉ ngoài

to keep track of: theo dõi, ghi nhớ

to keep track of: to lớn keep or maintain a record of; khổng lồ remember the location of: thu, lưu lại bằng băng hay đĩa; ghi nhớ vị trí

Ví dụ: Steve keeps track of all the long distance telephone calls related lớn his business that he makes from his house. Steve lưu lại tất cả các cuộc điện thoại viễn liên có liên quan đến quá trình của anh vị anh call từ bên mình.

to keep up: giữ ở một mức, cung cấp độ

to keep up with s.o: bắt kịp ai

Knock down = pull down: kéo đổ, sụp đổ, san bằng

Knock out: làm gục ai: làm gục ai

To know someone from someone: riêng biệt được ai cùng với ai

to knock out: tấn công bại, tiến công ngất, làm cho bất tỉnh

to know all about s.th: biết cục bộ về bài toán gì

to know s.o by sight: biết khía cạnh ai, có nhìn thấy

to know s.o from s.o: biệt lập ai với ai

L

Lay down: ban hành, hạ vũ khí

Lay out: sắp đến xếp, lập dàn ý

Leave sb off = khổng lồ dismiss sb: đến ai ngủ việc

Leave out = get rid of: loại trừ cái gì, quăng quật cái gì

Cụm đụng từ phrasal verb cùng với let

Let sb down: làm ai thất vọng

Let sb in/out: mang đến ai vào/ra, phóng mê say ai

Let sb off: tha bổng đến ai

to let go of s.th: buông đồ vật gi ra

to let on: huyết lộ, bày tỏ ra, mang đến hết

Lie down: ở nghỉ

Cụm rượu cồn từ phrasal verb với live

Live up to: sống xứng danh với, đạt được, duy trì được

Live on: sinh sống dựa vào, sống dựa vào vào

to live from hand to mouth: sinh sống tay làm cho hàm nhai, kiếm được đồng làm sao xài đồng đấy

to live within one’s income: sinh sống theo hoàn cảnh, sinh sống theo thu nhập của mình

to live within one’s means: sinh sống trong đk cho phép

Lock up: khóa chặt ai

Cụm đụng từ phrasal verb cùng với look

Look after: chăm sóc

Look at: quan liêu sát

to look at = give one’s attention to; to watch: nhìn vào, chú ý vào, ngắm nhìn

Look back on: ghi nhớ lại hồi tuởng

Look round: quay lại nhìn

Look for: tìm kiếm

to look for = to try lớn find, to search for: tra cứu kiếm, kiếm tìm khắp, săn lùng

Look forward to ving: mong muốn đợi, ao ước chò

Look in on: kẹ thăm

Look up: tra cứu vớt (từ điển, số năng lượng điện thoại)

to look up = to lớn locate information in a directory, dictionary, book, etc. (S): xác nhận thông tin torng một thư mục, danh bạ (điện thoại), vào từ điển, trong cuốn sách … tra cứu, search xem

Look into: xem xét, nghiên cứu, tra xét cẩn thận, khảo sát kỹ lưỡng

To look into: to lớn investigate, khổng lồ examine carefully (also: to kiểm tra into): điều tra, thẩm tra, coi xét cẩn trọng (có thể dùng: to kiểm tra into)

Ví dụ: The police are looking into the matter of the stolen computers. Cảnh sát đang khảo sát việc các máy vi tính bị mất cấp.

Look on: đứng nhìn thò ơ

Look out: coi chừng, xem chừng cẩn thận

to look out = to lớn be careful or cautious (also: lớn watch out); both of these idioms can occur with the preposition for: coi chừng, cẩn thận, thận trọng

Look out for: cảnh giác với

Look over: kiểm tra, coi xét, phán đoán, phê duyệt lại, coi lại

to look over = to lớn examine, lớn inspect closely (also: to lớn go over, to read over, to kiểm tra over) (S): coi xét, kiểm tra cẩn thận

Look up to: tôn trọng

Look down on: coi thường

to look down upon: khinh khi, khinh thường thị, coi thường dễ

to look after = take care of: chăm nom, chăm sóc

to look at: quan sát vào, trông vào

to look on with s.o: xem dựa vào ai

to look lớn s.o for help: trông cậy ai góp đõ

to look up: tra cứu kiếm, tra từ bỏ điển

to look up to: kính trọng, kính mến

Lose sight of: mất hút

Lose track of: mất dấu

Lose cảm biến with: mất liên lạc

little by little: từ từ từng chút từng chút một, tự từ

little by little = gradually, slowly (also: step by step): dần dần dần, trường đoản cú từ

to laugh at: cười cợt chế nhạo

to lean on: tựa lên, dựa lên

to learn s.th by heart: học thuộc lòng

to leave out: thiếu sót, quăng quật sót, làm mất

to leave s.th with s.o: để vật gì lại mang lại ai giữ

to lie down: tựa vào đồ vật gì, nằm xuống

to long for: ước ao đợi

M

Cụm rượu cồn từ phrasal verb với make

Make a contribution to: góp phần

Make a decision on: quyết định

Make a fuss about: làm cho om xòm

to make a singer of s.o: tạo cho ai trở thành ca sĩ

to make a fool of s.o: tạo cho ai thay đổi ngu ngốc

To make a success of sth: thành công về việc gì

Make allowance for: chiếu cố

Make out: phân biệt

To make out = to lớn do, khổng lồ succeed, to progress: thực hiện, thành công, tiến bộ

Ví dụ: Charlie didn’t make out very well on his final examinations. He may have lớn repeate one ore more classes. Charlie đang không làm bài xích thi xuất sắc cho lắm vào kỳ thi cuối cùng. Nó rất có thể sẽ buộc phải học lại vài ba môn.

Make up: trang điếm, bịa chuyện

Make up for: đền rồng bù, hoà giải cùng với ai

Make the way to: tìm đưòng đến

Make fun of: chế diễu

Make room for: lựa chọn chỗ

To make sure= lớn be sure, khổng lồ ascertain (also: to make certain): lưu giữ chắc, đoán chắc, xác minh

Ví dụ: Please make sure that you turn off the radio before you go out. Làm cho ơn nhớ kỹ là nên tắt radio trước lúc đi khỏi nhé.

Make complaint about: kêu ca, phàn nàn

to make the best of s.th: tận dụng buổi tối đa điều gì

to make a success of s.th: thành công xuất sắc về chiếc gì

to make believe: mang vờ, đưa đò

to make clear: vén rõ, giảng, nói rõ

to make faces: nhăn nhó, nhăn mặt, làm trò khỉ

to make for the open sea: bước đầu ra khơi

to make friend: kết bạn, có tác dụng bạn

to make good: thành công (thêm giời tự “in”)

to make good time: đi cấp tốc chóng, mau

to make oneself pleasant lớn s.o: vui mắt chiều chuộng, làm sử dụng rộng rãi ai

to make out: thành công, tiến bộ, có kết quả

to make over: sửa đổi trang phục lại cho giống như mới

to make sense: rất có thể tin được, gồm lý, vừa lòng lý

to make up: Trang điểm

to 3d one’s mind: quyết định

Mix out: trộn lẫn, lộn xộn

Miss out: quăng quật lỡ

Move away: bỏ đi, ra đi

Move out: gửi đi

Move in: gửi đến

Mistake sb for sb else: nhầm ai với ai

to meet halfway: điều đình, hóa giải

to meet s.o at (a place): đón ai ở 1 nơi nào

to set up – lớn be mixed up – khổng lồ get mixed up: trộn lại, trộn lên

to set up = lớn stir or shake well (S); lớn confuse, to bewilder (S): khuấy, trộn, rung lắc đều; làm cho ai bối rối, lúng túng

Ví dụ: You should set up the ingredients well before you put them n the pan. Các bạn nhớ trộn kỹ những thành phần trước khi đổ vào chảo.

to moan lượt thích hell: than trời trách đất

N

never mind: đừng lưu vai trung phong đến, dưng để ý đến, ngoài lo

no good lớn s.o: không giỏi cho ai

O

Order sb about st: sai ai có tác dụng gì

Owe st to lớn sb: đã có được gì nhờ ai

on time: đúng giờ

to object to: phản nghịch đối

to object to s.th: phản bội đối điều gì

on purpose = for a reason, deliberately: gồm mục đích, gồm chủ ý, gắng ý

over và over (again): repeatedly (also: time after time, time and again): tái diễn nhiều lần (có thể dùng: time after time, time và again)

P

Pass away = lớn die: Qua đời

Pass by = go past: đi ngang qua, trôi qua

Pass on lớn = hand down to: truyền lại

Pass out = to faint: ngất

Cụm đụng từ phrasal verb cùng với pay

Pay sb back: trả nợ ai

Pay up the dept: trả hết nợ nần

Pay attention to: chú ý

to pay attention (to): khổng lồ look at và listen to lớn someone while they are speaking, to concentrate: quan sát và lắng nghe fan nào đó đã nói, chăm chú đến, xem xét đến, triệu tập vào.

to pay s.th for s.th: trả vật dụng gì để được loại gì

Point out: chỉ ra

Cụm đụng từ phrasal verb cùng với pull

Pull back: rút lui

Pull down = lớn knock down: kéo đổ, san bằng

Pull in to: vào (nhà ga)

Pull st out: lấy cái gì ra

Pull over at: đỗ xe

Cụm cồn từ phrasal verb cùng với put

Put st aside: chứa đi, nhằm dành

Put st away: đựng đi

to put away: lớn remove from sight, khổng lồ put in the proper place (S-tách ra được): khổng lồ put something in the place or container where it is usually kept: bố trí lại, dẹp đi, cất đi, để đúng chỗ

Put through khổng lồ sb: liên lac với ai

Put down: hạ xuống

Put down to: lí bởi của

Put on: mang vào; tăng cân

to put on = to place on oneself (usually said of clothes) mang vào, team (nón) thường nói về áo quần

Ex: Mary put on her coat & left the room.

Put up: dựng lên, tăng giá

Put up with: tha thứ, chịu đựng đựng, nhân nhượng

Put up for: xin ai ngủ nhờ

to put out: dập tắt, thổi tắt (ngọn lửa, đèn)

Put St/ sb out: đưa ai / cái gì ra ngoài

Put off: trì hoãn

to put off = lớn postpone (S): dời lại, hoãn lại, đình lại

Put down to: lí vì của

Put on: khoác vào ; tăng cân

to put credit in s.o: đặt tin cậy vào ai

to put down: bầy áp, dẹp, tiễu trừ

to put on (weight): khối lượng thêm, lớn ra, lên cân

to put on: mặc, đội, với ( mũ, nón, áo quần…)

to put s.th away: cất vật gì vào chỗ của nó

to put together: lắp, rắp lại, đúng theo lại với nhau

Put an over to: kết thúc

Put a stop to: chấm dứt

Play an influence over: có ảnh hưởng

to pick out= lớn choose, lớn select (S): chọn lựa, lựa ra

to pick up: chọn lựa, nhấc lên, rứa lên

to pick up = to lift from the floor, table, etc., with one’s fingers: nhặt lên, nhặt lên

Could you pick your toy up before someone falls over it? (…để bạn ta giẫm đề xuất té thì sao?)

to pin sạc the failure on s.o: đổ quá thất bại là vì ai

to plan on doing s.th: ý định làm điều gì

to point out: chỉ, vén ra

to prevent s.o from doing s.th: bức tường ngăn ai làm điều gì

to protect s.o from s.th: che chắn cho ai ngoài điều gì

to provide s.o with s.th: cung cấp cho ai loại gì

Q

to quarrel about s.th: ôm đồm nhau vì chuyện gì

to quarrel with s.o about s.th: cái nhau cùng với ai về điều gì

quite a few = many : nhiều

R

Cụm hễ từ phrasal verb với run

Run after: truy nã đuổi

Run away/ off from: chạy trốn

Run on st: chạy bằng, chuyển động bằng

Ví dụ: Why are cars which run on electricity still not used by many people? lý do xe hơi chạy bởi điện không được rất nhiều người sử dụng?

Run out (of): cạn kiệt

Run over: đè chết

Run back: cù trở lại

Run down: giảm giảm, dứt phục vụ

Run into: vô tình gặp, đâm xô, lâm vào, vô tình gặp, chạm trán với, tự nhiên thấy

to run across = to come across: tình cờ gặp, va trán với, bất chợt thấy

to run across s.o: tình cờ chạm chán lại ai

to run an errands: thao tác làm việc vặt, mua bán lặt vặt

to run away: bay ly, ra đi, trốn đi

to run away from home: quăng quật nhà ra đi, trốn ngoài nhà

to run up to: chạy tới

right away = very soon, immediately (also: at once): khôn xiết nhanh, tức thời, tức thì lập tức

Ring after: hotline lại sau

Ring off: tắt thứ (điện thoại)

To rejoice at: mừng rõ về điều gì

to read s.th in the book: hiểu được điều nào đó trong sách

to rejoice at (over, in) s.th: mừng quýnh về điều gì

to rely on: tin cẩn vào ai

to reminds s.o of s.th: gợi (nhắc nhở) ai nhớ điều gì

to respect s.o for s.th: kính trọng ai về điều gì

to rest s.th against s.th: tựa, đấu cái gì vào chiếc gì

to rise = to get up: đứng dậy

to rush at s.o: xông vào ai

S

Save up: Để giành

See about = see to: quan tâm, để ý

See about = lớn give attention or time to (also: to attend to, khổng lồ see to) lưu giữ tâm đến sự việc gì, lo liệu bài toán gì, dành riêng thời gian để gia công việc gì (có thể dùng: to attend to, to see to)

Ví dụ: Who is going to lớn see about getting us a larger room for the meeting? Ai vẫn lo câu hỏi cho cửa hàng chúng tôi một căn phòng rộng hơn nhằm hội họp?

See sb off: tạm biệt

See sb though: dấn ra thực chất của