Các dạng bài tập thì hiện tại đơn

     

Thì hiện tại đơn là thì cơ phiên bản nhất trong giờ đồng hồ Anh, ko kể việc nắm rõ cấu trúc, bí quyết dùng học sinh nên thực hành thực tế thêm những bài tập về thì lúc này đơn giúp làm bài tập điểm cao và có tác dụng bài tốt trong những kì kiểm tra.

Bạn đang xem: Các dạng bài tập thì hiện tại đơn

*

Một số bài xích tập về thì bây giờ đơn

A.THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

I.Cách dùng thì bây giờ đơn.

– Thì hiện tại đơn: mô tả sự việc, hành động một giải pháp tổng quát.

-Thì bây giờ đơn cần sử dụng để biểu đạt sự việc, hành động xảy ra tiếp tục hoặc sự việc hành động theo chu kỳ luân hồi lặp đi lặp lại.

– Thì bây giờ đơn dùng làm nói về một việc nào đó đúng sự thật, xác minh về chân lý hiển nhiên.

– Thì hiện tại đơn dùng để làm nói về một sở thích của bạn nào đó ở hiện tại.

II. Vết hiệu nhận thấy thì hiện tại đơn.

Thì bây giờ đơn cơ bản có thể phân biệt trong câu khi các từ sau đây xuất hiện:

-Các trạng từ bỏ chỉ tần suất: Always (thường xuyên), usually (thường), often (thường), sometimes (thỉnh thoảng), seldom = rarely (hiếm khi), never (không bao giờ).

– Every + Nchỉ thời gian

– Once a day (một lần một ngày)/Twice a day (hai lần một ngày)

III. Cấu tạo thì hiện tại đơn

Câu khẳng định:

S + Vinf/Vs/es…

Ex: She goes to school everyday. (Cô ấy đi học hàng ngày).

Câu che định:

S + don’t/doesn’t + Vinf…

Ex: He doesn’t go to lớn school on Sunday. (Anh ấy không đi học vào nhà nhật).

Câu nghi vấn:

Do/Does + S + Vinf…

Answer: Yes, S + do/does.

No, S + don’t/doesn’t.

Ex: vì chưng they watch TV every night? (Họ có xem tv vào các buổi tối không?)

-Yes, they do. (Có, chúng ta xem.)

– No, they don’t. (Không, bọn họ không xem).

*Notes:

– Đối cùng với I/You/We/They/Nsố các thì cồn từ chia nguyên thể (Vinf) với nhớ dùng trợ hễ từ Do.

– Đối với He/She/It/Nsố không nhiều thì hễ từ phân chia Vs/es và nhớ dùng trợ hễ từ Does.

> Xem cụ thể về cấu tạo cách sử dụng thì bây giờ đơn.


B. Bài bác tập về thì bây giờ đơn.

Exercise 1: bài bác tập chia động từ sinh sống thì hiện tại đơn.

1.Minh (get) _______ up at 6 o’clock every morning.

2. Jim often (not drink) ______ coffee.

3. Phuong (teach) ______ Maths in his school.

4. It (tobe) ____ hot today.

Xem thêm: Đăt Tên Con Trai Năm 2017 Theo Phong Thủy Ngũ Hành, 100 Tên Đẹp, Hay Cho Bé Trai Đinh Dậu

5. My parents (leave) _____ home at 9 a.m everyday.

6. Khô cứng (visit) _____ her grandparents in September.

7. Power nguồn stations (use) ______ fossil fuels.

8. The food in vương quốc nụ cười (smell) _____ very good.

9. ____(Tobe) his father Vietnamese?

10. Cuc always (clean) _____ her house twice a week.

Exercise 2: bài xích tập chọn câu trả lời đúng tuyệt nhất ở thì hiện tại đơn.

1.The swimming bath opens/open at 8 a.m và close/closes at 7 p.m everday.

2. The sun don’t rise/doesn’t rise in the west. It rises/rise in the east.

3. Peter takes/take photographs of the ants.

4. Nam repair/repairs his car twice a year.

5. We plays/play the guitar, but we doesn’t play/don’t play very well.

Exercise 3: bài xích tập chữa lỗi không đúng ở thì lúc này đơn.

1.Lim catch 4 dogs & 5 cats.

2. How many of those people vị you knows?

3. Binh sometimes forget my birthday.

4. That flowers smells very sweet.

5. My best friend know a lot about cars. He work at a garage.

6. His teacher meet with students after class.

7. They has a new job. They work for an office supply company.

8. Does you get trang chủ until 4:00 in the afternoon?

9. His friends has a break from 10:30 lớn 10:45 the morning.

10. Hoang listen to lớn music every night after working.

Đáp án:

Exercise 1:

1.gets (hành động lặp lại hàng ngày, every morning cùng Minh là chủ ngữ số ít)

2. Doesn’t often drink (thói quen cùng Jim là chủ ngữ số ít đề nghị dùng trợ rượu cồn từ does)

3. Teaches (việc có tác dụng hàng ngày, với Phuong là công ty ngữ số ít)

4. Is (sự thiệt hiển nhiên)

5. Leave (hành đụng lặp đi lặp lại và my parents là công ty ngữ số nhiều)

6. Visits (hành động lặp đi tái diễn và hanh hao là chủ ngữ số ít)

7. Use (sự thật hiển nhiên)

8. Smells (sự thật hiển nhiên)

9. Is (diễn tả sự thật hiển nhiên)

10. Cleans (thói quen với Cuc là chủ ngữ số ít)

Exercise 2:

1.opens/closes (hành động xẩy ra liên tục, thường xuyên)

2. Doesn’t rise/ rises (sự thiệt hiển nhiên)

3. Takes (sự việc diễn ra thường xuyên)

4. Repairs (hành động ra mắt thường xuyên)

5. Play/don’t play (sự thật hiển nhiên)

Exercise 3:

1.catch ➔ catches

2. Knows ➔ know

3. Forget ➔ forgets

4. Smells ➔ smell

5. Know ➔ knows

6. Meet ➔ meets

7. Has ➔ have

8. Does ➔ Do

9. Has ➔ have

10. Listen ➔ listens

Như vậy, readandgetrich.com vừa nói lại cấu trúc, cách dùng thì bây giờ đơn và sưu tầm một số bài tập về thì lúc này đơn có lời giải. Ghi nhớ thực hiện đầy đủ các bài xích tập trên.