Cách chuyển số sang chữ trong excel

     

Cách biến đổi số thành chữ vào Excel – Bài viết dưới đây, hướng dẫn cho các bạn kế toán cách thay đổi số thành chữ vào Excel một cách dễ dàng và đơn giản và dễ dàng dàng.

Bạn đang xem: Cách chuyển số sang chữ trong excel


*

(Hình ảnh: Cách biến đổi số thành chữ trong Excel)


** biến hóa số thành chữ VNĐ trong Excel bằng vnTools:

– Các bạn Download Tools đổi số thành chữ.

– Bạn phải thêm vnTools vào Excel. Trên thanh công cụ, bạn chọn File => Option.

*

– Trong Option, chúng ta chọn tới Add-ins => Go

*

– Tiếp theo, chúng ta chọn Brown rồi tìm tới thư mục đã cài đặt vnTools (thông thường vẫn trong ổ C/Program File, chọn file Ufunctions để thêm vnTools vào Excel.

*

– sau khi đã thêm được vnTools, các bạn chọn tab vnTools để thao tác đổi số thành chữ. vnTools xuất hiện ở dạng thanh công cụ, bao gồm hộp thoại làm việc tương từ bỏ như các hàm của Excel – vào đó chúng ta có thể chọn ô cất chuỗi kết quả, ô cất số yêu cầu chuyển đổi,…

– Chú ý: Trường hợp bạn có nhu cầu chuyển đổi số thành chữ theo giờ đồng hồ anh, chúng ta thực hiện giống như như đổi khác thành chữ theo tiếng Việt nhưng mà thay bởi chọn vnTools -> Đổi số thành chữ (VN) thì chúng ta chọn vnTools -> Đổi số thành chữ (EN).

*

– Bạn click vào V Đổi số thành chữ (VN) để tùy chỉnh thiết lập bảng mã . 

+ V Đổi số thành chữ (VN) là đổi số thành chữ giờ Việt

+ E Đổi số thành chữ (EN) là thay đổi số thành chữ giờ đồng hồ anh

– kết cấu hàm triển khai đổi:

=VND(số nên đổi, true): đổi số thành chữ có hiện từ “đồng” phía sau cùng.

Xem thêm: Lớp Học V Live - Toán Lớp Học Vui Nhộn 129

=VND(số cần đổi): chỉ thay đổi số thành chữ

=USD(số yêu cầu đổi, true): đổi số thành chữ theo giờ anh có từ “Dollar”.

=USD(số cần đổi): đổi số thành chữ theo giờ anh.

** đổi khác số thành chữ VNĐ bằng MARCO:

– Vào Menu Tools => Macro => Visual Basic Editor. 

Bạn sẽ xem: cách chuyển đổi số thành chữ vào Excel

– Chọn Insert => Module. Rồi gõ nội dung hàm vào.

– sau khi gõ hoàn thành chọn Close and Return bảng tính. Vào bảng tính ta hoàn toàn có thể dùng hàm này như các hàm khác của Excel. 

* Bạn Add In hàm này vào thư mục XLSTAR trong mặt đường dẫn Program File => MicroSoft Office => OFFICE11 => XLSTAR (Có thể ghi File gồm Macro vừa viết thành tệp tin *.XLA trong folder nói trên) trường hợp muốn toàn bộ mọi tệp tin trong Excel đều thực hiện được hàm này.

** Dưới đấy là nội dung hàm thay đổi số thành chữ VNĐ:

” Function Doi3so(Sso As Integer) As String Dim Tam As String Dim xx As Integer Dim hgtram As Integer Dim hgchuc As Integer Dim hgdonvi As Integer Dim Chu(15) 

Tam = “” Chu(1) = “một ” Chu(2) = “hai ” Chu(3) = “ba ” Chu(4) = “bốn ” Chu(5) = “năm ” Chu(6) = “sáu ” Chu(7) = “bảy ” Chu(8) = “tám ” Chu(9) = “chín ” 

hgtram = Int(Sso / 100) xx = Sso thủ thuật 100 hgchuc = Int(xx / 10) hgdonvi = xx mod 10 If hgtram > 0 Then Tam = Chu(hgtram) + “trăm ” end If If hgchuc = 1 Then Tam = Tam + “mười ” Else If hgchuc > 1 Then Tam = Tam + Chu(hgchuc) + “mươi ” over If If (hgchuc = 0) and (hgdonvi > 0) and (hgtram > 0) Then Tam = Tam + “lẻ ” end If over If If hgdonvi > 0 Then If (hgchuc > 0) and (hgdonvi = 5) Then Tam = Tam + “lăm ” Else If (hgchuc > 1) and (hgdonvi = 1) Then Tam = Tam + “mốt ” Else Tam = Tam + Chu(hgdonvi) over If over If end If Doi3so = Tam end Function 

Function DOI12SO(Chuoi12$) As String Dim XXX As String Dim KQ As String Dim i As Integer Dim Stien As Integer Dim LOP(6) As String Dim MSO(5) As Integer 

LOP(4) = “” LOP(1) = “tỉ ” LOP(2) = “triệu ” LOP(3) = “ngàn ” vì While Len(Chuoi12$)

MSO(1) = 0 XXX = Left$(Chuoi12$, 3) MSO(2) = Val(Trim(XXX)) XXX = Mid$(Chuoi12$, 4, 3) MSO(3) = Val(Trim(XXX)) XXX = Mid$(Chuoi12$, 7, 3) MSO(4) = Val(Trim(XXX)) XXX = Right$(Chuoi12$, 3) MSO(5) = Val(Trim(XXX)) KQ = “” For i = 1 to 4 Stien = MSO(i + 1) If Stien > 0 Then KQ = KQ + Doi3so(Stien) + LOP(i) over If Next i KQ = UCase(Left(KQ, 1)) + Mid(KQ, 2) + “đồng chẵn” DOI12SO = “(Bằng chữ: ” + KQ + “)” kết thúc Function Function DSTC(Sotien$) As String DSTC = DOI12SO(Sotien$) end Function “

– Chú ý: bắt buộc gõ các chữ tiếng Việt bao gồm dấu lại mặc dù khi gõ vào Visual Editor thì nó không hiện nay chữ Việt. Để chắc ăn thì chúng ta chỉ sử dụng Font chữ 1 byte. Trong bảng tính. Ta viết hàm theo cú pháp =DSTC() tuyệt =DSTC() rồi Enter

** đổi khác số thành chữ VNĐ bằng bí quyết sử dụng phần mềm AccHelper:

– Tải ứng dụng đổi số thành chữ AccHelper về máy. 

– sau khi tải về, các bạn giải nén ra bởi cách: bấm chuột phải vào tệp tin vừa download về -> chọn Extract Here

*

– Cách dịch số thành chữ trong Excel 2003:

+ chúng ta mở file Excel bất kỳ => Vào Tools => Add-ins

*

+ hộp thoại Add-ins xuất hiện => lựa chọn Browse… => Chọn đường dẫn tới ứng dụng mà về sản phẩm tính của bạn => chọn File gồm tên AccHelperEx

*

+ Sau khi chọn kết thúc thì bấm nút OK trên vỏ hộp thoại.

*

– Phần mềm Excel 2010, Excel 2013:

+ Mở file Excel bất kì, tiếp nối chọn File => Options => Excel Options => Add-ins => Go

*

*

+ Trên vỏ hộp thoại Add-ins => Browse rồi chọn AccHelperEx => OK

*

*

– Chuyển đổi số thành chữ VNĐ trong Excel

+ Di chuyển chuột mang đến vị trí nên chuyển với gõ cú pháp: =VND(ô hy vọng chuyển số thành chữ) => Enter.

+ Nếu thực hiện font Vntimes, thực hiện câu lệnh như sau: =VND(số ô mong muốn chuyển,1)

+ Nếu sử dụng font VNI, sử dụng câu lệnh như sau: =VND(số ô mong muốn chuyển,2)

+ Trường hợp bao gồm số lẻ, áp dụng câu lệnh như sau =VND(ô ao ước chuyển,”đồng”,”ảo”,3)

** Tải phần mềm chuyển thay đổi số thành chữ vào Excel:

Bài viết: Cách đổi khác số thành chữ trong Excel

*

Tags trường đoản cú khóa: chuyển số thành chữ vào excel 2016 – thay đổi số thành chữ trong word – cách đọc số tiền bằng chữ – lập công thức số tiền bằng chữ vào excel – hàm vnd trong excel 2010 – acchelper excel 2007 – vntools 1.2.0 for office 2010 – code chuyển số thành chữ vào excel