Cách tính bảo hiểm xã hội

     
GIỚI THIỆU TIN TỨC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

Bạn đang xem: Cách tính bảo hiểm xã hội

*

*

Xem thêm: Xem Phim Đặc Cảnh Uy Long 2,3 Trọn Bộ, Đặc Cảnh Uy Long 2

*

*


*
*
*

 Người lao cồn tham gia BHXH cần sau 1 năm nghỉ việc hoặc bạn tham gia BHXH tự nguyện sau một năm không liên tiếp tham gia đóng góp BHXH và một trong những trường hòa hợp khác (chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu) có yêu ước thì được trao BHXH một lần. Chúng tôi xin trình làng đến các bạn cách tính mức hưởng trọn BHXH một lượt như sau:

*

Theo mức sử dụng tại Khoản 2 Điều 60 phương pháp BHXH năm 2014, mức hưởng trọn BHXH một lần tính theo số năm vẫn đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH mang lại những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH đến những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

c) trường hợp thời hạn đóng BHXH không đủ một năm thì mức hưởng BHXH bằng số tiền vẫn đóng, mức buổi tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. Mức hưởng trọn BHXH một lượt không bao hàm số tiền bên nước hỗ trợ đóng BHXH trường đoản cú nguyện. (trừ những người dân bị mắc bệnh nguy khốn đến tính mạng).

Ví dụ:

Một công nhân A tạo nên công ty B và tất cả tham gia BHXH bắt buộc từ thời điểm tháng 01/2013 đến tháng 7/2016. Công nhân A sẽ nghỉ việc vào tháng 8/2016. Tháng 9/2017, người công nhân A ao ước nhận tiền BHXH một lần thì người công nhân A sẽ nhận được tổng số chi phí bao nhiêu?

Được biết, thời gian đóng bảo hiểm của công nhân A như sau:

- từ tháng 01/2013 đến tháng 12/2013, nấc lương đóng BHXH là: 1.200.000đ

- từ tháng 01/2014 mang lại tháng 9/2014, nấc lương đóng BHXH là: 1.445.000đ

- từ thời điểm tháng 10/2014 đến tháng 12/2014, nút lương đóng góp BHXH là: 2.140.000đ

- từ tháng 01/2015 cho tháng 6/2015: Nghỉ ko lương, không đóng BHXH

- từ tháng 07/2015 cho tháng 12/2015, mức lương đóng BHXH là: 2.140.000đ

- từ tháng 01/2016 đến tháng 02/2016: nút lương đóng BHXH là: 2.140.000đ

- từ thời điểm tháng 03/2016 đến tháng 07/2011 2016, nấc lương đóng góp BHXH là: 2.515.000đ

- từ tháng 01/2013 mang lại tháng 12/2013 (12 tháng):

1.200.000 x 12 x 1,08  = 15.552.000 đồng.

- từ tháng 01/2014 đến tháng 09/2014 (9 tháng):

1.445.000 x 9 x 1,03 = 13.395.150 đồng

- từ thời điểm tháng 10/2014 mang lại tháng 12/2014 (3 tháng):

2.140.000 x 3 x 1,03 = 6.612.600 đồng

- từ thời điểm tháng 07/2015 cho tháng 12/2015 (6 tháng):

2.140.000 x 6 x 1,03 = 13.225.200 đồng

- từ tháng 01/2016 cho tháng 02/2016 (02 tháng):

2.140.000 x 2 x 1.00 = 4.280.000 đồng

- từ thời điểm tháng 03/2016 cho tháng 07/2016 ( 5 tháng):

2.515.000 x 5 x 1.00 = 12.575.000 đồng

Tổng thời hạn là: 12 + 9 + 3 + 6 + 2 + 5 = 37 tháng.

          tổng giá trị lương đóng góp BHXH của công nhân A là:

15.552.000 + 13.395.150 + 6.612.600 + 13.225.200 + 4.280.000 + 12.575.000 = 65.639.950 đồng