Cấu trúc chủ ngữ giả

     

*


Định nghĩa công ty ngữ giả

Trong 1 số trường hợp, bọn họ không xác minh được chủ ngữ vào câu. Cơ hội đó bọn họ phải dùng chủ ngữ giả.

Bạn đang xem: Cấu trúc chủ ngữ giả

Chủ ngữ trả nằm ở phần đầu câu, đảm nhiệm tính năng như 1 công ty ngữ thiệt của câu.

Chủ ngữ trả với IT

IT tất cả thể thống trị ngữ trước động từ khổng lồ BE hoặc dùng như 1 đại trường đoản cú để sửa chữa thay thế cho danh trường đoản cú được nói đến trước đó. Lúc đó họ xem IT là công ty ngữ giả.

Ví dụ: It is very funny to lớn watch this cartoon movie. (Xem phim hoạt hình này thiệt vui)

Ví dụ: This is my computer. It is new. (Đây là cái máy tính của tôi. Nó bắt đầu đó) (It thay thế cho my computer)

Cấu trúc 1

It + be + adj + to V

Ví dụ: It is boring khổng lồ learn Literature. (Học văn thật là chán)

Ví dụ: It is interesting khổng lồ walk under the rain. (Thật là độc đáo khi quốc bộ dưới mưa)

Cấu trúc 2

It + be + adj + that clause

Ví dụ: It is funny that I talk to Anna. (Thật là hưng phấn khi nói chuyện với Anna)

Ví dụ: It is annoying that they speak too loudly. (Thật bực bội khi mà người ta nói chuyện to lớn như thế)

Lưu ý: Nếu bọn họ có các find / think that + it + be thì có thể lược bỏ be cùng that

Ví dụ: I find it difficult khổng lồ follow this map. (Tôi thấy đi theo cái phiên bản đồ này thiệt là khó)

= I find that it is difficult to follow this map

*

Cấu trúc 3

It + be + adj + that + S + should + V-bare

Các tính từ dưới đây được thực hiện trong cấu trúc này:

Reasonable (hợp lý)

Desirable (mong muốn)Essential (thiết yếu)Crucial (quan trọng)
Urgent (khẩn cấp)Significant (có ý nghĩa)Required (yêu cầu)

Vital (quan trọng)

Recommended (giới thiệu)

Suggested (đề nghị)Necessary (cần thiết)Advised (khuyên)
Imperative (mệnh lệnh)(In)appropriate (thích hợp)Important (quan trọng)

Ví dụ: It is necessary that we should play sports lớn strengthen our health. (Điều cần thiết là họ nên đùa thể thao để tăng cường sức khỏe)

Ví dụ: It was recommened that we should eat Chinese food at this restaurant. (Chúng ta được giới thiệu là nên ăn đồ ăn trung quốc tại quán ăn này)

Cấu trúc 4

It + be / seem + a / an + Noun / Noun clause

Một số danh từ được sử dụng là: good thing (điều tốt), shame (sự đáng tiếc), relief (sự vơi nhõm), mercy (sự may mắn, sung sướng), waste of…(sự phung phí), nuisance (sự phiền toái, rắc rối),…

Ví dụ: It is a shame that the ball missed the goal (Thật là không mong muốn khi trái bóng đã bỏ qua khung thành)

Ví dụ: It is a waste of time helping him. (Thật là tầm giá thời gian trợ giúp anh ấy)

Chủ ngữ đưa IT còn được dùng trong các trường đúng theo sau:

Giới thiệu phiên bản thân khi thủ thỉ điện thoại: Hi, It’s Tom. (Xin chào. Là Tom đây)Diễn tả thời gian, sức nóng độ, thời tiết, khoảng chừng cách

Ví dụ: It’s 8 o’clock. (Giờ là 8 giờ)

Ví dụ: It’s Friday. (Nay là sản phẩm công nghệ 6)

Ví dụ: It is about 500 miles from here lớn the post office. (Từ đây cho bưu năng lượng điện khảng 500 dặm)

Chủ ngữ đưa với THERE

Chủ ngữ mang THERE được dùng khi:

Sử dụng cùng với mục đích diễn tả số với lượng

Ví dụ: There are 4 people in my family. (Gia đình tôi có 4 người)

Ví dụ: There is a bridge near my house. (Có 1 cây mong ở gần đơn vị tôi)

Sử dụng để giới thiệu vị trí, nói về vật hoặc sinh sống đâu.

Ví dụ: There are many colorful flowers in our garden. (Có không ít bông hoa color trong vườn của chúng ta)

Ví dụ: There used khổng lồ be a convenient store at the corner of this street. (Từng có 1 cái siêu thị tiện lợi ngay lập tức góc đường này)

*

Dùng để chỉ lượng khi kèm theo với các đại tự bất định.

There + be + đại từ cô động / các từ chỉ lượng + (for somebody) + to vì chưng something

Đại từ bỏ bất định: nothing, something,…

Các từ bỏ chỉ lượng: a lot of, several, some,…

Ví dụ: I’m very hungry but there is nothing lớn eat. (Tôi đang siêu đói bụng nhưng không có gì để ăn uống cả)

Ví dụ: There are some missions for us lớn do. (Có một vài ba nhiệm vụ bọn họ phải làm)

Bài tập chủ ngữ giả

Các bài xích tập công ty ngữ trả cơ bản, các bạn cùng triển khai ngay nhé.

Điền it / there thích hợp vào địa điểm trống

1) …………is 5pm & I’m cooking dinner.

2) …………is a puppy outside. ………..looks very cute.

Xem thêm: Tra Cứu Ngày Tháng Năm Sinh, Cách Tra Cứu Cmnd Online Chính Xác Từng Bước

3) …………were some difficult exercises in the test. I couldn’t vì chưng well.

4) ……….is Saturday. ………is a festival this weekend. Bởi vì you want lớn join with us?

5) ………..is so hot today. I’m going swimming this afternoon.

6) Will……..be any changes? I think ……. Will be a good idea lớn mix 2 colors for our painting.

7) I find……….boring to lớn read a novel.

8) ……….are some problems lớn face up with.

9) (on the phone). Hello. ……..is Julie.

10) I have got a new thiết bị di động phone. ………..is my graduation day present from my parents.

Đáp án:

1) It 2) There / It 3) There 4) It / There 5) It

6) there / it 7) it 8) There 9) It 10) It

Qua bài học lúc này các bạn đã hiểu biết thêm về một trường hợp nhất là chủ ngữ giả. Họ dùng chủ ngữ đưa IT với THERE trong số những trường hợp rõ ràng khác nhau và những cấu trúc. Chúc các bạn học tốt.