Giờ mở cửa :Thứ Hai: 6:00 AM – 10:00 PMThứ Ba: 6:00 AM – 10:00 PMThứ Tư: 6:00 AM – 10:00 PMThứ Năm: 6:00 AM – 10:00 PMThứ Sáu: 6:00 AM – 10:00 PMNgày thứ Bảy: đóng CửaChủ Nhật: đóng góp Cửa

Bạn đang xem:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
>

Xem thêm: Cấu Trúc Ngữ Pháp Tiếng Anh Cốt Lõi, Trọn Bộ Ngữ Pháp Tiếng Anh Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

frequently asked questions (FAQ):

Where is miếu Ninh Tảo?

miếu Ninh Tảo is located at: Đường thức giấc 495, Thanh Bình, Thanh Liêm, Hà Nam, Vietnam.

What is the opening hours of chùa Ninh Tảo?

thứ Hai: 6:00 AM – 10:00 PMThứ Ba: 6:00 AM – 10:00 PMThứ Tư: 6:00 AM – 10:00 PMThứ Năm: 6:00 AM – 10:00 PMThứ Sáu: 6:00 AM – 10:00 PMNgày thiết bị Bảy: đóng CửaChủ Nhật: ngừng hoạt động

Where are the coordinates of the chùa Ninh Tảo?

4. đình Miếu Đê, Mộc Bắc, Duy Tiên, Hà Nam, VietnamDanh Từ: Tọa độ: 20.6760749, 106.0198889

6. Đền Đức Thánh Hai Đồn Xá, Bình Lục, Hà Nam, VietnamDanh Từ: Tọa độ: 20.5073206, 106.0036251