Cô đơn cũng không khóc

     

Ấn tượng thứ nhất khi mở vỏ hộp là quyển sách màu hồng hồng bé dại nhắn dễ thương, hơi thuyệt vọng với độ dày của sách