Công thức chu vi hình tròn

     
1 Chu vi hình tròn1.2 dục tình với Pi1.4 Tìm đường kính, nửa đường kính khi biết chu vi, diện tích s hình tròn

Chu vi hình tròn

Chu vi hình trụ hay độ dài con đường tròn là con đường biên giới hạn của hình tròn. Bí quyết của chu vi hình tròn trụ là lấy 2 lần bán kính (hoặc gấp đôi bán kính) nhân pi.

Bạn đang xem: Công thức chu vi hình tròn


Công thức

*

Công thức của chu vi hình trụ là:

*

Bạn vẫn xem: phương pháp tính chu vi hình tròn


Hoặc có thể là:

*

Hoặc

Trong đó:

C là chu vi của hình tròn;d là đường kính hình tròn;r là nửa đường kính hình tròn.pi là 3.14

– Ví dụ : gồm một hình tròn C có 2 lần bán kính nối từ bỏ điểm AB = 10cm. Hỏi chu vi hình tròn trụ C bởi bao nhiêu?Ta áp dụng: cách tính chu vi hình tròn trụ đã gồm ở trên: d = AB = 10 cm. Như vậy:= d x Pi = 10 x Pi = 10 x 3,14 = 31,4 cm

*

Ví dụ: hình trụ có nửa đường kính R = 2 sẽ có được diện tích hình tròn trụ là: S = 2².3,14 = 12,56.

Bài tập: Bánh xe cộ của một xe cộ lửa có 2 lần bán kính là 1.5m. Hãy tính chu vi của bánh xe đó.

Chu vi của bánh xe pháo lửa hình tròn là:

C = D ✖ Pi = 1.5 ✖ 3.14 = 4.71m

Đáp số: 4.71m

Ví dụ 1: Cho hình tròn tâm O có 2 lần bán kính AB= 15cm. Hãy tính chu vi hình tròn tâm O.

Bài giải:

Chu vi của hình tròn tâm O là:

C = d x ?= 15x 3,14= 47,1 (cm)

Đáp số: 47,1 (cm)

Ví dụ 2: Một bảng chỉ đường hình tròn có bán kính là 15 cm. Hãy tính 2 lần bán kính và chu vi của bảng chỉ đường đó.

Bài giải:

Đường kính của bảng dẫn đường là:

d= 2r= 2x 15= 30 (cm)

Chu vi của bảng đi đường là:

C = 2r x ?= 2x 15x 3.14= 94,2 (cm)

Đáp số: d= 30 (cm)

C= 94,2 (cm)

Quan hệ cùng với Pi

Chu vi của hình tròn liên quan với Pi. Quý giá của Pi là 3,141592653589793…. (xem Pi), được quy ước với giá trị gần đúng là 3,14. Pi được khái niệm là xác suất của chu vi C.

Các hằng số π được sử dụng phổ cập trong toán học, kỹ thuật cùng khoa học. Trong những khi nó được đặt tên trong toán học thì kỹ thuật và công nghệ nó không được để tên. Nó được áp dụng bởi radio, lập trình máy tính và hằng số vật lý. Do giá trị của Pi khôn xiết dài nên công thức có thể đơn giản hóa là d*3,14.

Xem thêm: Chuyến Xe Vận Mệnh - Ngành Công Nghiệp Điện Ảnh Của Hoa Kỳ

Công thức tính chu vi hình quạt tròn

Công thức tính chu vi của hình quạt tròn được khẳng định theo công thức:

*

Trong đó:

C là chu vi hình quạtR là nửa đường kính của mặt đường tròn chổ chính giữa Oℓ là chiều dài cung

Công thức tính diện tích s hình tròn

S = Pi x r2

*
*
*

Trong đó:

S: là diện tích

r: là buôn bán kính

Ví dụ: Ta tất cả một hình tròn trụ C có đường kính d=10cm. Hỏi diện tích hình tròn trụ C bởi bao nhiêu?Áp dụng biện pháp tính: diện tích hình tròn C ta có: = một nửa x d = 1/2×10 = 5cmSuy ra: S = Pi x r2 = 5 x (3,14)2 = 49,298 cm2

*

Bài tập: một tờ bảng hình tròn có đường kính 30cm. Hãy tính diện tích s tấm bảng đó với đơn vị là mét vuông?

Diện tích của tấm bảng hình trụ là:

S = D² ✖ Pi/4 = 30² ✖ 3.14/4 = 706.5cm² = 0.07065m²

Đáp số: 0.07065m²

*

Công thức tính diện tích đường tròn khi biết đường kính: S = Pi X (D/2)2

*

– vào đó: d là con đường kính

– Ví dụ: Ta có hình tròn trụ C với 2 lần bán kính là 8cm. Tính diện tích hình tròn trụ C.Áp dụng bí quyết tính, S = Pi x (d/2)^2 = 50,265cm2

* cách làm tính phụ thuộc vào chu vi hình tròn: S = C2/(4Pi) 

*

Trong đó: C là chu vi

Chứng minh công thức:Ta có: Chu vi hình tròn C = 2Pi.r=> r = C/(2Pi)=> Diện tích hình trụ là: S =C2/(4Pi)

Ví dụ: cho hình vào C bao gồm chi vi là 16cm2. Tính diện tích hình trụ C.

Giải: Ta gồm chu vi hình tròn trụ C = 2Pi.r => r = C/(2Pi)Do đó, diện tích hình tròn trụ là S = C2/(4Pi) = 20,382cm2

Công thức tính phụ thuộc hình quạt: 

*

Trong đó, S: diện tích s toàn phần hình trònShq: diện tích hình quạtC: Số đo góc ở tâm

Công Thức Tính diện tích s Hình Quạt Tròn

Trong hình tròn bán kính R diện tích hình tròn trụ n được xem theo cách làm là:

*
*

Trong đó,

– n là góc của hình quạt tròn– l là độ nhiều năm cung n trong hình quạt

Tìm con đường kính, bán kính khi biết chu vi, diện tích s hình tròn

Tính 2 lần bán kính hình tròn
*

Trong đó:

d: Đường kính hình trònC: Chu vi hình trònS: diện tích hình tròn: Là hằng số giá bán trị tương đương 3.14.Tính bán kính hình tròn
*

Trong đó:

r: nửa đường kính hình trònd: Đường kính hình trònC: Chu vi hình trònS: diện tích hình tròn: Là hằng số giá chỉ trị tương đương 3.14.Phương Pháp lưu giữ Công Thức, cách tính Diện Tích, Chu Vi Hình Tròn

– khi học công thức dứt cũng như cách tính, chúng ta nên vận dụng vào làm bài bác tập để rất có thể ghi lưu giữ công thức cũng giống như hiểu được rõ thực chất vấn đề. – kề bên đó, chúng ta cũng có thể học công thức thông qua thơ:

Hình tròn diện tích đơn giảnBình phương nửa đường kính ta nhân tức thì vàoBa phảy mười tư phía sauChu vi cũng dễ tính mau chúng ta àĐường kính ta rước nhân raBa phảy mười bốn, ráng là sẽ xong. 

Hình tròn là gì?
*

Hình tròn là hình gồm các điểm nằm ở và bên trong đường tròn.

Tâm, nửa đường kính và chu vi của hình tròn đó là tâm và nửa đường kính của mặt đường tròn bao bọc nó.

Đường tròn là gì?

Đường tròn chổ chính giữa O nửa đường kính R là tập hợp toàn bộ các điểm giải pháp tâm O một khoảng bằng R. Đường tròn vai trung phong O bán kính R được kí hiệu là (O;R).

*

 

Tính hóa học của hình trònĐường kính là trường hợp đặc biệt của dây cung trải qua tâm đường tròn.Đường kính là đoạn thẳng dài nhất đi qua hình trụ và chia hình trụ thành hai nửa bằng nhau.Độ nhiều năm của đường kính của một con đường tròn bởi 2 lần bán kính của con đường tròn đó.Bài tập tính Diện Tích, Chu Vi Hình Tròn

Bài tập 1: phương pháp tính chu vi hình trụ khi biết diện tích. Cho hình trụ C có diện tích s bằng 26cm2. Tính chu vi hình tròn

Bài giải: 

– Diện tích hình tròn là S = Pi.r2Mà diện tích bằng 26cm2 => r = 2,877cm– Chu vi hình tròn trụ là C = d.Pi = 2r.Pi = 2 . 2,887 . 3,14 = 18,068cmVậy chu vi của hình tròn bằng 18,068cm

Bài tập 2: Tính diện tích hình tròn, lúc biết chu vi c bằng 15,33cm

Bài giải:

– Ta có, chu vi hình tròn trụ C = d.Pi = 2r.Pi => r = C/(2Pi)– Diện tích hình trụ là S = Pi.r2=> S = Pi. (C/2Pi)2 = 18,71cm2Vậy diện tích hình tròn trụ là 18,71cm2

Ví dụ 3: Một bánh xe ô tô có chu vi là 119,32 cm. Hãy tìm nửa đường kính và đường kính của bánh xe.

Bài giải:

Ta bao gồm C = d x ? => d= C/ ?

Áp dụng công thức trên ta có 2 lần bán kính của bánh xe cộ là:

d= C/ ?= 119,32/ 3,14= 38 (cm)

Bán kính của bánh xe pháo là:

d=2r => r=d/2= 38:2= 19 (cm)

Đáp số: d=38 (cm)

r=19 (cm)

Ví dụ 4: Cho hình tròn tâm O, đường kính AB = 18 cm. Tính chu vi hình trụ tâm O, 2 lần bán kính AB; hình tròn tâm M đường kính OA và hình trụ tâm N có nửa đường kính OB.

*

Bài giải:

Chu vi hình tròn trụ tâm O là:

 C (O) = AB x ? = 18 x 3,14 = 56,52 (cm)

Bán kính con đường tròn O là: r (O) = AB/2 = 18/2 = 9 (cm)

Ta tất cả OA, OB theo thứ tự là 2 lần bán kính của hình trụ tâm M và hình trụ tâm N. Trong số ấy OA=OB= 9(cm)