Công thức tính năng suất

     

Có một bảng theo dõi những chỉ tiêu về năng suất lao đụng bị thiếu hụt một chỉ tiêu ở mỗi sản phẩm như được bộc lộ dưới đây.

Số lượng lao cồn (L)Sản lượng (Q)Năng suất trung bình (APL)Năng suất biên (MPL)
00
1201620
23919,516
3161918
4721816
580168
68614,36
7911316
8961216
910011,14

Yêu cầu: Hãy dùng bí quyết tính AP với MP nhằm lắp đầy những ô còn thiếu.

LỜI GIẢI

Lời giải

– trên mức lao cồn L= 1:

AP­L = Q/L = 20/1 = 20

– tại mức lao đụng L= 2:

MP­L = ∆Q/∆L = (39-20)/(2-1) = 19

– tại mức lao rượu cồn L= 3:

AP­L = Q/L = > Q = AP­L*L = 19*3 = 57

– tại mức lao rượu cồn L= 4:

MP­L = ∆Q/∆L = (72-57)/(4-3) = 15

– trên mức lao cồn L= 5:

AP­L = Q/L = > Q = AP­L*L = 16*5 = 80

– trên mức lao đụng L= 6:

AP­L = Q/L = 86/6= 14,33

– tại mức lao cồn L= 7:

MP­L = ∆Q/∆L = (91-86)/(7-6) = 5

– tại mức lao hễ L= 8:

AP­L = Q/L = 96/8 = 12

– trên mức lao hễ L= 9:

AP­L = Q/L = > Q = AP­L*L = 11,1*9 = 100

Điền toàn bộ các số lượng tính được vào các ô thuộc những dòng khớp ứng với mức lao động, ta được một bảng trả chỉnh.

Số lượng lao cồn (L)Sản lượng (Q)Năng suất mức độ vừa phải (APL)Năng suất biên (MPL)
00
1202020
23919,519
3571918
4721815
580168
68614,36
791135
896125
910011,14

*
*