Công ty hợp danh tiếng anh là gì

     
Công ty thích hợp danh (tiếng Anh: Partnership) hữu dụng thế trong việc quản lý quản lí công ty mặc dù lại là loại hình doanh nghiệp không tồn tại tính phổ biến nên đã gây trở ngại trong việc trở nên tân tiến và cạnh tranh.

Bạn đang xem: Công ty hợp danh tiếng anh là gì


*

Định nghĩa công ty hợp danh (Partnership)

Công ty thích hợp danh trong giờ Anh hotline là Partnership.

Công ty hợp danh là các loại hình doanh nghiệp mà trong số ấy phải có tối thiểu 02 thành viên là nhà sở hữu thông thường của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên tầm thường gọi là thành viên hợp danh, ngoài những thành viên vừa lòng danh có thể có thành viên góp vốn. (Theo phương pháp Doanh nghiệp 2014)

Đặc điểm của khách hàng hợp danh 

– Thành viên hòa hợp danh cần là cá nhân, có trình độ chuyên môn chuyên môn, uy tín nghề nghiệp và công việc và phải phụ trách bằng toàn thể tài sản của chính mình về những nghĩa vụ của công ty.

– thành viên góp vốn chỉ phụ trách về các khoản nợ của người sử dụng trong phạm vi số vốn liếng đã góp vào công ty.

– công ty hợp danh bao gồm tư biện pháp pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy ghi nhận đăng kí khiếp doanh.

– doanh nghiệp hợp danh không được phạt hành bất kì loại kinh doanh thị trường chứng khoán nào.

Về bản chất, công ty hợp danh là công ty nhiệm vụ vô hạn, bởi vì vậy, luật pháp hạn chế việc huy động vốn trong thị trường dưới vẻ ngoài phát hành các chứng khoán (công nắm nợ).

Ưu điểm với nhược điểm của người tiêu dùng hợp danh

Ưu điểm

– Công ty hợp danh là mô hình công ty đối nhân. Với mô hình công ty này, hoàn toàn có thể kết hợp được uy tín cá thể của đa số người (các thành viên công ty) để chế tạo dựng hình hình ảnh cho công ty.

Xem thêm: Bàn Tay Tội Ác Phim Ấn Độ ), Xem Bàn Tay Tội Ác Tập 215 Phim Ấn Độ Lồng Tiếng

– Việc điều hành quản lí công ty không thật phức tạp do con số các member ít.

– những thành viên góp vốn của doanh nghiệp sẽ chỉ phụ trách về phần vốn vẫn góp.

– tất cả uy tín cao về chế độ chịu trọng trách vô hạn của thành viên phù hợp danh so với công ty.

Nhược điểm

– Do cơ chế liên đới chịu trách nhiệm vô hạn đề xuất mức độ xui xẻo ro của những thành viên hòa hợp danh là hết sức cao.

– không được phạt hành bất cứ loại thị trường chứng khoán nào cần khó kêu gọi nguồn vốn.

– mô hình doanh nghiệp này không tồn tại tính thông dụng gây trở ngại trong việc cách tân và phát triển và cạnh tranh.

Cơ cấu tổ chức

Tất cả thành viên phù hợp lại thành Hội đồng thành viên. Hội đồng thành viên bầu 1 thành viên hợp danh cai quản tịch Hội đồng thành viên, bên cạnh đó kiêm người đứng đầu hoặc tgđ công ty nếu như Điều lệ công ty không tồn tại qui định khác. (Theo quy định Doanh nghiệp 2014)

Về tổ chức triển khai điều hành, các thành viên thích hợp danh có quyền thay mặt theo pháp luật và tổ chức triển khai điều hành chuyển động kinh doanh mỗi ngày của công ty. Các thành viên đúng theo danh tất cả quyền ngang nhau khi quyết định các vấn đề cai quản lí.

Thành viên góp vốn bao gồm quyền được phân chia lợi nhuận theo tỉ lệ thành phần được nguyên lý tại Điều lệ doanh nghiệp nhưng không được tham gia quản lí hoạt động kinh người kinh doanh danh công ty. (Theo Giáo trình quản lí trị kinh doanh, NXB Đại học kinh tế tài chính Quốc dân)