Tử vi về ngày mai của cung kim ngưu

     
Bạch Dương (21/3 - 20/4) ngày maiKim Ngưu (21/4 - 20/5) ngày maiSong Tử (21/5 - 21/6) ngày maiCự Giải (22/6 - 22/7) ngày maiSư Tử (23/7 - 22/8) ngày maiXử nữ (23/8 - 22/9) ngày maiThiên Bình (23/9 - 23/10) ngày maiBọ Cạp (24/10 - 22/11) ngày maiNhân Mã (23/11 - 21/12) ngày maiMa Kết (22/12 - 19/1) ngày maiBảo Bình (20/1 - 18/2) ngày maiSong Ngư (19/2 - 20/3) mai sau

Bạn đang xem: Tử vi về ngày mai của cung kim ngưu

*


Xem thêm: Lý Thuyết Về Hai Đường Thẳng Vuông Góc Khi Nào Là Hai Đường Thẳng Vuông Góc

Nếu quý bạn lừng khừng mình thuộc cung hoàng đạo nào thì hoàn toàn có thể xem ngày sinh của chính mình thuộc ngày nào để đối chiếu với bảng sau để biết được cung hoàng đạo của minh.


Cung Bạch Dương ngày maiBạch Dương sinh từ ngày 21/03 đến khi hết ngày 20/04
Cung Kim Ngưu ngày maiKim Ngưu sinh từ ngày 21/4 cho đến khi xong ngày 20/5
Cung song Tử ngày maiSong Tử sinh từ ngày 21/5 cho đến khi kết thúc ngày 21/6
Cung Cự Giải ngày maiCự Giải sinh từ ngày 22/6 cho đến khi hết ngày 22/7
Cung Sư Tử ngày maiSư Tử sinh từ ngày 23/7 cho đến khi hết ngày 22/8
Cung Xử người vợ ngày maiXử con gái sinh từ ngày 23/8 đến hết ngày 22/9
Cung Thiên Bình ngày maiThiên Bình sinh từ ngày 23/9 đến khi kết thúc ngày 23/10
Cung Bọ Cạp ngày maiBọ Cạp sinh từ thời điểm ngày 24/10 đến khi hết ngày 22/11
Cung Nhân Mã ngày maiNhân Mã sinh từ ngày 23/11 đến khi xong ngày 21/12
Cung Ma Kết ngày maiMa Kết sinh từ thời điểm ngày 22/12 đến khi kết thúc ngày 19/1
Cung Bảo Bình ngày maiBảo Bình sinh từ thời điểm ngày 20/1 đến khi xong ngày 18/2
Cung tuy nhiên Ngư ngày maiSong Ngư sinh từ thời điểm ngày 19/2 cho đến khi hết ngày 20/3

Tra cứu chúng ta thuộc cung hoàng đạo như thế nào trong 12 cung hoàng đạo theo ngày tháng sinh

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Tử Vi Số Mệnh cảm ơn quý fan hâm mộ đã luôn theo dõi nội dung bài viết trên trang web (readandgetrich.com) của bọn chúng tôi!