Đăng ký số điện thoại nhận otp bhxh

     

Thủ tục đăng ký số điện thoại thông minh với cơ sở BHXH online hiện giờ chỉ giành riêng cho doanh nghiệp.

Bạn đang xem: Đăng ký số điện thoại nhận otp bhxh

Đối với cá nhân đã nghỉ việc, các bạn phải trực tiếp nộp hồ nước sơ đến cơ quan tiền BHXH tại chỗ cơ trú.

Tại sao phải đk số điện thoại với cơ quan BHXH?

Hiện nay, khi triển khai tra cứu thông tin về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)… và tiến hành các thủ tục hành chính khác trên Cổng thương mại dịch vụ công quốc gia hoặc hệ thống BHXH Việt Nam, thì bạn cần phải dùng đúng số điện thoại thông minh đã đk để thừa nhận mã OTP.

Mục đích của việc này là để bảo mật thông tin thông tin cá nhân và tin tức về quy trình đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp… vì chưng thế, tin tức về số smartphone phải được đăng ký chính xác, trùng khớp thì mới hoàn toàn có thể thực hiện bài toán tra cứu vớt và thủ tục khác.

*

Thủ tục đk số điện thoại cảm ứng thông minh với phòng ban BHXH online

Thủ tục đăng ký số smartphone với ban ngành BHXH được phía dẫn do Công văn 5147/BHXH-QLT, về việc kết hợp triển khai thực hiện một trong những nội dung về thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN và cấp cho thẻ BHYT.

Xem thêm: Chuyển Đổi Đầu Số Mobifone Và Các Thông Tin Lưu Ý, Đầu Số 11 Số Sang 10 Số Mobi

Theo kia thì thủ tục đăng cam kết số điện thoại thông minh với phòng ban BHXH online bây giờ chỉ giành cho doanh nghiệp. Đối với cá thể đã nghỉ ngơi việc, các bạn phải thẳng nộp hồ nước sơ mang lại cơ quan lại BHXH tại nơi cơ trú.

Thủ tục đăng ký số điện thoại với ban ngành BHXH được thực hiện như sau:

1/ Đối cùng với doanh nghiệp, đơn vị chức năng sử dụng lao động:

Đối với những người lao rượu cồn đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN, solo vị thực hiện đăng ký kết qua 03 cách sau:

Bước 1: tín đồ lao động cung cấp số điện thoại cảm ứng thông minh cho solo vị;

Bước 2: Đơn vị lập Mẫu TK1-TS

Bước 3: Đơn vị gửi hồ sơ năng lượng điện tử theo mã giấy tờ thủ tục 122QD1259N mang đến cơ quan tiền BHXH

Trường hợp, đơn vị khi tất cả phát sinh tăng new lao động mà chưa cung cấp số điện thoại thông minh cho cơ quan BHXH, đơn vị thực hiện:

Bước 1: Đơn vị hướng dẫn tín đồ tham gia kê khai tờ khai TK1-TS với không thiếu thông tin và số điện thoại cảm ứng thông minh di động của cá thể người tham gia;

Bước 2: Đơn vị giữ hộ hồ sơ điện tử theo mã giấy tờ thủ tục 122QD1259N cho cơ quan BHXH;

Trường hợp đơn vị chức năng có số lao động lớn thì lập list D02-TS bổ sung cập nhật số smartphone di đụng của người lao đụng vào cột ghi chú, trên sheet import_SMS tất cả trường (SDT) số năng lượng điện thoại, giữ hộ hồ sơ năng lượng điện tử theo mã giấy tờ thủ tục 122QD1259N đến cơ quan BHXH.

2/ Đối với người lao cồn đã ngủ việc, bạn tham gia bảo đảm tự nguyện

Trường đúng theo này, người lao động buộc phải trực tiếp đến cơ quan liêu BHXH vị trí cư trú, ko thể đk số điện thoại cảm ứng với ban ngành BHXH qua bề ngoài online (qua mạng).

Đối với người lao rượu cồn đã nghỉ ngơi việc:

Bước 1: bạn lao động kê khai chủng loại TK1-TS;

Bước 2: người lao động gửi trực tiếp cơ quan BHXH vị trí cư trú để bổ sung cập nhật hoặc kiểm soát và điều chỉnh số điện thoại cảm ứng cá nhân.

Đối với người tham gia BHXH từ bỏ nguyện:

Người thâm nhập BHXH sở hữu theo minh chứng nhân dân/Căn cước công dân cùng tờ khai TK1-TS tới cơ quan BHXH địa điểm đóng BHXH để đăng ký số năng lượng điện thoại.