Để office 2003 đọc được các file của office 2007

     

Chủ đề này có lẽ rằng không còn quá không quen với chúng ta nữa đúng không? cho đến thời điểm lúc này thì tín đồ dùng phần lớn đã chuyển qua làn đường khác sang áp dụng Word 2007 trở lên hết rồi.

Chỉ còn mọi máy hết sức cùi và những người không chịu biến đổi thì vẫn trung thành với Word 2003 thôi