Download mẫu lý lịch tư pháp số 1

     

Mẫu phiếu lý lịch bốn pháp hàng đầu và số 2 tiên tiến nhất năm 2021. Tải về mẫu phiếu lý lịch bốn pháp số 1, phía dẫn chi tiết thủ tục xin cấp cho mẫu phiếu lý lịch tứ pháp hàng đầu và số 2 bắt đầu và chuẩn 2020.

Bạn đang xem: Download mẫu lý lịch tư pháp số 1


Công ty dụng cụ Dương Gia xin mang đến bạn mẫu mã phiếu lý lịch bốn pháp tiên phong hàng đầu và số 2 bắt đầu nhất. Để được tư vấn rõ hơn về biểu mẫu này hoặc có bất kể vấn đề lao lý gì rất cần được tư vấn, vui lòng tương tác với cửa hàng chúng tôi qua Hotline: 1900.6568 để được tư vấn – hỗ trợ!

Lý lịch tư pháp là lý lịch về án tích của tín đồ bị kết án bằng bản án, ra quyết định hình sự của toàn án nhân dân tối cao đã có hiệu lực thực thi pháp luật, tình trạng thi hành án cùng về vấn đề cấm cá thể đảm nhiệm chức vụ, thành lập, cai quản doanh nghiệp, bắt tay hợp tác xã vào trường thích hợp doanh nghiệp, hợp tác ký kết xã bị tandtc tuyên ba phá sản.

*
*

Luật sư tư vấn giấy tờ thủ tục xin cấp phiếu lý lịch tư pháp, xin cung cấp phiếu lý lịch bốn pháp nhanh: 1900.6568

Trong nội dung bài viết này, vẻ ngoài Dương Gia xin hỗ trợ cho chúng ta mẫu phiếu lý lịch tư pháp số 1, mẫu phiếu lý lịch bốn pháp số 2 để các bạn thấy rõ sự khác biệt giữa 02 nhiều loại phiếu lý lịch bốn pháp.

Mẫu phiếu lý lịch tứ pháp số 1

– Ấn vào liên kết sau để cài mẫu phiếu lý lịch bốn pháp số 1: sở hữu về phiếu lý lịch tư pháp số 1

– Để được tư vấn – phía dẫn bí quyết soạn thảo mẫu phiếu lý lịch bốn pháp số 1, vui lòng tương tác với cửa hàng chúng tôi qua hotline: 1900.6568

 Mẫu số 06/2013/TT-LLTP

Số:……/……… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do thoải mái – niềm hạnh phúc

………, ngày…… mon …… năm………

PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP SỐ 1

Căn cứ giải pháp Lý lịch tứ pháp ngày 17 mon 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2010 của chính phủ nước nhà quy định cụ thể và chỉ dẫn thi hành một số trong những điều của khí cụ Lý lịch tư pháp;

Căn cứ Thông tứ số 13/2011/TT-BTP ngày 27 mon 6 năm 2011 của cục trưởng bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn áp dụng biểu mẫu và mẫu mã sổ lý lịch tư pháp;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11 tháng 11 năm trước đó của bộ trưởng Bộ tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông bốn số 13/2011/TT-BTP ngày 27 mon 6 năm 2011 của cục trưởng bộ Tư pháp về việc ban hành và phía dẫn thực hiện biểu chủng loại và mẫu mã sổ lý lịch tứ pháp,

XÁC NHẬN:

1. Họ với tên 2:………..2. Giới tính…………

3. Ngày, tháng, năm sinh:……/…../……4. Khu vực sinh3:……………

5. Quốc tịch:………

6. Chỗ thường trú4:…..

7. Chỗ tạm trú 5:………

8. Giấy CMND/Hộ chiếu:……………..6Số:………

Cấp ngày………..tháng……….năm…………..Tại:…………

9. Triệu chứng án tích:……….

STT SỐ BẢN ÁN; NGÀY THÁNG NĂM ; TÒA ÁN ĐÃ TUYÊN TỘI DANH HÌNH PHẠT CHÍNH

HÌNH PHẠT BỔ SUNG

         
         
         

 10.Thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, thống trị doanh nghiệp, bắt tay hợp tác xã7:……..1

SỐ QUYẾT ĐỊNH, NGÀY THÁNG NĂM,

TÒA ÁN RA QUYẾT ĐỊNH

 
CHỨC VỤ BỊ CẤM ĐẢM NHIỆM  
THỜI HẠN KHÔNG ĐƯỢC THÀNH LẬP, QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ
NGƯỜI LẬP PHIẾU ……….8

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ chúng ta tên, đóng góp dấu)

Ghi chú:

1 Ghi rõ thương hiệu cơ quan thống trị cơ sở dữ liệu lý lịch tứ pháp.

2 Viết bằng văn bản in hoa, đủ dấu.

3 Ghi rõ tỉnh/ tp trực thuộc Trung ương.

4,5 trường hợp gồm nơi thường trú và vị trí tạm trú thì ghi cả hai nơi.

6Ghi rõ là chứng minh nhân dân tuyệt hộ chiếu.

7 trường hợp cá nhân không có yêu cầu xác thực thông tin cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, cai quản doanh nghiệp, bắt tay hợp tác xã thì mục 10 ko ghi vào Phiếu lý lịch tứ pháp số 1.

8 Thủ trưởng cơ quan cai quản cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp hoặc bạn được ủy quyền ký kết Phiếu lý lịch bốn pháp.

Trang……

(Phiếu này gồm có……trang)

Mẫu phiếu lý lịch tứ pháp số 2

– Ấn vào link sau để thiết lập mẫu phiếu lý lịch bốn pháp số 2: tải về phiếu lý lịch tứ pháp số 2

– Để được support – hướng dẫn biện pháp soạn thảo mẫu mã phiếu lý lịch tư pháp số 2, vui lòng contact với công ty chúng tôi qua đường dây nóng: 1900.6568

Mẫu số 07/2013/ TT- LLTP

……………1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: …………./……… Độc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc

………, ngày……. tháng …… năm…

PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP SỐ 2

Căn cứ nguyên lý Lý lịch tứ pháp ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23 mon 11 năm 2010 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chi tiết và gợi ý thi hành một vài điều của chính sách Lý lịch tư pháp;

Căn cứ Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 mon 6 năm 2011 của bộ trưởng cỗ Tư pháp về việc phát hành và phía dẫn thực hiện biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tứ pháp;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của bộ trưởng liên nghành Bộ tư pháp sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 mon 6 năm 2011 của cục trưởng bộ Tư pháp về việc ban hành và phía dẫn áp dụng biểu mẫu mã và mẫu mã sổ lý lịch tứ pháp,

XÁC NHẬN:

1. Họ với tên2……….2. Giới tính:……..

3. Ngày, tháng, năm sinh:……../……/…..

4. Nơi sinh3:……

5. Quốc tịch:……

6. Khu vực thường trú 4:……..

7. Khu vực tạm trú 5:…..

8. Giấy CMND/Hộ chiếu 6 Số:…….

Cấp ngày……..tháng …….năm……………Tại:……

9. Họ cùng tên cha:……

10. Họ và tên mẹ:……..

Xem thêm: Cách Chiếu 2 Màn Hình Vừa Trình Chiếu 2 Màn Hình Win 10, Cách Trình Chiếu 2 Màn Hình

11. Họ với tên vợ/chồng:……

12.Tình trạng án tích7:……

Bản án số ……../ …….ngày ………….tháng……………..năm…………….của tandtc nhân dân………………………..
Tội danh – Điều khoản của cục luật hình sự được áp dụng:………..

Hình phân phát chính:…………………..

Hình phạt xẻ sung:…………….

Nghĩa vụ dân sự, án phí:…………………

Tình trạng thi hành án:………..

Xóa án tích8:……
Ghi chú:……
13. Thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, bắt tay hợp tác xã:

………

Số quyết định, tháng ngày năm ra quyết định, tòa án ra quyết định.  
Chức vụ bị cấm đảm nhiệm  
Thời hạn không được thành lập, thống trị doanh nghiệp, hợp tác xã  

NGƯỜI LẬP PHIẾU ……….9

(Ký, ghi rõ chúng ta tên) (Ký, ghi rõ chúng ta tên, đóng vết )

Ghi chú

1  Ghi rõ cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tứ pháp

2 Viết bằng chữ in hoa, đủ dấu.

3 Ghi rõ tỉnh/ thành phố trực ở trong Trung ương.

4,5 ngôi trường hợp tất cả nơi thường trú và khu vực tạm trú thì ghi cả nhị nơi.

6 Ghi rõ là chứng minh nhân dân tuyệt hộ chiếu. 

7 Đối cùng với người không xẩy ra kết án thì ghi theo hiện tượng tại điểm a khoản 2 Điều 14 Thông bốn số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 về việc phát hành và phía dẫn áp dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tứ pháp.

Đối với người đã trở nên kết án thì ghi theo chính sách tại khoản 12 Điều 1 Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11 mon 11 năm trước đó của bộ trưởng liên nghành Bộ tư pháp sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 mon 6 năm 2011 của cục trưởng cỗ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu mã và chủng loại sổ lý lịch bốn pháp.

8 Đối với phần đa án tích đã có được xóa thì ghi rõ: Đã được xóa án tích ngày …. Tháng…. Năm….

 Đối với đầy đủ án tích chưa được xóa thì ghi rõ: chưa được xóa án tích.

9 Thủ trưởng cơ quan thống trị cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp hoặc bạn được ủy quyền ký Phiếu lý lịch tư pháp.

Sự biệt lập giữa 02 các loại phiếu lý lịch tứ pháp

– Đối tượng được cấp:

+ Phiếu lý lịch tư pháp số 1: cấp cho cho cá nhân, cơ quan, tổ chức triển khai quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 7 khí cụ lý lịch tư pháp 2009;

+ Phiếu lý lịch tư pháp số 2: cấp cho cơ quan thực hiện tố tụng lý lẽ tại khoản 2 Điều 7 quy định lý lịch tứ pháp 2009 và cấp cho theo yêu ước của cá thể để người đó hiểu rằng nội dung về lý lịch tư pháp của mình.

– Phần án tích được ghi:

+ Phiếu lý lịch tứ pháp số 1: chỉ ghi án tích không được xóa án, ví như án đã có xóa thì ghi “không tất cả án tích”;

+ Phiếu lý lịch tứ pháp số 2: ghi toàn bộ án tích cơ mà không rành mạch đã được xóa xuất xắc chưa.

Dịch vụ pháp luật của nguyên tắc Dương Gia

– hỗ trợ tư vấn qua tổng đài về phiếu lý lịch bốn pháp hàng đầu và số 2 bắt đầu nhất;

– support trực tiếp tại văn phòng về phiếu lý lịch bốn pháp số 1 và số 2 mới nhất;

– thương mại & dịch vụ xin cấp cho phiếu lý lịch bốn pháp nhanh nhất (Luật Dương Gia sẽ đại diện thay mặt xin cung cấp nhanh)

– tương tác luật sư giải quyết và xử lý các vụ việc liên quan mang lại phiếu lý lịch bốn pháp hàng đầu và số 2;