File ảnh bị lỗi không mở được

     

Không xem được hình ảnh trên pc bác bỏ nào pro góp mình với thiết bị tính của chính mình h ko xem được những file hình ảnh trong đồ vật nũa tuy vậy khi chon edit giỏi vào pain thi lai coi được.làm nuốm nào để khắc phục nó đây


bu00e1c nu00e0o pro giu00fap mu00ecnh vu1edbi mu00e1y tu00ednh cu1ee7a mu00ecnh h khu00f4ng xem u0111u01b0u1ee3c cu00e1c tệp tin u1ea3nh vào mu00e1y nu0169a nhu01b0ng lúc chon edit tuyệt vu00e0o pain thi lai xem u0111u01b0u1ee3c.lu00e0m thu1ebf nu00e0o u0111u1ec3 khu1eafc phu1ee5c nu00f3 u0111u00e2y","product_id":0,"type":0,"date":1303983356,"date_text":"10 nu0103m","link":"/hoidap/4106/274806/khong-mo-duoc-file-anh.html","num_reply":15,"voted":false,"total_vote":1,"permiss_action":false,"user":{"id":1,"login_name":"diendantraodoi","name":"Lai Hoang Doanh","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"diendantraodoi.vn

xin chào bạn!

Mình xin được tư vấn như sau: dĩ nhiên chương trình nhằm mở format file đó không đúng nên khi bạn nhấp đôi con chuột thi nó không ra mà bắt buộc chuột bắt buộc chọn Edit hay open with ->paint .....để xem.

Bạn đang xem: File ảnh bị lỗi không mở được

chúng ta nhấn phải chuột lên file hình ảnh không xem được khi nhấp đôi chuột chon Properties --> ngơi nghỉ tab General lựa chọn tiếp Change chọn ứng dụng xem ảnh mặc định của win như : Windown Photo Gallery,Microsoft Office Picture Manager....Ok--->Ok.

Xem thêm: Phá Mật Khẩu Giới Hạn Iphone Đơn Giản Hiệu Quả, Làm Gì Khi Quên Mật Khẩu Giới Hạn Trên Iphone

Giờ chúng ta mở bình thường thử xem sao.

Chúc thành công.


Chu00e0o bu1ea1n! Mu00ecnh xin u0111u01b0u1ee3c tu01b0 vu1ea5n nhu01b0 sau: Chu1eafc chu01b0u01a1ng tru00ecnh u0111u1ec3 mu1edf u0111u1ecbnh du1ea1ng tệp tin u0111u00f3 khu00f4ng u0111u00fang nu00ean khi bu1ea1n nhu1ea5p u0111u00f4i chuu1ed9t thi nu00f3 khu00f4ng ra mu00e0 phu1ea3i chuu1ed9t phu1ea3i chu1ecdn Edit hay open with ->paint .....u0111u1ec3 xem. Bu1ea1n nhu1ea5n phu1ea3i chuu1ed9t lu00ean tệp tin u1ea3nh khu00f4ng xem u0111u01b0u1ee3c lúc nhu1ea5p u0111u00f4i chuu1ed9t chon Properties --> u1edf tab General chu1ecdn tiu1ebfp Change chu1ecdn phu1ea7n mu1ec1m xem u1ea3nh mu1eb7c u0111u1ecbnh cu1ee7a win nhu01b0 : Windown Photo Gallery,Microsoft Office Picture Manager....Ok--->Ok. Giu1edd bu1ea1n mu1edf bu00ecnh thu01b0u1eddng thu1eed coi sao. Chu00fac thu00e0nh cu00f4ng. ","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"10 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":274806,"user":"id":1,"login_name":"linhhh","name":"thuy linh","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"linhthaibinh2208

NẾU MÁY BẠN HIỂN THỊ LỖI THÔNG BÁO NÀY THÌ NÊN REPAIR HOẶC CÀI LẠI WIN ĐI
*
còn đây là hình ảnh lúc mở file hình ảnh jpg
*
*


cu00f2n u0111u00e2y lu00e0 u1ea3nh lu00fac mu1edf tệp tin u1ea3nh jpg ","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"10 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":274806,"user":"id":1,"login_name":"sevenloc","name":"AIOJSC","company":"AIO VIu1ec6T NAM","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"loc.nguyenhuynh

ko biết chưng bị ntn hoàn toàn có thể bạn lựa chọn như sau bấm chuật buộc phải chọn propertites---->general--->chang-----> sau vì chon kieu file cua win la windows photor viver
general--->chang-----> sau vì chưng chon kieu tệp tin cua win la windows photor viver","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"6 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":274806,"user":"id":false,"login_name":"","name":"","company":"","is_supplier":false,"verified":0,"supplier":0,"email":"","gender":0,"birthday":"","address":"","website":"","avatar":"mini":"","small":"","medium":"","larger":"","fullsize":"","reply_child":<>">

","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"6 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":274806,"user":"id":false,"login_name":"","name":"","company":"","is_supplier":false,"verified":0,"supplier":0,"email":"","gender":0,"birthday":"","address":"","website":"","avatar":"mini":"","small":"","medium":"","larger":"","fullsize":"","reply_child":<>">