Giải bài tập toán 9 hình học chương 2

     
Lý tngày tiết về 2 lần bán kính và dây của đường tròn

Lý ttiết về 2 lần bán kính với dây của mặt đường tròn.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán 9 hình học chương 2

Xem giải mã


Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 98 SGK Tân oán 9 Tập 1

Giải Trả lời thắc mắc Bài 1 trang 98 SGK Toán 9 Tập 1. Trên hình 53, điểm H ở phía bên ngoài con đường tròn (O)

Xem giải mã


Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 98 SGK Tân oán 9 Tập 1

Trả lời thắc mắc 2 Bài 1 trang 98 SGK Tân oán 9 Tập 1. Cho nhị điểm A cùng B. Hãy vẽ một con đường tròn...

Xem giải mã


Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 98 SGK Toán 9 Tập 1

Trả lời thắc mắc 3 Bài 1 trang 98 SGK Toán 9 Tập 1. Cho tía điểm A, B, C không trực tiếp hàng. Hãy vẽ đường tròn trải qua cha điểm đó.

Xem giải mã


Trả lời câu hỏi 4, 5 Bài 1 trang 99 SGK Tân oán 9 Tập 1

Giải Trả lời thắc mắc 4, 5 Bài 1 trang 99 SGK Toán 9 Tập 1. Cho đường tròn (O), A là 1 điểm bất kỳ ở trong đường tròn.

Xem giải thuật


Bài 1 trang 99 sgk Tân oán 9 - tập 1

Giải bài bác 1 trang 99 SGK Toán thù 9 tập 1. Cho hình chữ nhật ABCD tất cả AB=12cm, BC=5cm. Chứng minc rằng tư điểm A, B, C, D trực thuộc và một con đường tròn...

Xem giải thuật


Bài 2 trang 100 sgk toán 9 tập 1

Hãy nối mỗi ô sống cột trái cùng với mỗi ô nghỉ ngơi cột phải đặt được khẳng định đúng.

Xem thêm: Download Tài Liệu Sửa Chữa Xe Máy Đại Học Công Nghiệp Tphcm, Tài Liệu Sửa Chữa Xe Máy Toàn Quốc

Xem giải mã


Bài 3 trang 100 sgk Tân oán 9 - tập 1

Giải bài bác 3 trang 100 SGK Toán 9 tập 1. Chứng minch các định lý sau:

Xem giải mã


Bài 4 trang 100 SGK Tân oán 9 tập 1

Giải bài 4 trang 100 SGK Toán thù 9 tập 1. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, hãy xác định vị trí của từng điểm A(-1;-1), B(-1;-2),

Xem giải mã


Bài 5 trang 100 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài bác 5 trang 100 SGK Tân oán 9 tập 1. Đố. Một tnóng bìa hình tròn không hề dấu tích của trọng tâm. Hãy tìm kiếm lại trung ương của hình tròn trụ kia.

Xem giải mã


Bài 6 trang 100 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài bác 6 trang 100 SGK Toán 9 tập 1. Trong những biển báo giao thông sau, biển cả nào tất cả trọng điểm đối xứng, hải dương như thế nào tất cả trục đối xứng?

Xem giải thuật


Bài 7 trang 101 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 7 trang 101 SGK Toán thù 9 tập 1. Hãy nối từng ô làm việc cột trái với cùng một ô sinh hoạt cột phải đặt được khẳng định đúng:

Xem lời giải


Bài 8 trang 101 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài bác 8 trang 101 SGK Toán thù 9 tập 1. Cho góc nhọn xAy với nhị điểm B, C trực thuộc Ax. Dựng con đường tròn (O) trải qua B và C thế nào cho tâm O nằm trong tia Ay.

Xem giải thuật


Bài 9 trang 101 sgk Toán thù 9 - tập 1

Giải bài 9 trang 101 SGK Toán 9 tập 1. Vẽ lại hình.

Xem giải thuật


Đề kiểm soát 15 phút - Đề hàng đầu - Bài 1 - Cmùi hương 2 - Hình học 9

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Cmùi hương 2 - Hình học tập 9

Xem lời giải


Đề chất vấn 15 phút ít - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 2 - Hình học tập 9

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương thơm 2 - Hình học tập 9

Xem giải thuật


Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 2 - Hình học tập 9

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Cmùi hương 2 - Hình học tập 9

Xem giải thuật


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương thơm 2 - Hình học tập 9

Giải Đề soát sổ 15 phút ít - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 2 - Hình học tập 9

Xem giải mã


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 2 - Hình học tập 9

Giải Đề bình chọn 15 phút ít - Đề số 3 - Bài 1 - Chương thơm 2 - Hình học tập 9

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút ít - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 2 - Hình học 9

Giải Đề soát sổ 15 phút ít - Đề số 3 - Bài 1 - Chương thơm 2 - Hình học tập 9

Xem giải thuật


*
*

Liên hệ | Chính sách

*
Hỏi bài xích
*

Đăng ký kết để dìm giải thuật giỏi với tư liệu miễn phí

Cho phxay loigiaigiỏi.com gửi những thông báo đến chúng ta để cảm nhận các giải mã xuất xắc cũng tương tự tư liệu miễn phí.