Giải bài toán trên máy tính

     

Bài 6.

Bạn đang xem: Giải bài toán trên máy tính

Giải việc trên trang bị tính

Việc giải toán trên laptop thường được tiến qua 5 bước:

- Xác định bài xích toán

- Lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán

- Viết chương trình

- Hiệu chỉnh

- Viết tài liệu

1. Xác định bài bác toán

Ví dụ 1: search ước thông thường lớn nhất (UCLN) của nhì số nguyên dương M cùng N

- Input: M,N

- Output: UCLN(M,N)

Xác định việc là xác định rõ nhì thành phần: input ; Output;

2. Lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán

a. Lựa chọn thuật toán

*

Hình 1. Những bước lựa chọn thuật toán​

- Ít phức tạp

- ít tốn thời gian thực hiện

- Chiếm ít ô nhớ

- Thực hiện không nhiều phép toán, dễ hiểu...

b, Diễn tả thuật toán

Ví dụ:Tìm ước bình thường lớn nhất (ƯCLN) của nhì số nguyên dương M với N.

- Xác định bài bác toán:

+ Input: Nhập M, N

+ Output: ƯCLN(M, N)

- Ý tưởng: Sử dụng những điều đã biết sau:

+ Nếu M = N thì giá bán trị thông thường đó là ƯCLN của M và N

+ Nếu M > N thì ƯCLN(M, N) = ƯCLN(M – N,N)

+ Nếu M 1. Thuật toán diễn tả bằng giải pháp liệt kê

Bước 1: Nhập M,N;

Bước 2: Nếu M=N đưa ra ƯCLN(M,N)=M; kết thúc

Bước 3: Nếu M>N thì M← M-N rồi cù lại bước 2;

Bước 4: N ←N-M rồi cù lại bước 2

b2.

Xem thêm: Cách Làm Khung Hình Đẹp Đơn Giản, Hướng Dẫn Làm Khung Ảnh Bằng Giấy

Thuật toán diễn tả bằng sơ đồ khối

*

Hình 2. Sơ đồ khối thuật toán tìm ƯCLN​

Sau đây là nhị ví dụ tế bào phỏng các bước thực hiện thuật toán trên:

*
*

Hình 3. Mô phỏng thuật toán kiếm tìm ƯaCLN bằng số liệu cụ thể​

3. Viết chương trình

Ngôn ngữ lập trình + Thuật toán = Chương trình

- khi viết chương trình ta cần chọn một ngôn ngữ lập trình hoặc một phần mềm siêng dụng mê thích hợp vơi thuật toán

- Viết chương trình vào ngôn ngữ làm sao thì phải theo đúng ngôn ngữ đó

- Chương trình dịch chỉ bao gồm thể vạc hiện và thông báo về mặt ngữ pháp

4. Hiệu chỉnh

- Một chương trình đã viết ngừng có thể gồm nhiều lỗi với sẽ cho kết quả ko đúng

- Ta cần thử chương trình bằng vài ba bộ số đầu vào để vạc hiện lỗi và sửa chương trình. Quy trình này gọi là hiệu chỉnh (test)

5. Viết tài liệu

- Tài liệu phải mô tả bài bác toán, thuật toán, thiết kế chương trình, kết quả nghiệm cùng hương dẫn sử dụng

- Tài liệu này rất hữu ích cho người sử dụng chương trình và đến việc đề xuất những khả năng trả thiện thêm

- những bước có thể lập đi lặp lại nhiều lần cho đến lúc ta đến rằng chương trình đã làm việc đúng đắn với hiệu quả