Giúp tôi giải toán lớp 4

     
*

Bạn đang xem: Giúp tôi giải toán lớp 4

• Ôn tập những số đến 100 000 • Ôn tập những số mang đến 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo) trang 5 • Biểu thức gồm chứa một chữ • rèn luyện trang 7 • các số có sáu chữ số • luyện tập trang 10 • Hàng và lớp • So sánh các số có rất nhiều chữ số • Triệu cùng lớp triệu • Triệu cùng lớp triệu (tiếp theo) • luyện tập trang 16 • luyện tập trang 17 • dãy số tự nhiên • Viết số tự nhiên và thoải mái trong hệ thập phân • so sánh và xếp thự tự những số thoải mái và tự nhiên • rèn luyện trang 22 • Yến, tạ, tấn • Bảng đơn vị chức năng đo trọng lượng • Giây, nạm kỉ • luyện tập trang 26 • tìm kiếm số trung bình cộng • luyện tập trang 28 • Biểu thiết bị • Biểu đồ (tiếp theo) • luyện tập trang 33 • luyện tập chung trang 35 • rèn luyện chung trang 36

Chương 2: bốn phép tính với các số tự nhiên. Hình học


• Phép cùng • Phép trừ • luyện tập trang 40 • Biểu thức có chứa nhị chữ • đặc thù giao hoán của phép cùng • Biểu thức gồm chứa tía chữ • Tính chất kết hợp của phép cộng • rèn luyện trang 46 • Tìm nhì số lúc biết tổng và hiệu của nhị số đó • rèn luyện trang 48 • luyện tập chung trang 48 • Góc nhọn, góc tù, góc bẹt • hai đường thẳng vuông góc • hai đường thẳng tuy vậy song • Vẽ hai tuyến đường thẳng vuông góc • Vẽ hai tuyến phố thẳng tuy nhiên song • thực hành vẽ hình chữ nhật • thực hành thực tế vẽ hình vuông • rèn luyện trang 55 • luyện tập chung trang 56
• Nhân cùng với số gồm một chữ số • đặc điểm giao hoán của phép nhân • Nhân với 10, 100, 1000, ...Chia đến 10, 100, 1000,... • Tính chất phối kết hợp của phép nhân • Nhân cùng với số bao gồm tận thuộc là chữ số 0 • Đề - xi - mét vuông • Mét-vuông • Nhân một số trong những với một tổng • Nhân một vài với một hiệu • rèn luyện trang 68 • Nhân cùng với số bao gồm hai chữ số • luyện tập trang 69 • trình làng nhân số gồm hai chữ số cùng với 11 • Nhân cùng với số có cha chữ số • Nhân cùng với số có ba chữ số (tiếp theo) • luyện tập trang 74 • rèn luyện chung trang 75
• phân chia một tổng cho một vài • phân tách cho số gồm một chữ số • rèn luyện trang 78 • Chia một trong những cho một tích • chia một tích cho một số trong những • phân tách hai số gồm tận cùng là những chữ số 0 • phân chia cho số bao gồm hai chữ số • chia cho số gồm hai chữ số (tiếp theo) • rèn luyện trang 83 • chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) trang 83 • luyện tập trang 84 • Thương có chữ số 0 • phân tách cho số có bố chữ số • rèn luyện trang 87 • phân chia cho số có cha chữ số (tiếp theo) • luyện tập trang 89 • rèn luyện chung trang 90 • luyện tập chung trang 91
• tín hiệu chia hết đến 2 • dấu hiệu chia hết mang lại 5 • luyện tập trang 96 • tín hiệu chia hết cho 9 • dấu hiệu chia hết đến 3 • luyện tập trang 98 • luyện tập chung trang 99 • Ki-lô-mét vuông • luyện tập trang 100

Xem thêm: Vợ Chồng Có Nên Xem Phim Nóng, Vợ Chồng Cùng Xem Phim Nóng, Có Nên Không

• Phân số • Phân số cùng phép phân chia số tự nhiên và thoải mái • Phân số và phép phân chia số tự nhiên (tiếp theo) • luyện tập trang 110 • Phân số đều bằng nhau • Rút gọn gàng phân số • luyện tập trang 114 • Quy đồng mẫu số các phân số • Quy đồng chủng loại số các phân số (tiếp theo) • luyện tập trang 117 • rèn luyện chung trang 118 • so sánh hai phân số cùng mẫu số • luyện tập trang 120 • đối chiếu hai phân số khác mẫu số • luyện tập trang 122 • luyện tập chung trang 123 phần 1 • rèn luyện chung trang 123 phần 2 • rèn luyện chung trang 124
• Phép cùng phân số • Phép cùng phân số (tiếp theo) • rèn luyện trang 128 • luyện tập 2 trang 128 • Phép trừ phân số • Phép trừ phân số (tiếp theo) • rèn luyện trang 131 • luyện tập chung trang 131 • Phép nhân phân số • rèn luyện trang 133 • luyện tập trang 134 • kiếm tìm phân số của một trong những • Phép chia phân số • luyện tập trang 136 • luyện tập trang 137 • luyện tập chung trang 137 • luyện tập chung trang 138 phần 1 • rèn luyện chung trang 138 phần 2 • luyện tập chung trang 139
• giới thiệu tỉ số • Tìm nhì số lúc biết tổng cùng tỉ số của nhì số kia • rèn luyện trang 148 • rèn luyện trang 149 • luyện tập chung trang 149 • Tìm hai số lúc biết hiệu với tỉ số của nhị số kia • rèn luyện 1 trang 151 • luyện tập 2 trang 151 • rèn luyện chung trang 152 • rèn luyện chung trang 153
• Tỉ lệ bản đồ • Ứng dụng của tỉ lệ bạn dạng đồ • Ứng dụng của tỉ lệ phiên bản đồ (tiếp theo) • thực hành thực tế • thực hành thực tế (tiếp theo)
• Ôn tập về số tự nhiên • Ôn tập về số thoải mái và tự nhiên (tiếp theo) phần 1 • Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo) phần 2 • Ôn tập về những phép tính với số thoải mái và tự nhiên • Ôn tập về những phép tính cùng với số thoải mái và tự nhiên (tiếp theo) phần 1 • Ôn tập về những phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) phần 2 • Ôn tập về biểu thiết bị • Ôn tập về phân số • Ôn tập về những phép tính với phân số • Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) phần 1 • Ôn tập về những phép tính với phân số (tiếp theo) phần 2 • Ôn tập về những phép tính cùng với phân số (tiếp theo) phần 3 • Ôn tập về đại lượng • Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) phần 1 • Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) phần 2 • Ôn tập về hình học tập • Ôn tập về hình học (tiếp theo) • Ôn tập về tìm số trung bình cùng • Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của nhì số kia • Ôn tập về tìm hai số lúc biết tổng hoặc hiệu với tỉ số của nhị số đó • rèn luyện chung trang 176 • luyện tập chung trang 177 • rèn luyện chung trang 178 • rèn luyện chung trang 179
Mục lục Giải bài tập SGK Toán lớp 4 theo chương •Chương 1: Số trường đoản cú nhiên. Bảng đơn vị chức năng đo trọng lượng •Chương 2: tư phép tính với những số tự nhiên. Hình học tập •Chương 3: dấu hiệu chia hết mang đến 2, 5, 9, 3. Giới thiệu hình bình hành •Chương 4: Phân số - các phép tính cùng với phân số. Ra mắt hình thoi •Chương 5: Tỉ số - một vài bài toán liên quan đến tỉ số. Tỉ lệ bạn dạng đồ •Chương 6: Ôn tập