Hàm đếm ô màu trong excel

     
thông tin hỗ trợ tư vấn tri thức Tin VP bảo mật Mạng Máy bộ ứng dụng

Bạn đang xem: Hàm đếm ô màu trong excel

 

 

*

 

Bạn ý muốn đếm xem tất cả bao nhiêu ô màu Đỏ , tiếp đến cộng phần nhiều giá trị trong những ô này lại với nhau . Để làm việc này bạn phải tạo Macro , cách thức như sau .

Bẩm tổng hợp phím Alt-F11 để xuất hiện sổ Microsoft Visual Basic vào Excel .

Chọn menu Insert > Module ; các bạn dán nội dung dưới vào mục trống

 

Function ColorFunction(rColor As Range, rRange As Range, Optional SUM As Boolean)

Dim rCell As Range

Dim lCol As Long

Dim vResult

lCol = rColor.Interior.ColorIndex

If SUM = True Then

For Each rCell In rRange

If rCell.Interior.ColorIndex = lCol Then

vResult = WorksheetFunction.SUM(rCell, vResult)

End If

Next rCell

Else

For Each rCell In rRange

If rCell.Interior.ColorIndex = lCol Then

vResult = 1 + vResult

End If

Next rCell

End If

ColorFunction = vResult

End Function

 

*

 

Quay trở về Excel .

Để đếm số cột color Đỏ chúng ta gõ công thức

=colorfunction(A3,A2:A19,0) , cho công dụng là 10

 

*

 

Để tính tổng nội dung trong các ô color Đỏ bạn gõ công thúc

=colorfunction(A3,A2:A19,1) , cho kết quả là 222

 

*


Họ cùng tên *
Email của bạn *
tin nhắn *

Các tin khác

Excel : Đổi chữ cái đầu tiên thành viết hoa giữ nguyên những phần sót lại Excel : Tìm giá chỉ trị bự nhất với khá nhiều điều kiện Excel : Chèn số trang vào một trong những ô cùng một loạt mọi ô trong các số ấy có đựng cả lỗi Excel không tự động hóa tính toán sau khi thay đổi số liệu Excel : Xóa đa số số 0 ngơi nghỉ đầu ô Excel : lặp lại số thường xuyên Excel : tìm kiếm nhiều giá trị trả về theo hàng ngang Excel : Gỡ vứt những kí tự đặc biệt không phải chữ cái Xóa tổng thể công thức chỉ để lại giá trị trong toàn bộ các Sheet

Hỗ trợ trực tuyến


Xem thêm: Tuấn Kuppj Chọc Giận Cô Giáo Thảo 2015 Cực Gợi Cảm, Truyện 18+ Cô Giáo Thảo 2015 Phần 2

hotline

04.35141.375


Hỗ trợ kỹ thuật

1088

*


*
*
*

Tin xem nhiều nhất


Đang trực tuyến


*