Hỗn hợp x gồm na và al

     

Hỗn đúng theo X gồm Na với Al. Mang lại m gam X vào một lượng dư nước thì thoát ra V lít khí. Nếu như cũng mang đến m gam X vào hỗn hợp NaOH dư thì được 1,75V lít khí. Thành phần tỷ lệ theo trọng lượng của na trong X là


2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

 x → x → 0,5x

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

 x ← x → 1,5x

$ = > sum n_H_2 = 0,5 extx + 1,5 extx = a, = > x = 0,5 exta$ (1)

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

 x mol → 0,5x mol

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

 y mol → 1,5y mol

$ = > sum n_H_2 = 0,5x + 1,5y = 1,75 exta$ (2)


Gọi số mol của Na cùng Al trong tất cả hổn hợp X thứu tự là x cùng y mol

Vì tỉ trọng thể tích cũng chính là tỉ lệ số mol => coi như phân tách 1 nhận được a mol khí và thí nghiệm 2 thu được 1,75a mol

Cho các thành phần hỗn hợp X vào nước, Na phản nghịch ứng hết tạo ra NaOH và Al phản bội ứng với NaOH cùng còn dư => tính số mol theo NaOH

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

 x → x → 0,5x

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

 x ← x → 1,5x

$ = > sum n_H_2 = 0,5 extx + 1,5 extx = a, = > x = 0,5 exta$ (1)

Cho hỗn hợp X chức năng với hỗn hợp NaOH dư => Na phản ứng không còn với H2O cùng Al bội phản ứng không còn với NaOH

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

 x mol → 0,5x mol

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

 y mol → 1,5y mol

$ = > sum n_H_2 = 0,5x + 1,5y = 1,75 exta$ (2)

Thay (1) vào (2) => $y = frac1,75 exta - 0,5.0,5 exta1,5 = a$

$ = > \% m_Na = frac0,5 exta.230,5 exta.23 + 27a.100\% = 29,87\% $

 


Đáp án đề nghị chọn là: c


...

Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm na và al


Bài tập bao gồm liên quan


Bài tập nhôm và hợp hóa học của nhôm công dụng với hỗn hợp kiềm Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Hòa rã 2,7 gam Al vào hỗn hợp NaOH dư chiếm được V lít khí thoát ra sinh hoạt đktc. Cực hiếm của V là


Hoà tan tất cả hổn hợp A bao gồm 13,7 gam ba và 5,4 gam Al vào trong 1 lượng nước có dư thì thể tích khí thoát ra ở điều kiện tiêu chuẩn chỉnh là


Trộn dung dịch cất a mol AlCl3với dung dịch cất b mol NaOH. Để chiếm được kết tủa thì cần phải có tỉ lệ


Cho 5,4 gam bột nhôm vào 200 ml dung dịch NaOH, sau phản nghịch ứng thấy cân nặng dung dịch tăng 3,6 gam. Mật độ mol/lít của dung dịch NaOH là


Để hòa tan trọn vẹn m gam Al phải dùng 100 ml dung dịch cất NaOH 1M và Ba(OH)2 0,5M. Quý giá của m là


Hòa chảy a gam tất cả hổn hợp Mg cùng Al bởi dung dịch HCl nhận được 17,92 lít H2 (đktc). Cũng các thành phần hỗn hợp trên hòa tan hoàn toàn trong hỗn hợp NaOH dư thu được 13,44 lít H2 (đktc). Giá trị của a là


Cho láo hợp có Na cùng Al gồm tỉ lệ số mol tương ứng là một : 2 vào nước dư. Sau khi các làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn, chiếm được 8,96 lít khí H2 (ở đktc) và m gam hóa học rắn ko tan. Cực hiếm của m là


Hỗn hòa hợp X có K với Al. Mang đến 12 gam hỗn hợp X vào một trong những lượng dư nước thì bay ra 4,48 lít khí H2 (đktc) và còn lại một phần chất rắn chưa tan. Nếu đến m gam tất cả hổn hợp X vào dung dịch KOH dư thì thu được từng nào lít khí H2 (đktc)?


Hỗn hợp X có Na với Al. Mang lại m gam X vào một lượng dư nước thì bay ra V lít khí. Ví như cũng đến m gam X vào hỗn hợp NaOH dư thì được 1,75V lít khí. Thành phần phần trăm theo khối lượng của mãng cầu trong X là


Cho 100mL hỗn hợp NaOH 1M vào 200mL hỗn hợp AlCl3 2M lắc đều cho tới khi dứt phản ứng nhận được m gam kết tủa. Cực hiếm của m là


Nhỏ dung dịch NaOH 1M vào dung dịch đựng 0,7 mol AlCl3 thu được 39 gam kết tủa.Dung dịch sau phản nghịch ứng tất cả hai muối bột trong đó có một muối clorua. Thể tích hỗn hợp NaOH đã dùng là


Cho V lít dung dịch KOH 2M vào 150mL dung dịch AlCl3 1M rung lắc đều cho tới khi bội nghịch ứng dứt thu được 3,9 gam kết tủa. Quý giá của V là


Cho 8,05 (g) mãng cầu vào 200ml hỗn hợp AlCl3 0,5M. Sau phản ứng thu được chất kết tủa, nung kết tủa đến cân nặng không thay đổi được m gam chất rắn A. Quý hiếm của m là


Cho một mẫu mã Na vào 100ml hỗn hợp AlCl3 1M chiếm được V lit khí (đktc) cùng một kết tủa A. Nung A đến khối lượng không thay đổi thu được 2,55 gam chất rắn. Quý giá của V là


Hòa tan trọn vẹn hỗn hợp gồm AlCl3 với Al2(SO4)3 vào nước nhận được 200 gam dung dịch X, chia dung dịch X thành 2 phần:

-Phần 1 đem tác dụng với hỗn hợp BaCl2 dư chiếm được 13,98 gam kết tủa trắng.

-Phần 2 đem chức năng với 476 ml hỗn hợp Ba(OH)2 1M, sau khoản thời gian phản ứng kết thúc thu được 69,024 gam kết tủa.

Xem thêm: 7 Viên Ngọc Rồng Siêu Cấp Tập Cuối Cùng!!, Xem Phim Bảy Viên Ngọc Rồng Tập 349

Biết trọng lượng phần 2 cấp n lần khối lượng phần 1 (n: nguyên) cùng lượng hóa học tan vào phần 2 nhiều hơn trong phần một là 32,535 gam. Tính độ đậm đặc % các chất tan tất cả trong hỗn hợp X


Tiến hành nhì thí nghiệm:

-Thí nghiệm 1: đến 650 ml hỗn hợp NaOH 2M vào 400 ml hỗn hợp AlCl3 aM thu được 3b gam kết tủa.

-Thí nghiệm 2: đến 700 ml dung dịch NaOH 2M vào 400 ml hỗn hợp AlCl3 aM nhận được 2b gam kết tủa.

Giá trị của a, b là:


Cho 200 ml hỗn hợp NaOH 2M tính năng hoàn toàn với 200 ml hỗn hợp AlCl3 aM. Sau bội phản ứng thu được 7,8 gam kết tủa nhôm hiđroxit. Quý hiếm của a là:


*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ mạng xã hội trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT vì chưng Bộ tin tức và Truyền thông.