Hướng dẫn sử dụng wolfram alpha

     

Muốn nhẩm nghiệm của một phương trình để tìm cách giải, kiểm tra công dụng tính tích phân, đạo hàm đúng xuất xắc sai, tiến hành phép phân chia một nhiều thức cùng với một nhiều thức...... Một cách đúng mực và cấp tốc chóng, khi đó Wolfram Alpha sẽ là mức sử dụng vô thuộc hữu ích. Bài viết sau ra mắt một số cú pháp để giải các dạng toán thân quen trên Wolfram Alpha.Bạn sẽ xem: phía dẫn thực hiện wolfram alpha

CÁCH NHẬP CÁC HÀM VÀ PHÉP TOÁN TRONG

CÔNG CỤ GIẢI TOÁN WOLFRAM ALPHA

I. Một trong những ví dụ thường gặp:

Tính: (sqrt x ) ta nhập sqrt(x)

Giải phương trình: (x^4 - 3x^2 + 1 = 0) ta nhập x^4-3x^2+1=0

Tính: (intlimits_1^e ln xdx ) ta nhập int_1^e lnx dx

Tính: (mathop lim limits_x o 1 fracx^2 - 1x - 1) ta nhập lim(x lớn 1) (x^2-1)/(x-1)

Tính: (mathop lim limits_n o infty left( 1 + frac1n ight)^n) ta nhập lim(n khổng lồ infinity) (1+1/n)^n

Đạo hàm:(left( x^2 + 1 ight)") ta nhập d/dx (x^2+1)

Giao diện thao tác làm việc của Wolfram Alpha:


*

Ví dụ: Giải phương trình: (x^2 - 4x + 3 = 0)

Ta được 2 nghiệm là x=1 với x=3


*

Ví dụ: Thực hiện phép chia đa thức: (left( x^4 - 2x^3 + 2x^2 + 1 ight)/(x - 1))

Ta được thương là: (x^3 - x^2 + x + 1); dư là 2


*

II. Cú pháp của một số phép toán đối kháng giản

1. Nhập các hàm toán học cơ bản:

+ Hàm mũ: a^x

+ Hàm logaric: log_a(x); log(x)=log_10(x); ln(x)=log_e(x) (hàm ln(x) máy vi tính hiện thị là log(x))

+ Hàm vô tỉ, căn bậc 2: sqrt(x); giỏi x^(1/2). Căn bậc n: x^(1/n). Hoặc 4th root(x) là x√4

+ lượng chất giác: sin(x); cos(x); tan(x); cot(x).You watching: hướng dẫn thực hiện wolfram alpha

+ hàm lượng giác ngược: arcsin(x); arcos(x); arctan(x); arccot(x).

Bạn đang xem: Hướng dẫn sử dụng wolfram alpha

+ Hàm hữu tỉ P(x) bên trên Q(x): P(x)/Q(x).

2. Các đại lượng toán học:

+ Số pi: pi

+ Vô cùng: infinity

+ Cơ số e: e

3. Tính số lượng giới hạn hàm số:

+ Tính lim của f(x) khi x dần mang đến a:

+ lim f(x) as x -> a;

+ lim f(x) as a; lim(x khổng lồ a) f(x).

Xem thêm: Khi Kim Ngưu Nam Thích Bạn Thật Lòng & 3 Mẫu Bạn Gái, Khi Thích Ai Đó Sẽ Có Dấu Hiệu Gì

4. Tính đạo hàm hàm một biến:

+ Tính đạo hàm cung cấp n của f(x): d^n/dx^n f(x); f(x)”.See more: các Công Thức Tính phân phối Kính hình trụ Theo 4 cách Đơn Giản tất cả Ví Dụ cầm Thể

5. Tính đạo hàm riêng:

+ Tính đạo hàm riêng cấp 1 của hàm f(x,y): d/dx f(x,y); d/dy f(x,y)

+ Tính đạo hàm riêng cấp 2 của hàm f(x,y): d^2/dx^2 f(x,y); d^2/dxdy f(x,y); d^2/dy^2 f(x,y)

+ Tính đạo hàm riêng cấp n của hàm các biến tương tự như như trên.

6. Tính tích phân:

+ Tính tích phân bất định của hàm f(x): int f(x) dx.

+ Tính tích phân xác minh của hàm f(x): int_a^b f(x) dx; int f(x) dx from a lớn b

7. Giải phương trình đại số:

+ Phương trình bậc 2: ax^2+bx+c=0.See more: Avatar Hp 250 Av V4 - mua Avatar tự động hóa Tự Động vấn đáp Cô Giáo giờ đồng hồ Anh

+ Phương trình bậc 3: ax^3+bx^2+cx+d=0.

8. Giải hệ phương trình:

+ Hệ 2 PT 2 ẩn: f(x,y)=0,g(x,y)=0

+ Hệ những PT các ẩn: f(x,….,z)=0,…p(x,…,z)=0

9. Giải phương trình vi phân:

+ tuyến đường tính cấp 1: y’+p(x)y=q(x)

+ tuyến tính cấp cho 2: y”+p(x)y’+q(x)y=f(x)

+ PTVP cung cấp 1 khác: y’=f(x,y)

II. Cú pháp với ví dụ minh họa các phép toán phức tạp:

1. Search GTLN, GTNN thỏa điều kiện

+ Cú pháp search GTLN: Maximize f(x,y,z,…), điều kiện 1, đk 2, …

+ Cú pháp tìm GTNN: Minimize f(x,y,z,…), đk 1, đk 2, …

2. Giải phương trình, hệ phương trình

+ Cú pháp giải phương trình: Solve f(x,y,z,…)=0 hoặc đơn giản ghi f(x,y,z,..) = 0

+ Cú pháp giải hệ phương trình: Solve f(x,y,z,..)=0, g(x,z,y,…)=0 hoặc f(x,y,z,…,) , g(x,y,z,…)