Hướng dẫn trộn văn bản trong word 2010

     

Cách trộn văn bản trong Word

Chọn thẻ Mailing > Start Mail Merge > Step by Step Mail Merge Wizard

*

Tiếp theo, triển khai lần lượt theo quá trình sau:

*
*
*

Xuất hiện cửa sổ New Address list, lựa chọn Customize Columns

*

Tại hành lang cửa số Customize Address List, ta có thể đổi khác một số dữ liệu

Add: Thêm trường Delete: Xóa những trường bao gồm sẵn Rename: Đổi tên trường tất cả sẵn

*

Sau đó bạn điền thông tin cơ bản, ví dụ như sau:

*

New Entry: Thêm loại mới Delete Entry: Xóa dòng

Sau lúc điền xong xuôi thông tin, lựa chọn OK, xuất hiện thêm cửa sổ bên dưới đây, đặt tên mang lại file rồi lựa chọn Save

*

Sau đó, tại cửa sổ Mail Merge Recipients, lựa chọn OK

*

Tiếp theo:

*
*

Chọn More items, xuất hiện bảng Insert Merge Field, ta chọn Insert vào các mục đang thiết kế, cuối cùng sau khi đã Insert vào địa chỉ đúng, lựa chọn Next: Preview your letters, ví dụ như sau:

*

*

Cuối cùng, sau thời điểm đã chèn dứt như hình trên, ta liên tục chọn Next: Complete the merge

*

Tại thẻ Mailing > Finish và Merge > Edit Individual Documents > lộ diện cửa sổ Merge to New Document > All > OK

*
*

Thế là bạn đã sở hữu một loạt các mẫu giấy mời có phong cách thiết kế giống nhau và lại rất nhanh, ngày tiết kiệm không ít thời gian.

Word thực hiện auto điền vào những thông tin tương ứng cho mỗi mẫu thư

Chúc bạn thành công!