Lời bài hát miss you

     
Nhập bất cứ thông tin gì về bài hát bạn muốn tìm. VD: Tên bài xích hát, Tên Nghệ sĩ, Lời bài xích hát... Hệ thống cung cấp việc kiếm tìm kiếm với giờ đồng hồ Việt không lốt và gồm dấu

Bạn đang xem: Lời bài hát miss you

I can"t sleep,I just can"t breathe,when your shadow is all over me baby,Don"t wanna be,a fool in your eyes,Cause what we had was built on lies, và when our love seems khổng lồ fade away, Listen khổng lồ me hear what I say, I don"t wanna feel, the way that i do,I just wanna be,right here with you,I don"t wanna see, see us apart, I just wanna say it straight from my heart, I miss you.....What would it take, for you khổng lồ see,To make you understand, that i"ll always believe, (always believe)You & i,can make it through,And i still know, I can"t get over you, Cause when our love seems to fade away,Listen khổng lồ me hear what I say,I don"t wanna feel,the way that I do, I just wanna be, right here with you, I don"t wanna see, see us apart,(see us apart) I just wanna say it straight from my heart, oh baby i miss you, i do...Cause when our love always fades away, Listen to lớn me hear what I say,I don"t wanna feel,the way that i do,I just wanna be,right here with you,I don"t wanna see, see us apart, (oh no ,see us apart)I just wanna say it straight from my heart, I miss you, i miss you,i do...I don"t wanna feel, the way that I do, (the way that i do)I just wanna be, (just wanna be)right here with you, (right here with you)I don"t wanna see, (don"t wanna see)See us apart,(see us apart oh baby)I just wanna say it straight from my heart oh baby i miss you, i do...

Xem thêm: Lời Bài Hát Màu Áo Chú Bộ Đội (Nguyễn Văn Tý), Lời Bài Hát Màu Áo Chú Bộ Đội

*

i can"t sleep,i just can"t breathe,when your shadow is all over me baby,don"t wanna be,a fool in your eyes,cause what we had was built on lies, và when our love seems lớn fade away, listen to me hear what i say, i don"t wanna feel, the way that i do,i just wanna be,right here with you,i don"t wanna see, see us apart, i just wanna say it straight from my heart, i miss you.....what would it take, for you to lớn see,to make you understand, that i"ll always believe, (always believe)you & i,can make it through,and i still know, i can"t get over you, cause when our love seems to fade away,listen khổng lồ me hear what i say,i don"t wanna feel,the way that i do, i just wanna be, right here with you, i don"t wanna see, see us apart,(see us apart) i just wanna say it straight from my heart, oh baby i miss you, i do...cause when our love always fades away, listen to lớn me hear what i say,i don"t wanna feel,the way that i do,i just wanna be,right here with you,i don"t wanna see, see us apart, (oh no ,see us apart)i just wanna say it straight from my heart, i miss you, i miss you,i do...i don"t wanna feel, the way that i do, (the way that i do)i just wanna be, (just wanna be)right here with you, (right here with you)i don"t wanna see, (don"t wanna see)see us apart,(see us apart oh baby)i just wanna say it straight from my heart oh baby i miss you, i do...