Lời bài hát bài không tên số 2

Lòng tín đồ như lá úa, trong cơn mưa chiều các cơn gió cuốn, xoay xoay vào hồn Và cơn đau này vẫn còn đó đấy Chiều về ko buông nắng, mang đến mây lặng lẽ Một mình trong chiều vắng, nhớ đôi môi mềm Ngày nào thân thiện trao thân. Tìm vào thời điểm tháng ngày bi thương Đôi mắt làm sao khô đường tim trơ thổ địa Đếm cho nhau lời nói Trên lẽ nào yêu người. Kỷ niệm xưa đã chết, cơn mê sẽ chiều, Tình yêu đã hết, xót xa đã những Đời thôi sẽ còn mai sau. Thôi em đừng xót thương Rồi tháng ngày phai đi. Thôi cuộc tình kia tan rồi Không còn điều gì nữa, tiếc mà lại chi. Đời một bạn con gái, cầu mơ sẽ nhiều, Trời đến không được mấy, đến lúc lấy chồng chỉ từ mối tình mang theo. Xin một lần xiết tay nhau một lần cuối đến nhau. Xin một lượt vẫy tay kính chào Thôi giòng đời đó, cuốn bạn theo.

Bạn đang xem: Lời bài hát bài không tên số 2


Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Top 10 Bộ Phim Hoạt Hình Anime Nhật Bản Hay Nhất Mọi Thời Đại

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.