Lời bài hát tình hờ

     
Tôi đã lừa dối em mà lại sao em ngần ngừ Nhừng tiếng nói tình duyên với tôi không cần thiết Chớ yêu cầu thề thốt chi Đùa vui thôi phía trên nhé Say đắm với si mê chuẩn bị sẵn sàng đang nhạt nhòa Tội nghiệp quá! xây những thành tháp cát mơ đại dương vắng phần đông chiều sắp mưa Tình cũng như là đám mây mịt mờ Tình là ghi nhớ xin nhớ ko lừa dối ai Đừng nói câu chuyện lứa đôi Tình cũng như dòng nước trôi khi tôi tìm về em Là search vui trong chốc lát Đến một cơ hội rồi quênNhớ nhung không cần thiết Nếu em hiểu rõ tôi Thì không nên hoảng sợ Yêu tức thị phai phôiNghĩa là mang hận hoài

Bạn đang xem: Lời bài hát tình hờ


Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Huế Và Em Anh Ghé Về Thăm Huế Một Chiều Mưa Bay Bay, Huế Và Emanh Ghé Về Thăm Huế Một

Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.