Update: thiên mệnh anh

     
*

+++ Phần quà tặng thêm lúc Donate trên 200.000trong thời gian ưu đãi, tác dụng ảo hóa linh thú thành Tiểu Ngộ Không (chỉ chuyển đổi hình dáng)
*

+++ Phần quà tặng kèm thêm lúc Donate trên 400.000
trong thời hạn 3 ngày ưu đãi, tác dụng ảo hóa thú cưỡi thành Xích Tinh (thay đổi dáng vẻ và tăng vận tốc di chuyển)
*