Nghe pháp thoại

     

*


Bạn đang xem: Nghe pháp thoại

*
*

*

ĐẠI GIỚI ĐÀN THIỆN HOA 2022 (Nhâm Dần)

HỒ SƠ THỌ GIỚI

Số TT

Tên

Kích thước

Download

00

CHƯƠNG TRÌNH GIỚI ĐÀN 2022

60 KB

01

ĐƠN XIN THỌ GIỚI ĐÀN 2022

28 KB

02

SƠ YẾU LÝ LỊCH THỌ GIỚI

60.5 KB

03

KHẢO HẠCH GIỚI TỬ TY-KHEO

32 KB

04

KHẢO HẠCH GIỚI TỬ TY-KHEO NI

32 KB

05

KHẢO HẠCH GIỚI TỬ THỨC XOA

32 KB

06

KHẢO HẠCH GIỚI TỬ SA-DI SA-DI NI

3.23 MB

07

ĐƠN PHÁT NGUYỆN THỌ GIỚI BỒ TÁT

28 KB


*


Xem thêm: Phim King Kong Đảo Đầu Lâu Hd 2017 Thuyết Minh, Xem Phim Đảo Đầu Lâu

*

Hòa thượng ưng ý Thanh tự - giảng

Số TT

Thời gian

Kích thước

Download

Nghe

tệp tin 01

01:10:45

12:10 MB


tệp tin 02

01:21:01

13:90 MB


*

LỜI NHẮC NHỠ SÁCH TẤN TU HÀNH CỦA HÒA THƯỢNG ÂN SƯ

tại: Tổ Đình Thiền Viện hay Chiếu

Xem tiếp...


*
Thiền viện Chân Không
*
Thiền viện thường Chiếu
*
Thiền viện Trúc Lâm
*
Thiền viện TL Chánh Giác
*
Thiền viện TL Trí Đức
*
TVTL Thanh Nguyên
*
Thiền viện đánh Thắng
*
Thiền viện Viên Chiếu
*
Thiền viện Linh Chiếu
*
Thiền viện Tịch Chiếu
*
Thiền viện Huệ Chiếu
*
Thiền viện Phổ Chiếu
*
Thiền viện Liễu Đức
*
Thiền viện Chơn Chiếu
*
Thiền viện hương Hải
*
Thiền viện TL Chân Pháp
*
Thiền viện Bảo Hải
*
Thiền viện Chân Nguyên
*
Thiền viện Tuệ Thông
*
Thiền viện Đạo Huệ
*
Thiền viện hiện nay Quang
*
Thiền viện Tuệ Quang
*
Thiền viện Phước Nghiêm
*
Thiền viện An Lạc
*
Thiền viện Sùng Phúc
*
Thiền viện Phúc ngôi trường
*
TV Trúc Lâm im Tử
*
TV Trúc Lâm Tây Thiên
*
TV Trúc Lâm Bạch Mã
*
TV Trúc Lâm Viên Ngộ
*
TVTLTây Thiên Ni
*
TVTL Tuệ Đức
*
TVTL Chánh Thiện
*
TVTL Giác Tâm
*
Thiền viện người thương Đề
*
Thiền viện Chân Tâm
*
Thiền viện Diệu Nhân
*
Thiền viện Đại Đăng
*
Thiền viện quang Chiếu
*
Thiền viện Vô Ưu
*
Thiền viện Chánh Pháp
*
Thiền viện Minh Chánh
*
TVTL Hoa Từ
*
Thiền viện Phật Đăng
*
Thiền viện Đạo Viên
*
Thiền tự Tuệ Viên
*
Thiền thất hay Lạc
*
Thiền trường đoản cú Tiêu Dao
*
Thiền trường đoản cú Pháp Loa
*
Thiền tự tin vui Xả
*
Thiền trường đoản cú Hiiện Quang
*
Thiền từ Tuệ Căn
*
TVTL từ Ấn
*
Thiền viện Bảo Chơn
*
Thiền mặt đường TL Phúc Đức
*
Thiền con đường Vô Ưu