Phép chia hết và phép chia có dư

     

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 36, 37 VBT toán 3 bài 28 : Phép chia hết với phép chia bao gồm dư tập 1 với lời giải chi tiết và giải pháp giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Tính rồi viết (theo mẫu) :

*

25 : 5 42 : 2 99 : 3

*

30 : 4 38 : 5 49 : 6

c) 26 : 3 32 : 4 60 : 6 55 : 5 

Phương pháp giải:

Đặt tính và tính phép chia và trình diễn theo mẫu.

Bạn đang xem: Phép chia hết và phép chia có dư

Lời giải bỏ ra tiết:

*
 

*
 


Bài 2

Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

*

Phương pháp giải:

- Kiểm tra phương pháp đặt tính cùng tính của những phép chia.

- Điền Đ hoặc S vào ô trống đam mê hợp.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Flat Dịch Ra Tiếng Việt, Nghĩa Của Từ Flat Back

Lời giải đưa ra tiết:

*
 


Bài 3

Viết tiếp số hoặc chữ tương thích vào địa điểm chấm :

*

Trong phép chia có dư, số bị chia bằng thương nhân với …………… rồi cộng với …………… 

Phương pháp giải:

 - Phép chia có số bị phân chia là a; số chia là b; yêu mến là c cùng số dư là r thì em luôn luôn có a = c x b + r.

Lời giải đưa ra tiết:

*

Trong phép chia có dư, số bị chia bởi thương nhân cùng với số phân tách rồi cộng với số dư.

 readandgetrich.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp sau
*

*
*
*

*
*

vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải cực nhọc hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp readandgetrich.com


Cảm ơn các bạn đã áp dụng readandgetrich.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cấp điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Liên hệ | cơ chế

Đăng ký để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép readandgetrich.com giữ hộ các thông báo đến bạn để nhận thấy các giải thuật hay tương tự như tài liệu miễn phí.