7 Ngày Làm Vợ Tập 1

Author:Publisher:Edition/Format:Rating:Subjects More like this
Khánh Hoài;Trúc Quỳnh Đoàn;Quang Xuân Phạm;Hữu Mười Nguyẽ̂n;Minh Hùng Nguyẽ̂n;All authors
: Mỹ Vân Films, <200-?>
*
DVD đoạn phim : VietnameseView all editions và formats

(not yet rated) 0 with reviews - Be the first.

Bạn đang xem: 7 ngày làm vợ tập 1


*

Please choose whether or not you want other users khổng lồ be able khổng lồ see on your profile that this library is a favorite of yours.


*
Finding libraries that hold this item...


Material Type: Document Type: All Authors / Contributors: OCLC Number: Language Note: Notes: Credits: Cast: Description: Details: Other Titles: Responsibility:
Videorecording
Visual material
Khánh Hoài; Trúc Quỳnh Đoàn; quang quẻ Xuân Phạm; Hữu Mười Nguyẽ̂n; Minh Hùng Nguyẽ̂n; Hoàng Sơn.; Trịnh Huyè̂n.; Mai Phượng.; Phú Đôn.; Hò̂ Liên.; Thanh Vân.; Mỹ Vân Films.
Find more information about: Khánh Hoài Trúc Quỳnh Đoàn quang Xuân Phạm Hữu Mười Nguyẽ̂n Minh Hùng Nguyẽ̂n Hoàng Sơn. Trịnh Huyè̂n. Mai Phượng. Phú Đôn. Hò̂ Liên. Thanh Vân.
70676376
In Vietnamese.
"Hân hạnh giới thiệu DVD phim truyện."Originally made in Vietnam.

Xem thêm: 1500++ Những Câu Châm Ngôn Về Cuộc Sống Hay Nhất Sẽ Khiến Bạn Sáng Mắt Ra!

Screenplay, Khánh Hoài, Đoàn Trúc Quỳnh ; cameraman, Trần Hùng ; sound, Đỗ Thủy Linh ; directors, PhaÌ£m quang đãng Xuân, Nguyẽ̂n Hữu Mười ; music, Nguyẽ̂n Minh Hùng ; editor, Hồng Ngát.
Hoàng Sơn, Trịnh Huyè̂n, Mai Phượng, Phú Đôn, Hò̂ Liên, Thanh Vân, Phương Nga, Phan Dung, Hò̂ng Gá̂m, Diẽ̂m Lộc ; with additional supporting casts.
1 videodisc : sound, color ; 4 3/4 in.
DVD.
Bảy ngày làm vợ
Mỹ Vân Films.You may have already requested this item. Please select Ok if you would lượt thích to proceed with this request anyway.


jQuery(document).ready( function () findLibs("","","","","pgload=","",""); ); function findLibsWhenExpanded() if(jQuery("#donelocator").html().length ==0) findLibs("","","","","pgload=","",""); function findLibs(loc, start_holding, ht, format, pgload, group, ll) var ajaxLocatorServiceUrl = "/wcpa/servlet/org.oclc.lac.ui.ajax.ServiceServlet?"; var inp = document.getElementById("inplocator"); if(inp) inp.style.display= "inline"; ajaxLocatorServiceUrl += "wcoclcnum="+70676376; if(loc != null && loc.length>0) ajaxLocatorServiceUrl += "&loc="+encodeURIComponent(loc); if(ll != null && ll.length>0) ajaxLocatorServiceUrl += "&ll="+encodeURIComponent(ll); if(start_holding != null) ajaxLocatorServiceUrl += "&start_holding="+start_holding; if(ht != null && ht.length>0) ajaxLocatorServiceUrl += "&ht="+ht; if(format != null && format.length>0) ajaxLocatorServiceUrl += "&format="+format; if(group != null && group.length>0) ajaxLocatorServiceUrl += "&segroup="+group; if(false) ajaxLocatorServiceUrl += "&ip="; if(pgload != null) ajaxLocatorServiceUrl += "&"+pgload; OWC.UTIL.ajax(ajaxLocatorServiceUrl, serviceCommand: "holdingsdata", function(data) jQuery("#donelocator").html(data); setPopupDivs(); inp.style.display= "none"; ); function setPopupDivs() //call the javascript now // dropdowncontent.init("libsdisplay-num", "right-bottom", 100, "click")// var edit = document.getElementById("libsdisplay-edit");// if(edit) dropdowncontent.init("libsdisplay-edit", "left-bottom", 100, "click"); var khung = document.getElementById("libsdisplay-form"); if(form) dropdowncontent.init("libsdisplay-form", "left-bottom", 100, "click"); var format = document.getElementById("lib-formats-pop01"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop01", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop02"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop02", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop03"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop03", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop04"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop04", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop05"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop05", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop06"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop06", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop07"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop07", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop08"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop08", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop09"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop09", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop10"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop10", "left-bottom", 100, "click"); function loadtags(tagid) var value = document.getElementById("tags_"+tagid).innerHTML; var ctrl = document.getElementById("TagEntry"); var text = ctrl.value; value = value.replace("&","&"); //value = value.replace("&","&"); if(text == "") text = text + trimAll(value); else text = text + "," + trimAll(value); document.getElementById("TagEntry").value = text; var pos = ctrl.value.length; if(ctrl.setSelectionRange) ctrl.focus(); ctrl.setSelectionRange(pos,pos); else if (ctrl.createTextRange) var range = ctrl.createTextRange(); range.collapse(true); range.moveEnd("character", pos); range.moveStart("character", pos); range.select(); document.getElementById("TagEntry").focus(); var inp;
Languages:Česky | Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Português | ภาษาไทย | 한국어 | 日本語 | 中文(繁體) | 中文(简体)

You: Sign In | Register | My readandgetrich.com | My Lists | My Watchlist | My review | My Tags | My Saved Searches
readandgetrich.com:Home | About | Help | search

readandgetrich.com is the world"s largest library catalog, helping you find library materials online. Learn more ››