THIẾU LÂM THẤT HIỆP

Thiếu Lâm Nam Phái - Thiếu Lâm Nam Phái

Hành Động, Phim Sở, Phim HD, Phim Mới 2012, Phim Truyền Hình, Thuyết Minc, China, Võ Thuật

Bạn vẫn xem: Thiếu lâm phái mạnh phái


*

Bối đoạn phim ""Thiếu Lâm Nam Phái"" được đặt vào trận chiến ttinh ranh cùng với Oa quốc thời Gia Tĩnh từ thời điểm năm đồ vật 29.

quý khách sẽ xem: Thiếu lâm vấn đạo

Trong trận chiến với giặc Oa, bố bạn đàn ông của vị tổng tiêu đầu chạm chán nạn.

Bạn đang xem: Thiếu lâm thất hiệp

Người anh cả Triển Tường cùng fan em trang bị cha Triển Hạo được tăng binc ca dua Nam Thiếu Lâm cứu giúp thoát, còn fan nhỏ lắp thêm Triển Bằng bị thủ lĩnh của giặc Oa là Tam Chi Đồ Điền bắt rồi nhấn làm nhỏ nuôi.Triển Tường tự nhỏ tuổi sẽ luyện tập tìm pháp, nhưng bởi vì bị ám ảnh do quá khứ đọng nhức thương thơm buộc phải sợ hãi chiến tranh, ghét bỏ tập võ chính vì vậy lén lút bong khỏi ca dua, đưa có tác dụng bạn câm dò ra mọi địa điểm. Tam Chi Đồ Điền thay tên Triển Bằng thành Tam Chi Loạn Sở rồi truyền dạy đao pháp mang đến Triển Bằng. Triển Bằng mau cngóng đổi mới người có võ thuật cực kỳ phàm vào giới giang hồ nước.

Xem thêm: Người Hùng Tí Hon Bích Châu Bảo Châu Bảo Châu, Người Hùng Tí Hon

Hình ảnh hưởng từ bỏ Đồ Điền, Triển Bằng biến một người khát tiết dữ dằn gian ác, thậm chí còn sẵn sàng chuẩn bị ra tay thịt bị tiêu diệt Đồ Điền để không nhường nhịn địa chỉ của thân phụ nuôi. Triển Hạo được võ tăng Nam Thiếu Lâm tận trung tâm chỉ dạy. Triển Hạo thọ giới, pháp danh là Thích Khứ đọng Chấp. Ba anh em mỗi cá nhân một xẻ với phần lớn chí hướng khác biệt tuy nhiên một lần tiếp nữa cùng bị cuốn vào trong 1 trận đánh tàn khốc.Tập 1;http://phyên ổn.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-1,RPzH/28784|Tập 2;http://phyên ổn.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-2,RPz4/28784|Tập 3;http://phlặng.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-3,RPh1/28784|Tập 4;http://phlặng.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-4,RPh3/28784|Tập 5;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-5,RPh5/28784|Tập 6;http://phyên.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-6,RPha/28784|Tập 7;http://phyên ổn.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-7,RPO_/28784|Tập 8;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-8,RPOD/28784|Tập 9;http://phyên ổn.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-9,RPO1/28784|Tập 10;http://phyên.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-10,RPO3/28784|Tập 11;http://phlặng.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-11,RPOj/28784|Tập 12;http://phlặng.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-12,RPOE/28784|Tập 13;http://phlặng.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-13,RPOG/28784|Tập 14;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-14,RPOp/28784|Tập 15;http://phyên.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-15,RPOX/28784|Tập 16;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-16,RPOU/28784|Tập 17;http://phyên ổn.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-17,RPOq/28784|Tập 18;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-18,RP2W/28784|Tập 19;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-19,RP2k/28784|Tập 20;http://phyên ổn.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-đôi mươi,RPRD/28784|Tập 21;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-21,RPRe/28784|Tập 22;http://phyên.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-22,RPRV/28784|Tập 23;http://phlặng.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-23,RPez/28784|Tập 24;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-24,RPe9/28784|Tập 25;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-25,RPeT/28784|Tập 26;http://phlặng.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-26,RPeS/28784|Tập 27;http://phyên ổn.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-27,RPVW/28784|Tập 28;http://phyên.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-28,RPVB/28784|Tập 29;http://phlặng.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-29,RPVA/28784|Tập 30;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-30,RPVu/28784|Tập 31;http://phyên.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-31,RP1e/28784|Tập 32;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-32,RP1g/28784|Tập 33;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-33,RP1L/28784|Tập 34;http://phlặng.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-34,RP19/28784|Tập 35;http://phyên ổn.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-35,RP1a/28784|Tập 36;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-36,RP15/28784|Tập 37;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-37,RP1t/28784|Tập 38;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-38,RP1X/28784|Tập 39;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-39,RP1n/28784|Tập 40;http://phyên.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-40,RP1U/28784|Tập 41;http://phlặng.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-41,RP1w/28784|Tập 42;http://phyên.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-42,RP1o/28784|Tập 43;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-43,RP1c/28784|Tập 44;http://phlặng.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-44,RP1v/28784|Tập 45;http://phyên ổn.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-45,RP1l/28784|Tập 46;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-46,RP1r/28784|Tập 47;http://phyên ổn.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-47,RP1x/28784|Tập 48;http://phyên ổn.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-48,RP1k/28784|