Sách giáo khoa hóa học 12

     

Sách Giáo Khoa hóa học Lớp 12 được bộ giáo dục và Đào Tạo biên soạn và thành lập .Sách bao gồm chín chương không hề thiếu công thức, lý thuyết, phương trình hóa học, chăm đề hóa học …Mục lục Sách Giáo Khoa hóa học Lớp 12 :CHƯƠNG 1.

Bạn đang xem: Sách giáo khoa hóa học 12

ESTE – LIPITBài 1. Este – chất hóa học 12Bài 2. Lipit – hóa học 12Bài 3. Có mang về xà chống và chất giặt rửa tổng hợpBài 4. Rèn luyện este và hóa học béoĐề soát sổ 15 phút – Chương 1 – chất hóa học 12Đề kiểm tra 45 phút – Chương 1 – hóa học 12CHƯƠNG 2. CACBOHIDRATBài 5. Glucozơ – chất hóa học 12Bài 6. Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơBài 7. Luyện tập: cấu tạo và đặc thù của CacbohiđratBài 8. Thực hành: Điều chế, đặc thù hóa học của este và cacbohiđratĐề kiểm soát 15 phút – Chương 2 – Hoá học 12CHƯƠNG 3. AMIN, AMINO AXIT VÀ PROTEINBài 9. AminBài 10. Amino axitBài 11. Peptit cùng proteinBài 12. Luyện tập: cấu tạo và đặc điểm của amin, amino axit và proteinĐề kiểm soát 15 phút – Chương 3 – hóa học 12Đề đánh giá 45 phút – Chương 3 – chất hóa học 12CHƯƠNG 4. POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIMEBài 13. Đại cương cứng về polimeBài 14. Vật liệu polimeBài 15. Luyện tập: Polime và vật liệu polimeBài 16. Thực hành: một số tính chất của protein và vật tư polimeĐề đánh giá 15 phút – Chương 4 – hóa học 12Đề soát sổ 45 phút – Chương 4 – chất hóa học 12CHƯƠNG 5. ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠIBài 17. Vị trí của kim loại trong bảng tuần trả và cấu tạo của kim loạiBài 18. Tính chất của kim loại. Dãy điện hoá của kim loạiBài 19. Hòa hợp kimBài 20. Sự bào mòn kim loạiBài 21. Điều chế kim loạiBài 22.

Xem thêm: Phim Hiệp Sĩ Lưu Ban Phần 2, Sử Thi Về Một Hiệp Sĩ Lưu Ban

Luyện tập: đặc điểm của kim loạiBài 23. Luyện tập: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loạiBài 24. Thực hành: Tính chất, điều chế kim loại, sự bào mòn kim loạiĐề kiểm soát 15 phút – Chương 5 – hóa học 12Đề kiểm tra 45 phút – Chương 5 – chất hóa học 12ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (ĐỀ THI HỌC KÌ 1) – HÓA HỌC 12CHƯƠNG 6. KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔMBài 25. Kim loại kiềm cùng hợp chất đặc biệt quan trọng của sắt kẽm kim loại kiềmBài 26. Sắt kẽm kim loại kiềm thổ và hợp chất đặc trưng của sắt kẽm kim loại kiềm thổBài 27. Nhôm với hợp hóa học của nhômBài 28. Luyện tập: tính chất của sắt kẽm kim loại kiềm, sắt kẽm kim loại kiềm thổ cùng hợp hóa học của chúngBài 29. Luyện tập: tính chất của nhôm và hợp hóa học của nhômBài 30. Thực hành: đặc điểm của natri, magie, nhôm với hợp chất của chúngĐề soát sổ 15 phút – Chương 6 – hóa học 12Đề kiểm soát 45 phút (1 ngày tiết ) – Chương 6 – chất hóa học 12CHƯƠNG 7. SẮT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI quan tiền TRỌNGBài 31. SắtBài 32. Hợp chất của sắtBài 33. Kim loại tổng hợp của sắtBài 34. Crom và hợp chất của CromBài 35. Đồng và hợp hóa học của đồngBài 36. Sơ lược về Niken, Kẽm, Chì, ThiếcBài 37. Luyện tập: đặc điểm hóa học tập của sắt cùng hợp chất của sắtBài 38. Luyện tập: đặc điểm hóa học của Crom, đồng cùng hợp chất của chúngBài 39. Thực hành: đặc điểm hóa học của sắt, đồng và cơ mà hợp chất của sắt, cromĐề bình chọn 15 phút – Chương 7 – hóa học 12Đề bình chọn 45 phút (1 ngày tiết ) – Chương 7 – hóa học 12CHƯƠNG 8. PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠBài 40. Nhấn biết một trong những ion vào dung dịchBài 41. Thừa nhận biết một số trong những chất khíBài 42. Luyện tập: nhận biết một số chất vô cơĐề khám nghiệm 15 phút – Chương 8 – chất hóa học 12Đề đánh giá 45 phút (1 tiết ) – Chương 8 – chất hóa học 12CHƯƠNG 9. HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN tởm TẾ, XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG – HÓA 12Bài 43. Hóa học cùng vấn để cách tân và phát triển kinh tếBài 44. Chất hóa học và vấn đề xã hộiBài 45. Hóa học và sự việc môi trườngĐề đánh giá 15 phút – Chương 9 – hóa học 12