Số thứ tự từ 1 đến 100

     

Số đếm cùng số máy tự trong giờ Anh tất cả dễ học tuyệt không? những người cho rằng vấn đề này không còn đơn giản. Họ thường xuất xắc nhầm lẫn thân số đếm với số trang bị tự. Nội dung bài viết này sẽ ra mắt tới chúng ta cách đọc và sử dụng bảng số giờ đồng hồ Anh từ là một đến 100.

Bạn đang xem: Số thứ tự từ 1 đến 100

*
Bảng số giờ Anh

 

Từ vựng về số đếm giờ đồng hồ Anh

Học trường đoản cú vựng số máy tự trong tiếng Anh cũng giống như các trường đoản cú vựng về những chủ đề khác trong tiếng Anh luôn đòi hỏi sự kiên cường và chịu đựng khó. Các bạn phải luyện tập thường xuyên, luyện hiểu luyện viết hàng ngày có như vậy bạn mới ghi nhớ lâu. Đồng thời bạn luôn phải đặt ra mục tiêu cho mình mỗi ngày, từng tuần, từng tháng học được bao nhiêu từ vựng về số đếm.

Số đếm và số đồ vật tự trong giờ Anh rất là cần thiết, ai vào số bọn họ cũng đều phải ghi nhận cách sử dụng của nó. Cùng càng riêng biệt được thân số đếm và số đồ vật tự trong tiếng Anh.

*
Bảng số thứ tự trong giờ đồng hồ Anh

 

Từ vựng về số đếm

Zero – /ˈziːroʊ/: Không One – /wʌn/: Số một Two – /tuː/: Số hai Three – /θriː/: Số ba Four – /fɔːr/: Số bốn Five – /faɪv/: Số năm Six– /sɪks/: Số sáu Seven– /ˈsevn/: Số bảy Eight– /eɪt/: Số tám Nine – /naɪn/: Số chín Ten – /ten/: Số mười Eleven – /ɪˈlevn/: Số mười một Twelve– /twelv/: Số mười hai Thirteen – /ˌθɜːrˈtiːn/: Số mười ba Fourteen– /ˌfɔːrˈtiːn/: Số mười bốn Fiffteen – /ˌfɪfˈtiːn/: Số mười lăm Sixteen– /ˌsɪksˈtiːn/: Số mười sáu Seventeen– /ˌsevnˈtiːn/: Số mười bảy Eighteen– /ˌeɪˈtiːn/: Số mười tám Nineteen – /ˌnaɪnˈtiːn/: Số mười chín Twenty– /ˈtwenti/: Số nhì mươi Twenty-one– /ˈtwenti wʌn/: Số nhị mươi mốt Twenty-two – /ˈtwenti tuː/: Số nhị mươi hai Thirty– /ˈθɜːrti/: Số bố mươi Forty – /ˈfɔːrti/: Số bốn mươi One hundred – /wʌn ˈhʌndrəd/: Số một trăm One hundred và one – /wʌn ˈhʌndrəd ænd wʌn/: Số một trăm linh một Two hundred – /tuː ˈhʌndrəd/: Số nhì trăm One thousand – /wʌn ˈθaʊznd/: Số một nghìn One million – /ˈmɪljən/: Một triệu

Từ vựng về số sản phẩm công nghệ tự

*

 

Từ vựng về số vật dụng tự trong giờ đồng hồ Anh

First– /fɜːrst/: sản phẩm nhất Second – /ˈsekənd/: đồ vật hai Third – /θɜːrd/: sản phẩm công nghệ ba Fourth– /fɔːrθ/: máy tư Fifth– /fɪfθ/: sản phẩm năm Sixth – /sɪksθ/: sản phẩm sáu Seventh– /ˈsevnθ/: đồ vật bảy Eighth– /eɪtθ/: trang bị tám Ninth– /naɪnθ/: sản phẩm công nghệ chín Tenth – /tenθ/: trang bị mười Eleventh– /ɪˈlevnθ/: sản phẩm công nghệ mười một Twelfth – /twelfθ/: sản phẩm công nghệ mười hai Thirteenth – /ˌθɜːrˈtiːnθ/: vật dụng mười ba Fourteenth – /ˌfɔːrˈtiːnθ/: trang bị mười bốn Fifteenth – /ˌfɪfˈtiːnθ/: đồ vật mười lăm Sixteenth – /ˌsɪksˈtiːnθ/: trang bị mười sáu Seventeenth – /ˌsevnˈtiːnθ/: thiết bị mười bảy Eighteenth – /ˌeɪˈtiːnθ/: thứ mười tám Nineteenth– /ˌnaɪnˈtiːnθ/: vật dụng mười chín Twentieth – /ˈtwentiəθ/: sản phẩm công nghệ hai mươi Thirtieth – /ˈθɜːrtiəθ/: Thứ ba mươi Fortieth – /ˈfɔːrtiəθ/: Thứ bốn mươi Hundredth– /ˈhʌndrədθ/: lắp thêm một trăm One thousandth– /ˈθaʊznθ/: trang bị một nghìn

25.One millionth – /ˈmɪljənθ/: vật dụng một triệu

Cách sử dụng số đếm trong tiếng Anh

Số đếm trong giờ Anh được sử dụng trong rất nhiều trường hợp, nhằm ý chúng ta sẽ thấy số đếm giờ Anh sẽ được dùng trong những trường hợp.

Xem thêm: Cô Giáo Thảo Dâm Đãng Và Cậu Học Trò, Doc Truyen Truyen Tinh Co Giao Thao

Đếm số lương: ví dụ như I have two lovely dog.(Tôi có 2 bé chó rất rất đáng yêu)

There are three rooms in my house( bao gồm 3 phòng trong nhà của tôi)

Nói về tuổi: Số đếm trong giờ đồng hồ Anh được dùng nói tới tuổi.Ví dụ: I am fifteen years old( Tôi mười lăm tuổi).Ngoài ra số đếm trong tiếng Anh dùng nói về năm sinh, số năng lượng điện thoại.

*

Các trường hợp cần sử dụng số sản phẩm công nghệ tự

Số sản phẩm tự trong tiếng Anh được sử dụng trong số trường hợp ví dụ như sau

Nói về sản phẩm công nghệ hạng, vị trí của bạn: Ví dụ: You are the first one that I have called for help

(Bạn là người đầu tiên mà tôi call điện nhờ vào giúp đỡ)

Khi bạn có nhu cầu nói về địa chỉ tầng của một tòa nhà. Xuất xắc là dùng để mô tả ngày tháng trong năm.

Như vậy thông qua bài viết này chúng ta hiểu rõ hơn về trường đoản cú vựng bảng số trong giờ đồng hồ Anh. Hy vọng các các bạn sẽ có những phương pháp học tập đúng mực để mang lại công dụng cao trong giờ Anh.