Thông số máy biến áp

     

Biến áp là thiết bị có 2 hay những cuộn dây ghép hỗ cảm với nhau để biến đổi điện áp. Cuộn dây đấu vào nguồn điện gọi là cuộn sơ cấp, những cuộn dây không giống đấu vào download gọi là cuộn đồ vật cấp.


*


Nguyên lý hoạt động của máy biến áp

Máy trở thành áp chuyển động dựa theo nguyên lý cảm ứng điện từ

Công thức tính thông số tự cảm của cuộn sơ cấp, sản phẩm công nghệ cấp:

*
Khi loại điện I1 biến thiên chạy vào cuộn sơ cấp tạo nên từ thông biến thiên, trường đoản cú thông này links sang cuộn thứ cấp cho và tạo nên điện áp cảm ứng eL trên cuộn thứ cấp cho theo thông số tỉ lệ – thông số hỗ cảm M. Lượng từ bỏ thông liên kết giữa cuộn sơ cấp cho sang cuộn thứ cấp cho được đánh giá bằng thông số ghép trở thành áp K.

Các tham số kỹ thuật của dòng sản phẩm biến áp

Cơ bản máy trở nên áp có 4 tham số sau: Hệ số ghép thay đổi áp K; Điện áp cuộn sơ cấp cho và cuộn thiết bị cấp; Dòng điện sơ cung cấp và cái điện thứ cấp; Hiệu suất của phát triển thành áp.

Hệ số ghép biến áp K

*

Trong đó:

M – hệ số hỗ cảm của trở thành ápL1 với L2 – hệ số tự cảm của cuộn sơ cấp cho và cuộn thứ cung cấp tương ứng

Khi K = một là trường hợp ghép lý tưởng, lúc đó tổng thể số tự thông sinh ra vì chưng cuộn sơ cung cấp được đi qua cuộn thứ cung cấp và ngược lại

Thực tế, khi K ≈ 1 điện thoại tư vấn là nhị cuộn ghép chặt KĐiện áp cuộn sơ cấp và cuộn thiết bị cấp

*

Điện áp chạm màn hình ở cuộn sơ cấp cho và thứ cấp quan hệ với nhau theo tỉ số:

*

Trong đó N2/N1: hệ số biến áp

N1 = N2 thì U1 = U2 → đổi thay áp 1 : 1 (cách ly)N2 > N1 thì U2 > U1 → đổi mới áp tăng ápN2

Dòng điện sơ cấp cho và mẫu điện trang bị cấp

Công thức diễn tả quan hệ giữa dòng điện ở cuộn sơ cấp và cuộn trang bị cấp:

*

Hiệu suất của biến áp

*

Hiệu suất của biến hóa áp là tỉ số giữa năng suất ra và năng suất vào tính theo %, trong đó:

P1 – năng suất đưa vào cuộn sơ cấpP2 – năng suất thu được sinh sống cuộn trang bị cấpPtổn thất – hiệu suất điện mất mát vì chưng tổn thất của lõi và của dây cuốn

Để bớt tổn hao tích điện trong lõi fe từ, dây đồng và từ thông rò fan ta dùng loại lõi có tác dụng từ các lá fe từ mỏng, bao gồm quét sơn giải pháp điện, dùng dây đồng bao gồm tiết diện lớn và ghép chặt

Ký hiệu của biến đổi áp

Dựa theo kết cấu và tính năng mà chúng ta ký hiệu các loại máy trở thành áp thành 7 một số loại sau:

*

Phân một số loại và ứng dụng

Ứng dụng:

biến đổi năng lượng điện áp luân phiên chiềudùng để giải pháp ly thân mạch các mạch năng lượng điện (dùng loại biến áp có hai cuộn dây sơ cấp và vật dụng cấp bí quyết điện với nhau)biến thay đổi tổng trở: dùng trở thành áp ghép chặtbiến áp cao tần: dùng để truyền biểu hiện có tinh lọc (dùng nhiều loại ghép lỏng)

Phân nhiều loại theo ứng dụng: