Quyết định 835/qđ

     

HUYỆN ỦY LỘC NINH

readandgetrich.com
Phó bí thư Cử nhân vẻ ngoài
*
readandgetrich.com
Phó túng thư Cử nhân kinh tế Luật
*

Bạn đang xem: Quyết định 835/qđ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN LỘC NINH

*
readandgetrich.com
Phó chủ tịch HĐND cử nhân Xã hội học tập
*

UBND HUYỆN LỘC NINH

readandgetrich.com
Phó chủ tịch UBND thị trấn Đại học tài chính
*
readandgetrich.com
Phó chủ tịch UBND thị xã Thạc sĩ thủy lợi
*

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022


Phân loại lever dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 08/7/2022)

Phân loại lever dịch COVID-19 trên địa phận tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 08/7/2022)


Kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin chống Covid-19 liều kể lại (mũi 3) cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên địa phận tỉnh Bình Phước

Kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin chống Covid-19 liều kể lại (mũi 3) cho trẻ em từ 12 mang lại 17 tuổi trên địa phận tỉnh Bình Phước


Thực hiện thông báo số 180/TB-VPCP ngày 23/6/2022 của Văn phòng chủ yếu phủ

Thực hiện thông báo số 180/TB-VPCP ngày 23/6/2022 của Văn phòng chủ yếu phủ


Thực hiện tại Công năng lượng điện số 829/CĐ-BYT ngày 23/6/2022 của cục Y tế

Thực hiện tại Công điện số 829/CĐ-BYT ngày 23/6/2022 của bộ Y tế


Cung cung cấp Danh sách những điểm tiêm chủng vắc xin chống COVID-19 nỗ lực định, lưu đụng trên địa phận tỉnh

Cung cấp cho Danh sách những điểm tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 chũm định, lưu đụng trên địa phận tỉnh


Tăng cường công tác làm việc phòng, kháng dịch COVID-19

Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19


Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa phận tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 02/7/2022)

Phân loại lever dịch COVID-19 trên địa phận tỉnh Bình Phước (Kể từ thời điểm ngày 02/7/2022)


Công tác bảo quản, áp dụng vắc xin phòng Covid-19

Công tác bảo quản, sử dụng vắc xin phòng Covid-19


Kết luận của Phó quản trị UBND tỉnh trằn Tuyết Minh tại buổi họp trực tuyến đường đến cấp xã về công tác làm việc tiêm chủng vắc xin chống Covid-19 trên địa phận tỉnh

Kết luận của Phó quản trị UBND tỉnh è cổ Tuyết Minh tại cuộc họp trực đường đến cấp cho xã về công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh


Phúc đáp ý kiến đề xuất về quy trình, thủ tục, văn phiên bản thông báo thỏa mãn nhu cầu GSP đối với kho bảo quản thuốc của bệnh xá Công an tỉnh

Phúc đáp ý kiến đề nghị về quy trình, thủ tục, văn bạn dạng thông báo đáp ứng GSP đối với kho bảo quản thuốc của trạm xá Công an tỉnh


Biên bạn dạng cuộc họp bảo đảm an toàn nguồn cung ứng dịch truyền Dextran Injection

Biên bạn dạng cuộc họp bảo đảm an toàn nguồn đáp ứng dịch truyền Dextran Injection


Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa phận tỉnh Bình Phước (Kể từ thời điểm ngày 27/6/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 27/6/2022)


Báo cáo tình hình đáp ứng thuốc Dextran 40 Injection

Báo cáo tình hình đáp ứng thuốc Dextran 40 Injection


Thực hiện tại Công văn số 3724/VPCP-KGVX ngày 15/6/2022 của Văn phòng thiết yếu phủ

Thực hiện Công văn số 3724/VPCP-KGVX ngày 15/6/2022 của Văn phòng bao gồm phủ


Xem thêm: Đặt Vé Tàu Ga Hà Nội Giá Rẻ, Số Điện Thoại Hotline Của Ga Hà Nội

Đẩy nhanh quá trình tiêm vắc xin chống COVID-19

Đẩy nhanh quy trình tiêm vắc xin phòng COVID-19


Phúc đáp Công văn số 241-CV/BBVCSSKCB ngày 02/6/2022 của BBVCSSKCB

Phúc đáp Công văn số 241-CV/BBVCSSKCB ngày 02/6/2022 của BBVCSSKCB


Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa phận tỉnh Bình Phước (Kể từ thời điểm ngày 18/6/2022)

Phân loại lever dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ thời điểm ngày 18/6/2022)


Thực hiện Công điện số 771/CĐ-BYT ngày 10/6/2022 của cục Y tế

Thực hiện tại Công năng lượng điện số 771/CĐ-BYT ngày 10/6/2022 của cục Y tế


Phúc đáp Công văn số 131-TT/PMP của người tiêu dùng CP Pymepharco

Phúc đáp Công văn số 131-TT/PMP của người sử dụng CP Pymepharco


Giá vật tư y tế sử dụng chạy thận nhân tạo

Giá vật tư y tế sử dụng chạy thận nhân tạo


Tăng cường công tác phòng chống, dịch Covid-19

Tăng cường công tác làm việc phòng chống, dịch Covid-19


Giải thể các khu biện pháp ly tập trung trên địa bàn tỉnh

Giải thể các khu cách ly triệu tập trên địa phận tỉnh


Giải thể khám đa khoa dã chiến số 2 điều trị người bị bệnh dương tính Covid-19 tỉnh giấc Bình Phước (tại Plaza An Lộc, thị thị Bình Long)

Giải thể khám đa khoa dã chiến số 2 điều trị người bệnh dương tính Covid-19 thức giấc Bình Phước (tại Plaza An Lộc, thị thị Bình Long)


KẾ HOẠCH phân chia và tổ chức triển khai tiêm vắc xin chống COVID-19 (Moderna) mũi 2 đợt 5 cho trẻ nhỏ từ 6 mang đến dưới 12 tuổi năm 2022

KẾ HOẠCH phân bổ và tổ chức triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 (Moderna) mũi 2 dịp 5 cho trẻ nhỏ từ 6 cho dưới 12 tuổi năm 2022


Công điện về việc tăng cường tiếp nhấn và thực hiện tiêm vắc xin chống COVID-19

Công năng lượng điện về việc tăng cường tiếp dấn và tiến hành tiêm vắc xin chống COVID-19


Phân loại lever dịch COVID-19 trên địa phận tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 11/6/2022)

Phân loại lever dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ thời điểm ngày 11/6/2022)


Đẩy nhanh quy trình tiến độ tiêm chủng vắc xin chống Covid-19

Đẩy nhanh quy trình tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19


KH 20 PHÁT ĐỘNG THI ĐUA VĂN HÓA CÔNG SỞ

KH 20 PHÁT ĐỘNG THI ĐUA VĂN HÓA CÔNG SỞ


KH 30 QĐ SỐ 25 VỀ CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

KH 30 QĐ SỐ 25 VỀ CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG


*

TỈNH ỦY HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC SỞ, BAN, NGÀNH VĂN PHÒNG ủy ban nhân dân TỈNH SỞ NỘI VỤ SỞ TƯ PHÁP SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ SỞ TÀI CHÍNH SỞ CÔNG THƯƠNG SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI SỞ XÂY DỰNG SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG những đơn vị trực thuộc văn phòng và công sở Đăng ký kết Đất đai điều tra TỈNH SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỞ Y TẾ SỞ LAO ĐỘNG TB&XH SỞ NGOẠI VỤ CỤC THỐNG KÊ BAN DÂN TỘC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI THỊ XÃ BÌNH LONG THỊ ỦY HUYỆN CHƠN THÀNH HUYỆN HỚN QUẢN THỊ XÃ PHƯỚC LONG CÁC PHÒNG BAN HUYỆN BÙ ĐỐP CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC ubnd HUYỆN BÙ GIA MẬP HUYỆN BÙ ĐĂNG HUYỆN BÙ GIA MẬP HUYỆN ĐỒNG PHÚ HUYỆN LỘC NINH HUYỆN PHÚ RIỀNG HỘI, ĐOÀN THỂ HỘI NÔNG DÂN HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH