Tờ khai điện tử căn cước công dân

     

*

Mẫu CC01 - mẫu mã Tờ khai Căn cước công dân được phát hành kèm theo Thông tứ 41/2019/TT-BCA.

Bạn đang xem: Tờ khai điện tử căn cước công dân

1. Đối tượng thay đổi thẻ căn cước đính thêm chip

Công dân nước ta từ đủ 14 tuổi trở lên làm giấy tờ thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

Công an các đơn vị, địa phương.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có tương quan đến vấn đề sản xuất, cung cấp và quản lý thẻ Căn cước công dân.

2. Chủng loại tờ khai căn cước công dân - mẫu mã CC01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do - Hạnh phúc

-------------------

TỜ KHAI CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

1. Họ, chữ đệm với tên(1): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Họ, chữ đệm và tên thường gọi khác (nếu có)(1):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Ngày, tháng, năm sinh:……./……./…….; 4. Nam nữ (Nam/nữ): . . . . . . . . . . . . .

5. Số CMND/CCCD (2):

6. Dân tộc:…………; 7. Tôn giáo:………….……… 8. Quốc tịch: ………………

9. Tình trạng hôn nhân:…………………… 10. Nhóm máu (nếu có):……………

11. Nơi đk khai sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Quê quán: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. Vị trí thường trú: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. Nơi ở hiện tại tại:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. Nghề nghiệp:………………… 16. Trình độ học vấn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17. Họ, chữ đệm với tên của cha(1):…………………….…… Quốc tịch:…………..

Số CCCD/CMND(*):

18. Họ, chữ đệm cùng tên của mẹ(1):…………………… Quốc tịch:…………..

Số CCCD/CMND(*):

19. Họ, chữ đệm cùng tên của vợ (chồng) (1):………… Quốc tịch:………….

Số CCCD/CMND(*):

20. Họ, chữ đệm với tên của tín đồ ĐDHP (1):…….… Quốc tịch:………

Số CCCD/CMND(*):

21. Họ, chữ đệm cùng tên của chủ hộ(1): . . . . . . . . . . . .

Số CCCD/CMND(*):

Quan hệ với công ty hộ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22. Yêu cầu của công dân:

- Cấp, đổi, cung cấp lại thẻ Căn cước công dân:……………….

- chuyển phát thẻ CCCD đến địa chỉ của công dân (có/không): . . . . . . . . . . . .

Địa chỉ nhận:………………………… Số năng lượng điện thoại:…………

Tôi xin cam kết những tin tức kê khai trên là đúng sự thật./.

Xem thêm: Giới Thiệu Huyện Trần Đề District, Huyện Trần Đề

(3) (MÃ VẠCH 2 CHIỀU)

(Mã tờ khai kê khai trực tuyến)

(4) thời hạn hẹn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tại:

...., ngày …tháng… năm…

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

KẾT QUẢ XÁC MINH

Đội Tàng thư căn cước công dân - Phòng công an QLHC về TTXH trả lời kết quả đối chiếu, xác minh với hồ sơ gốc (có hoặc không có hồ sơ gốc, nếu bao gồm hồ sơ nơi bắt đầu thì gồm nội dung gì khác với tờ khai CCCD hoặc Phiếu thu nhận tin tức CCCD kèm theo?)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

………., ngày………. Tháng…….. Năm………

………………………………………………...(5)

Cán bộ tra cứu vãn

(Ký, ghi rõ bọn họ tên)

Ghi chú:

- (1): Ghi chữ in hoa đủ dấu.

- (2): Ghi số CMND/CCCD sẽ được cấp lần sớm nhất (nếu là CMND tất cả 9 số thì 3 ô cuối gạch ốp chéo).

- (3) cùng (4): sử dụng trong kê khai trực tuyến;

- (5): Đội trưởng Đội Tàng thư căn cước công dân Phòng công an QLHC về TTXH.

- (*): Không đề xuất công dân nên kê khai.

- CCCD là viết tắt của Căn cước công dân; CMND là viết tắt của chứng tỏ nhân dân; ĐDHP là viết tắt của thay mặt đại diện hợp pháp./.

Mẫu CC01 - mẫu mã Tờ khai Căn cước công dân.

3. Phía dẫn chi tiết cách điền Tờ khai Căn cước công dân

Để điền đúng và đúng chuẩn các tin tức trên tờ khai CCCD lúc điền tờ khai cần chú ý các mục như sau:

Lưu ý về các mục được tấn công dấu:

- Mục lưu lại (1): Ghi chữ in hoa đầy đủ dấu.

- Mục ghi lại (2): Ghi số CMND/CCCD đã được cấp cho lần sớm nhất (nếu là CMND bao gồm 9 số thì 3 ô cuối gạch ốp chéo).

- Mục khắc ghi (3) với (4): thực hiện trong kê khai trực tuyến;

- Mục ghi lại (5): Đội trưởng Đội Tàng thư căn cước công dân Phòng cảnh sát QLHC về TTXH.

- Mục đánh dấu (*): Không buộc phải công dân đề xuất kê khai.

- CCCD là viết tắt của Căn cước công dân; CMND là viết tắt của chứng minh nhân dân; ĐDHP là viết tắt của thay mặt đại diện hợp pháp./.

Lưu ý khác:

- Tại các mục “Họ, chữ đệm và tên”, “Họ, chữ đệm và tên gọi khác”: ghi tương đối đầy đủ họ, chữ đệm và tên theo giấy khai sinh; chữ in hoa đủ dấu. Chỉ ghi họ, tên thường gọi khác nếu trong giấy khai sinh bao gồm họ và tên gọi khác;

- trên mục “Ngày, tháng, năm sinh”: ghi ngày, tháng, năm sinh của công dân. Ngày sinh ghi 02 chữ số; năm sinh ghi đủ bốn chữ số. Đối với mon sinh từ thời điểm tháng 3 mang đến tháng 9 ghi 01 chữ số, những tháng sinh còn sót lại ghi 02 chữ số;

- tại mục "Số CMND/CCCD": ghi rõ số CMND/CCCD vẫn được cung cấp lần sớm nhất (nếu là CMND tất cả 9 số thì 3 ô cuối gạch ốp chéo).

- tại mục “Dân tộc”, “Tôn giáo”, “Quốc tịch”: ghi theo như trong giấy tờ khai sinh hoặc sách vở và giấy tờ chứng nhận dân tộc, tôn giáo, quốc tịch của cơ quan gồm thẩm quyền;

- tại mục “Nhóm máu” (nếu có): ghi theo bạn dạng kết luận về xét nghiệm khẳng định nhóm huyết của công dân, nếu không có thì vứt trống.

- trên mục “Nơi đăng ký khai sinh”: ghi không hề thiếu địa danh hành chính cấp xã, cung cấp huyện, cung cấp tỉnh chỗ đã cấp thủ tục khai sinh mang lại công dân. Trường hợp địa danh hành chính có sự thay đổi ghi tên địa danh hành bao gồm mới sẽ được thay đổi theo mức sử dụng của pháp luật;

- tại mục “Quê quán”: ghi địa danh hành bao gồm cấp xã, cấp cho huyện, cấp cho tỉnh theo giấy khai sinh, sổ hộ khẩu. Trường hòa hợp các sách vở và giấy tờ đó không ghi rất đầy đủ địa danh hành chủ yếu theo cung cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh thì ghi địa danh hành chính theo sách vở và giấy tờ đó. Trường hợp địa điểm hành chủ yếu có sự thay đổi thì ghi theo địa điểm hành chủ yếu mới đang được đổi khác theo quy định;

- Mục “Nơi thường xuyên trú”: ghi đầy đủ, đúng chuẩn theo sổ hộ khẩu. Trường hợp công dân đề xuất cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân trong biên chế thỏa thuận của Quân team nhân dân, Công an nhân dân vẫn ở tập trung trong doanh trại, nhà ở tập thể ghi theo giấy giới thiệu của cơ quan, đơn vị cấp đến công dân;

- trên mục “Nơi ở hiện tại”: ghi đầy đủ, rõ ràng, chính xác nơi ở hiện tại của công dân theo thứ tự số nhà, mặt đường phố; thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc; xã/phường/thị trấn; quận/huyện/thị xã/thành phố nằm trong tỉnh; tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương;

*

Cán cỗ hướng dẫn điền Tờ khai thẻ Căn cước công dân cho những người dân.

- Mục “Nghề nghiệp”: ghi rõ công việc và nghề nghiệp đang làm, trường hợp là quân nhân đã tại ngũ thì để trống. Mục “Trình độ học tập vấn”: ghi rõ chuyên môn học vấn cao nhất (tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng, trung cấp, xuất sắc nghiệp trung học tập phổ thông, xuất sắc nghiệp trung học cơ sở...);

- các mục 17, 18, 19, 20, 21: ghi không thiếu thốn họ, chữ đệm, tên; quốc tịch; số Căn cước công dân hoặc chứng tỏ nhân dân vào các mục khớp ứng trong biểu mẫu (nếu có);

Lưu mục yêu cầu của công dân:

- “Chuyển phát bằng đường bưu điện đến tận tay công dân”: trường hòa hợp công dân cấp, đổi, cấp cho lại thẻ Căn cước công dân gồm yêu ước chuyển phát trả bằng đường bưu điện ghi tất cả và ghi đầy đủ địa chỉ, số điện thoại thông minh của công dân, nếu không tồn tại yêu cầu thì ghi không;

- “Cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân”: đối với các ngôi trường hợp cung cấp lần đầu thì ghi cấp cho mới; đối với các trường hòa hợp hư hỏng, hết thời hạn hoặc tất cả sự thay đổi thông tin vào thẻ Căn cước công dân thì ghi cung cấp đổi; so với các trường vừa lòng mất thì ghi cung cấp lại;

+ “Xác dấn số chứng tỏ nhân dân”: trường vừa lòng công dân cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân gồm yêu cầu xác nhận số minh chứng nhân dân 9 số thì ghi có, nếu không tồn tại yêu cầu thì ghi không;

- Mục “Ngày....tháng……..năm……”: ghi rõ ngày, tháng, năm công dân khai tờ khai cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

- Mục "MÃ VẠCH hai CHIỀU", "Thời gian hẹn", "Tại": chỉ áp dụng so với trường thích hợp khai trực tuyến, vào đó:

+ Phần mã vén hai chiều mã hóa toàn bộ thông tin nhân thân của công dân và những thông tin phục vụ làm chủ trên Tờ khai Căn cước công dân trực tuyến.

+ Mục "Thời gian hẹn": Công dân đăng ký ngày ví dụ đến cơ quan thống trị căn cước công dân làm thủ tục cấp, đổi, cấp cho lại thẻ Căn cước công dân;

+ Mục "Tại": đứng tên cơ quan thống trị căn cước công dân mà lại công dân đăng ký đến làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

- Mục "Kết trái xác minh”: (công dân không ghi mục này).