Tra từ điển pháp việt online

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người yêu Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Tra từ điển pháp việt online

*
*
*

Từ điển Pháp Việt.French-Vietnamese Dictionary

Từ điển Anh - Việt

Từ điển Việt - Anh

Từ điển Nga - Việt

Từ điển Việt - Nga

Từ điển Lào - Việt

Từ điển Việt - Lào

Tra cứu vãn từ điển WordNet, trường đoản cú điển Collocation. Tra cứu giúp nghữ pháp

Bạn gồm thể cài đặt app phần mềm từ điển trên Windows nhằm tra từ điển thuận lợi khi phát âm văn bạn dạng trên Word, PDF, Website, Game, Video... Xem hướng dẫn.

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ
trường đoản cú điển a walking (living) dictionary: trường đoản cú điển sống, tín đồ học rộng biết các (định ngữ) có tính chất từ điển, có đặc điểm sách vở a dictionary style: văn giấy tờ dictionary English: giờ đồng hồ Anh sách vở và giấy tờ
folder
contents dictionary entry : điểm vào thư mục công tác
tự điển
IRDS (information resource dictionary system) : khối hệ thống từ điển tài nguyên thông tin
automatic dictionary : tự điển auto
composite external symbol dictionary : từ điển cam kết hiệu ngoài phối hợp
composite external symbol dictionary (CESD) : tự điển ký hiệu ngoài phức hợp
computer dictionary : từ điển laptop
descriptor dictionary : trường đoản cú điển thể hiện
dictionary code : mã từ điển
dictionary order : vật dụng tự từ bỏ điển
electronic commerce dictionary : từ bỏ điển năng lượng điện tử
external symbol dictionary : từ điển ký kiệu bên cạnh
frequency dictionary : từ điển gia tốc
information resource dictionary (IRD) : từ bỏ điển nguồn tin tức
information resource dictionary schema : sơ thứ từ điển nguồn thông tin
information resource dictionary system (IRDS) : hệ thống từ điển tài nguyên thông tin
integrated data dictionary : từ điển dữ liệu tích đúng theo
machine dictionary : từ điển đồ vật
main dictionary : trường đoản cú điển chủ yếu
mechanical dictionary : tự điển cơ giới
relocation dictionary : từ điển gửi vị
relocation dictionary : trường đoản cú điển gửi vị trí
relocation dictionary : tự điển định vị lại
relocation dictionary : tự điển tái xác định
reverse code dictionary : trường đoản cú điền mã ngược
Lĩnh vực: năng lượng điện
sách thuật ngữ
information source dictionary
từ điểm nguồn thông tin

Xem thêm: Mật Vụ Kingsman 1 - Xem Phim Mật Vụ Kingsman

*

*

*

dictionary

dictionary noun

ADJ. comprehensive, good | electronic, online | picture | pocket | English, French, etc. | English/French, French/English, etc. | bilingual, monolingual | learner"s, native-speaker | standard | specialist, technical | collocation, etymological, historical, pronunciation | biographical, encyclopedic, medical I decided to lớn consult a medical dictionary.

VERB + DICTIONARY consult, look sth up in, use If you don"t know the meaning of a word, look it up in the dictionary. Teaching children how to lớn use dictionaries | compile, write | edit | publish