Trắc nghiệm hóa học 11

     
Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Để học xuất sắc Hóa học tập lớp 11, readandgetrich.com trình làng tuyển tập các Bài tập trắc nghiệm Hóa 11 và câu hỏi trắc nghiệm Hóa 11 được biên soạn bám sát đít nội dung chương trình sgk Hóa 11 khiến cho bạn củng ráng và ôn luyện kỹ năng về môn Hóa 11 để dành được điểm cao trong những bài soát sổ và bài bác thi môn hóa học lớp 11.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm hóa học 11

Mục lục bài xích tập trắc nghiệm Hóa 11

Chương 1: Sự điện li

Chương 2: Nitơ - Photpho

Chương 3: Cacbon - Silic

Chương 4: Đại cương về chất hóa học vô cơ

Chương 5: Hidrocacbon no

Chương 6: Hidrocacbon không no

Chương 7: Hidrocacbon thơm. Mối cung cấp hidrocacbon thiên nhiên. Hệ thống hóa về hidrocacbon

Chương 8: Dẫn xuất halogen - ancol - phenol

Chương 9: Andehit - Xeton - Axit cacboxylic

Danh mục trắc nghiệm theo bài xích học

Chương 1: Sự điện li

Chương 2: Nitơ - Photpho

Chương 3: Cacbon - Silic

Chương 4: Đại cưng cửng về hóa học vô cơ

Chương 5: Hidrocacbon no

Chương 6: Hidrocacbon ko no

Chương 7: Hidrocacbon thơm. Nguồn hidrocacbon thiên nhiên. Khối hệ thống hóa về hidrocacbon

Chương 8: Dẫn xuất halogen - ancol - phenol

Chương 9: Andehit - Xeton - Axit cacboxylic

Trắc nghiệm bài bác 1: Sự năng lượng điện li cực hay tất cả đáp án

Bài 1: Trộn 200 ml dung dịch chứa 12 gam MgSO4 cùng với 300 ml dung dịch đựng 34,2 gam Al2(SO4)3 thu được hỗn hợp X. Mật độ ion SO42- vào X là

A. 0,2M.B. 0,8M.C. 0,6M.D. 0,4M.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Phản ứng năng lượng điện li:

MgSO4 → Mg2+ + SO42-

Al2(SO4)3 → 2Al3+ + 3SO42-

nSO42- = 0,4 mol

⇒ CM(SO42-) = 0,4 / 0,5 = 0,8 (M)


Bài 2: Trộn 400 ml dung dịch Fe2(SO4)3 0,2M cùng với 100 ml dung dịch FeCl3 0,3m thu được dung dịch Y. độ đậm đặc ion Fe3+ trong Y là

A. 0.38M.B. 0,22M.C. 0,19M.D. 0,11M.

Hiển thị đáp án

Bài 3: Một dung dịch chứa những ion : Cu2+ (0,02 mol), K+ (0,10 mol), NO3- (0,05 mol) với SO42- (x mol). Cực hiếm của x là

A. 0,050.B. 0.070.C. 0,030.D. 0,045.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Theo bảo toàn năng lượng điện tích: 2nCu2+ + nK+ = nNO3- + nSO42-

⇒ 2.0,02 + 0,1 = 0,05 + 2x ⇒ x = 0,045 (mol)


Bài 4: Một dung dịch cất Mg2+ (0,02 mol), K+ (0,03 mol) , Cl- (0,04 mol) cùng ion Z (y mol). Ion Z và cực hiếm của y là

A. NO3- (0,03).B. CO32- (0,015).C. SO42- (0,01).D. NH4+ (0,01)

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Gọi năng lượng điện của ion Z là x, số mol là y

Theo bảo toàn điện tích: 2nMg2+ + nK+ + (-1)nCl- + xy = 0

⇒ xy = -0,03

Vậy Z là anion

Đáp án phù hợp là A: x = -1, y = 0,03 mol. Anion là NO3-

Nếu x = -2, y = 0,015 mol, anion là CO32- loại, bởi ion này chế tạo ra kết tủa với Mg2+


Bài 5: dung dịch X gồm : 0,09 mol Cl- , 0,04 mol Na+ , a mol Fe3+ với b mol SO . Khi cô cạn X thu được 7,715 gam muối hạt khan. Giá trị của a cùng b lần lượt là

A. 0.05 cùng 0,05.B. 0,03 và 0,02.

C. 0,07 với 0,08.D. 0,018 cùng 0,027.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Theo bảo toàn điện tích: 3a + 0,04 = 0,09 + 2b (1)

Theo bảo toàn khối lượng: 56a + 0,04. 23 + 0,09. 35,5 + 96b = 7,715 (2)

Giải hệ 1 với 2 ⇒ a = 0,03 và b = 0,02


Bài 6: tất cả 4 dung dịch: Natri clorua, rượu etylic, axit axetic, kali sunfat đều phải có nồng độ 0,1 mol/l. Kĩ năng dẫn điện của những dung dịch đó tăng mạnh theo vật dụng tự nào trong những thứ từ sau:

A. NaCl 2H5OH 3COOH 2SO4.

B. C2H5OH 3COOH 2SO4.

C. C2H5OH 3COOH 2SO4 3COOH 2H5OH 2SO4.

Hiển thị đáp án

Bài 7: Trong hỗn hợp axit nitric (bỏ qua sự phân li của H2O) gồm những thành phần nào ?

A. H+, NO3-.

B. H+, NO3-, H2O.

C. H+, NO3-, HNO3.

D. H+, NO3-, HNO3, H2O.

Hiển thị đáp án

Bài 8: Trong hỗn hợp axit axetic (bỏ qua sự phân li của H2O) tất cả những phần tử nào ?

A. H+, CH3COO-.

B. H+, CH3COO-, H2O.

C. CH3COOH, H+, CH3COO-, H2O.

D. CH3COOH, CH3COO-, H+.

Hiển thị đáp án

Bài 9: cho các chất: phèn K – Al; C2H5OH; glucozơ; saccarozơ; tinh bột; dầu ăn; CH3COOH; HCOOCH3; CH3CHO; C3H6; Ca(OH)2; CH3COONH4; NaHCO3; KAlO2; C2H4(OH)2; Phèn amoni – sắt. Số chất điện li là:

A. 6 B. 7

C. 9 D. 8

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Các chất điện li: phèn K – Al (là muối hạt của K và Al); CH3COOH; Ca(OH)2; CH3COONH4; NaHCO3; KAlO2, Phèn amoni – fe ( muối bột của sắt cùng amoni)


Bài 10: hóa học nào tiếp sau đây không dẫn năng lượng điện được ?

A. KCl rắn, khan. C. CaCl2 rét chảy.

B. NaOH nóng chảy. D. HBr kết hợp trong nước

Hiển thị đáp án

Trắc nghiệm bài bác 2: Axit, bazơ, muối cực hay có đáp án

Bài 1: Cần bao nhiêu ml dung dịch NaOH 0,5M để phản ứng vừa đủ với 50 ml hỗn hợp NaHCO3 0,2M ?

A. 100 ml.B. 50 ml.C. 40 ml.D. Trăng tròn ml.

Xem thêm: Khu Vườn Kẹo Ngọt

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Phản ứng: NaOH + NaHCO3 → Na2CO3 + H2O

⇒ NaOH và NaHCO3 phản bội ứng theo tỉ lệ 1 : 1.

Ta có: CNaOH.VNaOH = CNaHCO3.VNaHCO3 ⇒ VNaOH = đôi mươi ml


Bài 2: cho 8 gam tất cả hổn hợp X tất cả Mg với Fe vào dung dịch hcl dư. Sau khi phản ứng xảy ra trọn vẹn , khối dung dịch tăng 7,6 gam. Số mol Mg vào X là

A. 0,05 mol.B. 0,075 mol.C. 0,1 mol.D. 0,15 mol.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

nFe = x mol; nMg = y mol

X + HCl → muối + H2

mdung dịch tăng = mX – mH2

m2 = 0,4 gam ⇒ nH2 = 0,2 mol

Ta có: nFe + nMg = x + y = nH2 = 0,2 mol (1)

56x + 24y = 8 gam (2)

Từ (1) với (2) ⇒ x = 0,1; y = 0,1 mol


Bài 3: Hòa tan bố muối X, Y, Z vào nước thu được hỗn hợp chứa: 0,40 mol K+; 0,20 mol Al3+: 0,2 mol SO42- cùng a mol Cl-. Ba muối X, Y, Z là

A. KCl, K2SO4, AlCl3.

B. KCl, K2SO4, Al2(SO4)3.

C. KCl, AlCl3, Al2(SO4)3.

D. K2SO4, AlCl3, Al2(SO4)3.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Bảo toàn năng lượng điện ⇒ a = 0,6

Xét đáp án:

Đáp án A: SO42- chỉ ngơi nghỉ K2SO4 ⇒ K+ nghỉ ngơi K2SO4 là 0,4 mol (đủ)

⇒ không tồn tại KCl ⇒ các loại

Đáp án B: Cl- chỉ gồm ở KCl ⇒ K+ ở KCl là 0,6 mol (dư) ⇒ các loại

Đáp án C: 0,4 mol KCl; 0,2/3 mol AlCl3; 0,2/3 mol Al2(SO4)3

⇒ Chọn lời giải C

Đáp án D: Cl- chỉ làm việc AlCl3 ⇒ Al3+ là 0,2 mol (đủ) ⇒ không tồn tại Al2(SO4)3 ⇒ loại


Bài 4: Khi cho 100ml dung dịch NaOH 1M vào 100 ml dung dịch HNO3 xM, nhận được dung dịch gồm chứa 7,6 gam chất tan. Giá trị của x là

A. 1,2.B.0,8.C. 0,6.D. 0,5.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

nNaOH = 0,1 mol.

Nếu NaOH không còn ⇒ mNaNO3 = 0,1. 85 = 8,5g loại

nHNO3 = 0,1x = nNaOH pư = nNaNO3

⇒mchất tung = mNaNO3 + mNaOH dư

⇒0,1x. 85 + (0,1 – 0,1x). 40 = 7,6

⇒x = 0,8


Bài 5: trung hòa - nhân chính 100 gam hỗn hợp A chứa hỗn hợp HCl cùng H2SO4 đề xuất vừa đầy đủ 100 ml hỗn hợp B cất NaOH 0,8M và Ba(OH)2 0,6M thu được 11,65 gam kết tủa. Nồng độ tỷ lệ của HCl trong dung dịch A là

A. 7,30%B. 5,84%C. 5,00%D. 3,65%

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Đặt số mol HCl và H2SO4 lần lượt là x cùng y

Phản ứng trung hòa: H+ + OH- → H2O

Phản ứng tạo nên kết tủa: Ba2+ + SO42- → BaSO4

Ta có: nH+ = nOH- ⇒ x + 2y = 0,2

nBaSO4 = 0,05 mol, nBa(OH)2 = 0,06 mol

⇒ Ba2+ dư sau phản bội ứng, SO42- vẫn kết tủa hết

⇒ y = nBaSO4 ⇒ x = 0,1 mol

CHCl = 0,1.36.5 / 100 = 3,56%


Bài 6: Theo khái niệm về axit - bazơ của Bron - stêt tất cả bao nhiêu ion trong các các ion sau đây là bazơ: Na+, Cl-, CO32-, HCO3-, CH3COO-, NH4+, S2- ?

A. 1.B. 2.

C. 3.D. 4.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

CO32- + 2H2O ⇆ H2CO3 + 2OH-

CH3COO- + H2O ⇆ CH3COOH + OH-

S2- + 2H2O ⇆ H2S + 2OH-


Bài 7: cho các ion sau:

(a) PO43- (b) CO32-(c) HSO3-(d) HCO3-(e) HPO32-Theo Bron-stêt phần đông ion như thế nào là lưỡng tính ?

A. (a), (b).B. (b), (c).

C. (c), (d).D. (d), (e).

Hiển thị đáp án

Bài 8: Chọn những chất là hiđroxit lưỡng tính trong số các hiđroxit sau:

A. Zn(OH)2, Cu(OH)2.B. Al(OH)3, Cr(OH)2

C. Sn(OH)2, Pb(OH)2.D. Cả A, B, C.

Hiển thị đáp án

Bài 9: cho những chất với ion sau: HCO3-, Cr(OH)3, Al, Ca(HCO3)2, Zn, H2O, Al2O3, (NH4)2CO3, HS-, Zn(OH)2, Cr2O3, HPO42-, H2PO4-, HSO3-. Theo Bron-stêt bao gồm bao nhiêu hóa học và ion là lưỡng tính ?

A. 12. B. 11.

C. 13. D. 14.

Hiển thị đáp án

Bài 10: Dãy hóa học và ion nào sau đây có tính chất trung tính ?

A. Cl-, Na+, NH4+.

B. Cl-, Na+, Ca(NO3)2.

C. NH4+, Cl-, H2O.

D. ZnO, Al2O3, Ca(NO3)2.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Giới thiệu kênh Youtube readandgetrich.com


Ngân mặt hàng trắc nghiệm lớp 11 trên khoahoc.readandgetrich.com


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, readandgetrich.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký kết khóa học xuất sắc 11 dành riêng cho teen 2k4 trên khoahoc.readandgetrich.com