Từ điển anh việt anh tra từ

     
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật học tập Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang quẻ Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
B"Lao B,b B40 B41 ba Ba Ba Đình Ba Đồn Ba Động Ba Điền ba đào ba bố Ba Bích ba bó một giạ Ba Bể Ba cụm Bắc Ba nhiều Nam ba chân tư cẳng ba chìm bảy nổi Ba miếu Ba Chúc Ba Chẽ Ba Cung ba gai Ba hàng ba hoa Ba Kỳ Ba Khan Ba Lai Ba làng An ba láp ba lê Ba Lê Ba Lòng ba lô ba nhăng nhít Ba Liên Ba Mùn ba mươi sáu chước Ba na Ba phái nam Ba Nang Ba Ngòi Ba Ngạc ba buộc phải ba quân ba quân ba que ba rọi Ba Sao ba sinh Ba sinh ba sinh Ba tô Ba Tầng Ba thanh Ba Thành Ba Tiêu Ba Trang Ba Trại ba trợn Ba Tri Ba Trinh Ba Tơ Ba vì chưng Ba Vòng Ba Vinh Ba Xa ba xuân Ba-hi ban ban ân ban đêm ban đầu ban ba ban công Ban Công Ban Cơ ban hành ban khen ban ngày ban phát ban thưởng bang bang giao bang trợ bang trưởng banh bao bao suy bì bao quấn bao biện Bao Công Bao Chưởng bao dung bao tất cả bao tiếng bao hàm bao la Bao La bao lơn bao nhiêu bao tay bao tử Bao Tự cười bao thơ bao vây BASIC bay bay buộc bay bướm bay hơi bay nhảy bà Bà Đen Bà Điểm bà đỡ bà nhà bà bé Bà thị xã Thanh quan liêu
*