Từ điển online việt anh

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt tình nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Từ điển online việt anh

*
*
*

Từ điển Việt Anh.Vietnamese-English Dictionary

Từ điển Anh - Việt

Từ điển Việt - Anh

Từ điển Nga - Việt

Từ điển Việt - Nga

Từ điển Lào - Việt

Từ điển Việt - Lào

Tra cứu giúp từ điển WordNet, từ điển Collocation. Tra cứu vớt nghữ pháp

Bạn có thể thiết đặt app ứng dụng từ điển trên Windows để tra tự điển dễ dàng khi gọi văn bản trên Word, PDF, Website, Game, Video... Xem phía dẫn.

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ
từ bỏ điển a walking (living) dictionary: từ điển sống, bạn học rộng biết nhiều (định ngữ) có đặc điểm từ điển, có tính chất sách vở a dictionary style: văn sách vở và giấy tờ dictionary English: giờ đồng hồ Anh sách vở
folder
contents dictionary entry : điểm vào thư mục lịch trình
từ điển
IRDS (information resource dictionary system) : hệ thống từ điển tài nguyên tin tức
automatic dictionary : từ điển tự động
composite external symbol dictionary : từ điển ký hiệu ngoài phối kết hợp
composite external symbol dictionary (CESD) : tự điển cam kết hiệu ngoài tinh vi
computer dictionary : trường đoản cú điển máy tính xách tay
descriptor dictionary : từ bỏ điển biểu đạt
dictionary code : mã từ điển
dictionary order : sản phẩm tự trường đoản cú điển
electronic commerce dictionary : tự điển điện tử
external symbol dictionary : trường đoản cú điển ký kết kiệu ngoài
frequency dictionary : từ điển tần suất
information resource dictionary (IRD) : tự điển nguồn tin tức
information resource dictionary schema : sơ đồ gia dụng từ điển nguồn thông tin
information resource dictionary system (IRDS) : khối hệ thống từ điển tài nguyên thông tin
integrated data dictionary : từ điển dữ liệu tích thích hợp
machine dictionary : trường đoản cú điển lắp thêm
main dictionary : từ điển chủ yếu
mechanical dictionary : từ bỏ điển cơ giới
relocation dictionary : tự điển chuyển vị
relocation dictionary : từ bỏ điển đưa vị trí
relocation dictionary : từ bỏ điển định vị lại
relocation dictionary : trường đoản cú điển tái định vị
reverse code dictionary : trường đoản cú điền mã ngược
Lĩnh vực: điện
sách thuật ngữ
information source dictionary
từ điểm nguồn thông tin

Xem thêm: Nhiệt Độ Ngoài Trời Hiện Tại, Kiểm Tra Thời Tiết Trên Iphone

*

*

*

dictionary

dictionary noun

ADJ. comprehensive, good | electronic, online | picture | pocket | English, French, etc. | English/French, French/English, etc. | bilingual, monolingual | learner"s, native-speaker | standard | specialist, technical | collocation, etymological, historical, pronunciation | biographical, encyclopedic, medical I decided to lớn consult a medical dictionary.

VERB + DICTIONARY consult, look sth up in, use If you don"t know the meaning of a word, look it up in the dictionary. Teaching children how lớn use dictionaries | compile, write | edit | publish