Vạn pháp thần thông chỉ ấn

     
Francais
*

Thần thông và Viên thông神通 &圓通Supernatural power và Perfect wisdom
*
***

Nội dung1. Thần thông trong Phật giáo.

Bạn đang xem: Vạn pháp thần thông chỉ ấn

1.1. Thần thông(神通; P: abhiññā; S: abhijñā; E: supernatural power). Thần tinh thông phạm trù đồ gia dụng lý và trọng điểm lý.1.2. Lục thông. Lục thông = Lục thần thông = Thần thông hữu lậu + Thần thông vô lậu.1) Thần thông hữu lậu: - Thiên Nhãn thông (天眼通; P: Dibbacakkhu, Cutūpapātañāṇa; S: Divyacaksus; E: Clairvoyance). - Thiên Nhĩ thông (天耳通; P: Dibbasota; S: Divyasrotam; E: Clairaudience). - Tha trọng tâm thông (他心通; P: Paracittavijañāṇa; S: Paracittajnana; E: Mental telepathy, ability to know the minds of all living beings). - Túc Mạng thông (夙命通; P: Pubbenivāsānussatiñāna; S: Purvanivasanusmrtij-nana; E: Ability khổng lồ penetrate into past và future lives of self và others). - Thần Túc thông (神足通; P: Iddhividha; S: Rddhipada; E: Ability khổng lồ be anywhere at will). 2) Thần thông vô lậu: - Lậu Tận thông: (漏盡通; P: Asavakkhayañāṇa; S: Asravaksayajnana; E: The supernatural insight into the initiative of the stream of transmigration).1.3. Tam minh (三明; P: Tivijja; S: Trividya; E: Three insights, Three kinds of clarity).1.4. Giáo hóa thần thông 教化神通(= Du hý thần thông游戲神通; E: The supernatural powers in which Buddhas và Bodhisattvas indulge).2. Viên thông vào Phật giáo.2.1. Lục căn.1. Nhãn căn (眼根; P: cakkhu; S: cakṣus): phòng ban và năng lực thị giác (Mắt).2. Nhĩ căn (耳根; P: sota; S: śrotra): cơ sở và năng lượng thính giác (Tai).3. Tỷ căn (鼻根; P: ghāna; S: ghrāṇa): ban ngành và năng lực khứu giác (Mũi).4. Thiệt căn (舌根; P: jivhā; S: jihvā): phòng ban và năng lượng vị giác (Lưỡi).5. Thân căn (身根; P;S: kāya): cơ quan và năng lượng xúc giác( Thân).6. Ý căn (意根; P: mano; S: manaḥ): phòng ban và năng lực tư duy (Ý, óc bộ).2.2. Viên thông. - Viên thông suốt phạm trù Chân lý. - 25 pháp tu viên thông.2.3.Lục căn viên thông. 2.4. Pháp hành Lục căn viên thông theo Phật giáo nam truyền.2.5. Pháp hành Lục căn viên thông theo Phật giáo Bắc truyền.1. Nhãn căn viên thông của ngài A-na-luật-đà.2. Nhĩ căn viên thông của Bồ-tát Quán-thế-âm.3. Ghen căn viên thông của ngài Chu-lợi-bàn-đặc-ca.4. Thiệt căn viên thông của ngài Kiều-phạm-bát-đề.5. Thân căn viên thông của ngài Tất-lăng-già-bà-ta6. Ý căn viên thông của ngài Tu-bồ-đề.2.6. Quán núm Âm và Nhĩ căn viên thông.NBS: Minh trung khu 4/20211. Thần thông vào Phật giáo.

Xem thêm: Chỉ Có Thể Là Yêu 2014 Full Hd Vietsub + Thuyết Minh, Xem Phim Rơi Vào Lưới Tình

Trong Phật giáo, thần thông còn gọi là thắng trí, được xem là khả năng đặc biệt của con người về những hành vi thuộc phạm trù vật dụng lý và vai trung phong lý. Dưới đây là một số nét về thần thông.1.1. Thần thông (神通; P:abhiññā; S: abhijñā; E: supernatural power):Thần thông là từ gốc Hán, trong đó:- Thần: Là kỳ lạ, huyền diệu, siêu nhiên, bất phàm.Ví dụ: Như thần đồng đứa trẻ có tài năng vượt trội kỳ lạ thường.- Thông: Làtrơn tru, thấu suốt không bị ngăn trở khi tiến hành một vấn đề nào. Ví dụ: Như khai thônglàthấu suốt không hề trở ngại.Theo đó:Thần thôngđược xem như là kỹ năng làm được vấn đề nào kia một biện pháp kỳ lạ không giống thường, cần thần thông có cách gọi khác là phép lạ (phép kỳ lạ là tự thuần Việt). Trường đoản cú xa xưa, tín đồ ta vẫn biết những về thần thông.Thần thônglà từ thường được sử dụng trong Phật giáo. Đạo Phật nhận định rằng người ta vốn bao gồm tuệ tính trường đoản cú nhiên, tiếp liền vô ngại, biến đổi vô lường, ai tu hội chứng được phần đó gọi làthần thông, nhưthiên nhãn thôngcó năng lực trông thấy suốt hết các nơi;tha tâm thôngcó năng lực biết hết lòng bạn khác. 1.2. Nguồn gốc và phân nhiều loại thần thông.
*
*
Theo Phật giáo thần thông được xếp thành 6 loại gọi là Lục thông (; P: abhiññā; S: abhijna or sadabhijna; E: six supernatural or universal powers - có cách gọi khác là 6 sức mạnh tâm linh siêu thế). Lục thông được chia thành 2 nhóm:- Thần thông hữu lậu: tất cả 5 loạithần thông không rốt ráo, chưa thoát ra khỏi Tam giới. Hành giả chưa đắc A La Hán quả, tức thị còn phiền não, vẫn rất có thể đắc 5 thần thông. Những thần thông này chỉ có giá trị sản phẩm yếu và tàng ẩn nhiều nguy cơ, và được coi như làphó sản so với sự giác ngộ.- Thần thông vô lậu: Chỉ có một loại, đây bắt đầu thực là nhiều loại thần thông có mức giá trị cấp thiết hình thành tự tuệ giác.Hành đưa khi đắc trái A La Hán, trung ương được giải thoát, xong xuôi sạch phiền não, thì triệu chứng đắc cả sáu loại thần thông. Vào kinh chén bát Đại Nhân Giác có ghi: “Duy tuệ thị nghiệp* 唯慧是業。”, bao gồm nghĩa rằng tuệ giác là sự việc nghiệp của tín đồ tu.Lục thông bao gồm được là do là hiệu ứng tổng hòa hợp từ sự khắc chế và kìm hãm 6 căn : mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Dưới đây là nội dung của của 6 loại thần thông:1) Thần thông hữu lậu: gồm 5 loại khả năng siêu nhiên bao gồm tác ý thiện-ác, dễ mang tới những vướng mắc nhiễm ô, sản xuất mê nghiệp và tạo ra phiền não, tất cả có:1/. Thiên Nhãn thông(; P: Dibbacakkhu, Cutūpapātañāṇa; S: Divyacaksus; E:Clairvoyance): Đó là tài năng nhìn của mắt không tiêu giảm - không biến thành trở không tự tin bởi khoảng cách và chướng ngại vật vật.Cơ sở khoa học của Thiên Nhãn thông có thể được hiểu như sau: thông thường con người chúng ta chỉ nhận thấy những dung nhan chất bao gồm quang phổ từ red color đến color tím. Nhờ rèn luyện thiền định, hoặc một phép rèn luyện ý thức nào đó, sóng não của họ mạnh lên, rất có thể thu sóng được phần đa hình sắc ở tần số khác, ví như sóng rất ngắn (E: ultra short wave: Một các loại sóng gồm thể xuyên thẳng qua vật cản, cần sử dụng trong thông tin vũ trụ). Bởi vì vậy, bạn đạt Thiên Nhãn thông có sức nhìn không hạn chế.Quang phổ điện từ------------Chú thích: địa điểm của Thiên Nhãn thông vào Ngũ nhãn (五眼; P: pañca cakkhūni; S: pañca cakṣūṃṣi - 5 thấy biết) của Phật giáo được trình diễn trong tởm Đại vượt Kim Cangnhư sau:1) Nhục nhãn (肉眼; S: Māṃsa-cakṣus): Là nhỏ mắt vốn có không thiếu thốn nơi nhục nhân này. Thấy chỉ chỗ sáng, không thấy khu vực tối, chỉ thấy trước mắt, ko thấy sau lưng.2) Thiên nhãn(天眼; S: Divya-cakṣus): Là bé mắt của tín đồ trên cõi Trời nhan sắc giới Thấy trước sau, vào ngoài, núi gò, vách đá đều thông suốt không ngăn ngại.3) Huệ nhãn: (慧眼; S: Prajñā-cakṣus): Là nhỏ mắt của hàng Thinh Văn, Duyên Giác rất có thể biết rõ chân không vô tướng, cũng có thể quán sát các hiện tượng gần như là ko tướng, Định tướng. Phiêu lưu nghĩa lý vào văn tự sâu cạn, Nhân quả lành dữ, kiếp trước, kiếp sau rõ ràng như coi chỉ trong trái tim bàn tay.4) Pháp nhãn: (法眼; S: Dharma-cakṣus): Là con mắt của chư vị Bồ-tát rất có thể quán chiếu thấy toàn bộ các pháp môn để cứu vãn độ hết thảy bọn chúng sanh. Thấy cùng hiểu được những pháp phương tiện đi lại của chư Phật là tùy thuộc vào căn cơ cao tốt của chúng sinh nhưng mà chỉ dạy dỗ không không nên lạc, như bệnh nào mang đến thuốc nấy.5) Phật nhãn:(佛眼; S: Buddha-cakṣus): Là bé mắt của Phật, gồm đầy đủ tính năng của 4 một số loại nhãn lực vừa nêu trên. đôi mắt này không tồn tại gì không thấy biết, cả nghe và thấy đầy đủ dùng hỗ tương lẫn nhau, không tồn tại tư duy nào nhưng không thấy được. Soi thấu mọi kiếp từ vô thỉ đến vô chung, tất cả Nhân trái đều hiện thị rõ trước mắt.Năm thứ con mắt này đều vày phước lành chiêu cảm nhưng ra. Duy gồm Phật là hoàn toàn đầy đủ. Con mắt chia ra làm năm cơ mà gốc ở vị trí chứng ngộ đạo lý toàn triệt, rồi thì người nào cũng có được.2/. Thiên Nhĩ thông(天耳; P:Dibbasota; S: Divyasrotam; E: Clairaudience): Đó là tài năng nghe của tai không hạn chế, không biến thành trở hổ ngươi của ngôn ngữ, phát âm được giờ muôn loài.Cơ sở khoa học tựa như Thiên Nhãn thông.3/. Tha trọng điểm thông(他心通;P: Paracittavijañāṇa, Cetopariyañāṇa; S: Paracittajnana; E: Mental telepathy, ability khổng lồ know the minds of all living beings): Đó là tài năng biết được lưu ý đến của muôn loài.5 dạng sóng não chínhCơ sở kỹ thuật của Tha trọng điểm thông rất có thể được phát âm như sau: bộ não con fan ví như một đài thu và phát sóng, gần như tâm tư, ý nghĩ về của bọn họ đều lan ra bao bọc dưới dạng sóng. Dựa vào tu tập Thiền định, hoặc một phép luyện lòng tin nào đó, chúng ta cải thiện được sức thu của óc bộ. Khi đó, chúng ta có thể thu được sóng não với hiểu đối tượng người sử dụng đang suy nghĩ gì.4/. Túc Mạng thông(; P: Pubbenivāsānussatiñāna; S: Purvanivasanusmrtij-nana; E: Ability to penetrate into past and future lives of self và others): Đó là năng lực nhìn thấy được không ít kiếp thừa khứ của bản thân và người khác.Cơ sở công nghệ của Túc Mạng thông hoàn toàn có thể được phát âm như sau: kỹ thuật nhân điện thời buổi này đã chụp được ngôi trường bức xạ bao quanh con người, mà lại trong tôn giáo hotline là "Hào quang quẻ – E: Aura", gồm 7 tầng, phản ảnh tính cách, tình trạng sức khoẻ, quan tâm đến của người đó. Đặc biệt tầng vật dụng 7, nằm ở vị trí ngoài cùng, lưu giữ giữ ký kết ức của fan đó, bao gồm Tiềm thức với Vô thức, không chỉ từ thuở nhỏ tuổi mà từ nhiều kiếp vượt khứ. Tín đồ đạt Túc Mạng thông có thể đọc hiểu tầng hào quang quẻ này.5/. Thần Túc thông(;P: Iddhividha; S: Rddhipada; E: Ability lớn be anywhere at will): Đó là khả năng di chuyển không hạn chế: phi thân (khinh thân), di chuyển tức thời. Thậm chí còn rất có thể tàng hình, hiện thân to, nhỏ dại tùy ý. Thần Túc thông còn được gọi là Biến Hóa thông.Cơ sở công nghệ của Thần Túc thông có thể được hiểu như sau: Con người vốn dĩ được chế tác thành vị vô số các tế bào. Lúc luyện tập sức mạnh ý chí tới cả có thể cai quản chính mình, thống trị từng phần tử trong cơ thể, thì việc làm cho khung hình nhẹ nhàng, co nhỏ, phình lớn… là điều trọn vẹn có thể. Nói thêm về khả năng dịch rời tức thời, thì khoa học ngày nay thừa nhận tất cả sự trường thọ của chiều không khí thứ 4, người lao vào chiều không khí này rất có thể đi đến bất cứ đâu trong không gian 3 chiều là nơi ta đang ở.-------------Chú thích:- Theo A-tì-đạt-ma Đại-tì-bà-saluận(阿毗達磨大毗婆沙論; S: Abhidharma-mahāvibhāṣā-śāstra)có 3 máy thần dụng của Thần Túc thông.1)Vận thân thần dụng運身神用:Bay lên hư không giống hệt như chim bay nhẹ nhàng.2)Thắng giải thần dụng 勝解神用: Ở xa nhưng thấy như gần, nương vào năng lực này thì tuy thân ở trái đất này cơ mà tay cùng với tới khía cạnh trăng, mặt trời.3) Ý cố thần dụng意勢神用: Nhãn thức rất việt hoàn toàn có thể thấy tới nhiều thế giới khác.Mah- Theo Đại Trí Độluận(大智度論; S: Mahā-prajñā-pāramita-śāstra) của ngài Long Thọ, có 3 máy như ý của Thần Túc thông.1)Năng đáo như ý能到如意: Thân bay đi được, giống hệt như chim cất cánh vô ngại. Dời xa lại gần, không đi mà đến. Bặt tăm nơi đây, mở ra nơi khác. Trong một niệm là cho nơi.2)Chuyển biến hóa như ý轉變如意: Lớn biến thành nhỏ, nhỏ dại biến thành lớn. Một biến thành nhiều, nhiều trở thành một vì vậy mọi đồ vật đều rất có thể chuyển biến.3)Thánh như ý聖如意: Đó là so với 6 trần, năng cửa hàng vật bất tịnh, không đáng thương yêu là tịnh, tiệm vật thanh tịnh lại xứng đáng ưa là bất tịnh. Phép thánh như ý này chỉ bậc giác ngộ new có.2) Thần thông vô lậu: Đây là kĩ năng siêu nhiên chủ động Nhân Quả đến 5 loại thần thông nói trên bằng tuệ giác, kia là dữ thế chủ động vượt qua những vướng mắc chấp thủ gây phiền não từ 5 các loại thần thông này, đó là:6. Lậu Tận thông:(漏盡通; P: Asavakkhayañāṇa; S: Asravaksayajnana; E: The supernatural insight into the initiative of the stream of transmigration): Là khả năng làm chủ thân và tâm, không biến thành nhiễm ô tham-sân-si trong đầy đủ hoàn cảnh. Phá được xẻ chấplà làm mối của hầu hết nghiệp chướng đối đãi thị phi như tốt xuất xắc xấu hoặc thiện tốt ác, gây nên phiền não. Fan đạt Lậu Tận thông đang ở trong một tâm lý được hotline là Niết bàn.
*