Win 10 kết nối wifi nhưng không vào được mạng

     
Sửa lỗi đã kết nối WiFi dẫu vậy không vào được mạng – WiFi được kết nối nhưng lại có thông tin rằng ” No Internet, secured “? giả dụ mạng của người tiêu dùng không hoạt động như bình thường, khi biểu đạt không dây của ổn định, tất cả các chỉ báo hình như cho biết rằng mọi thứ đầy đủ ổn, nhưng các bạn không thể liên kết với Internet.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Chúc chúng ta thành công.