Xem phim haạnh phúc không ở cuối con đường tập 23

     

Có phần lớn tác phẩm văn học khơi gợi lại lưu niệm của 1 thời bao cấp cho thì cũng đều có những khuôn hình của cả điện hình ảnh và vô tuyến thương nhớ một thời không quên.Hạnh phúc không tồn tại ở cuối bé đườngcủa đạo diễn - NSND Khải Hưng là một bộ phim truyền hình như thế.

Được vạc sóng vào mốc giờ vàng trên kênh VTV1 vào những tối sản phẩm Năm cùng thứ Sáu hàng tuần, 33 tập phimHạnh phúc không tồn tại ở cuối bé đường(Đạo diễn NSND Khải Hưng - Kịch bản: Đỗ Trí Hùng) dựng lại một thời kỳ "bản lề" của khu đất nước, lúc Việt Nam biến đổi từ kinh tế tập trung bao cấp sang nền tài chính thị trường. Một thời kỳ để hotline tên chỉ mất vài chữ tuy nhiên lật từng trang ký kết ức, ta đã thấy từng số phận.


*

Mời chúng ta CLICK và trải nghiệm phim:

(Để ủng hộ size, sau khoản thời gian click vào links xem phim, xuất hiện trang trung gian (cuturl.in), người tiêu dùng kéo xuống dưới, check vào ô :Tôi không hẳn người máy, thừa nhận vàoClick here lớn continue, xuất hiện thêm trang mới, kéo trang xuống dưới gồm vòng tròn đếm ngược 10 giây, người tiêu dùng nhấn vào nútGet Linkvà trải nghiệm phim. Xin cảm ơn!)

HẠNH PHÚC KHÔNG CÓ Ở CUỐI con ĐƯỜNG: TẬP 1

HẠNH PHÚC KHÔNG CÓ Ở CUỐI nhỏ ĐƯỜNG: TẬP 2

HẠNH PHÚC KHÔNG CÓ Ở CUỐI con ĐƯỜNG: TẬP 3

HẠNH PHÚC KHÔNG CÓ Ở CUỐI nhỏ ĐƯỜNG: TẬP 4

HẠNH PHÚC KHÔNG CÓ Ở CUỐI nhỏ ĐƯỜNG: TẬP 5

HẠNH PHÚC KHÔNG CÓ Ở CUỐI con ĐƯỜNG: TẬP 6

HẠNH PHÚC KHÔNG CÓ Ở CUỐI con ĐƯỜNG: TẬP 7

HẠNH PHÚC KHÔNG CÓ Ở CUỐI con ĐƯỜNG: TẬP 8

HẠNH PHÚC KHÔNG CÓ Ở CUỐI bé ĐƯỜNG: TẬP 9

HẠNH PHÚC KHÔNG CÓ Ở CUỐI nhỏ ĐƯỜNG: TẬP 10

HẠNH PHÚC KHÔNG CÓ Ở CUỐI bé ĐƯỜNG: TẬP 11

HẠNH PHÚC KHÔNG CÓ Ở CUỐI con ĐƯỜNG: TẬP 12

HẠNH PHÚC KHÔNG CÓ Ở CUỐI con ĐƯỜNG: TẬP 13

HẠNH PHÚC KHÔNG CÓ Ở CUỐI nhỏ ĐƯỜNG: TẬP 14

HẠNH PHÚC KHÔNG CÓ Ở CUỐI nhỏ ĐƯỜNG: TẬP 15

HẠNH PHÚC KHÔNG CÓ Ở CUỐI bé ĐƯỜNG: TẬP 16

HẠNH PHÚC KHÔNG CÓ Ở CUỐI bé ĐƯỜNG: TẬP 17

HẠNH PHÚC KHÔNG CÓ Ở CUỐI bé ĐƯỜNG: TẬP 18

HẠNH PHÚC KHÔNG CÓ Ở CUỐI con ĐƯỜNG: TẬP 19

HẠNH PHÚC KHÔNG CÓ Ở CUỐI con ĐƯỜNG: TẬP 20

HẠNH PHÚC KHÔNG CÓ Ở CUỐI bé ĐƯỜNG: TẬP 21

HẠNH PHÚC KHÔNG CÓ Ở CUỐI nhỏ ĐƯỜNG: TẬP 22

HẠNH PHÚC KHÔNG CÓ Ở CUỐI bé ĐƯỜNG: TẬP 23

HẠNH PHÚC KHÔNG CÓ Ở CUỐI con ĐƯỜNG: TẬP 24

HẠNH PHÚC KHÔNG CÓ Ở CUỐI con ĐƯỜNG: TẬP 25

HẠNH PHÚC KHÔNG CÓ Ở CUỐI con ĐƯỜNG: TẬP 26

HẠNH PHÚC KHÔNG CÓ Ở CUỐI con ĐƯỜNG: TẬP 27

HẠNH PHÚC KHÔNG CÓ Ở CUỐI con ĐƯỜNG: TẬP 28

HẠNH PHÚC KHÔNG CÓ Ở CUỐI con ĐƯỜNG: TẬP 29

HẠNH PHÚC KHÔNG CÓ Ở CUỐI bé ĐƯỜNG: TẬP 30

HẠNH PHÚC KHÔNG CÓ Ở CUỐI con ĐƯỜNG: TẬP 31

HẠNH PHÚC KHÔNG CÓ Ở CUỐI nhỏ ĐƯỜNG: TẬP 32

HẠNH PHÚC KHÔNG CÓ Ở CUỐI nhỏ ĐƯỜNG: TẬP 33 (CUỐI)